LL Jahangir Khanin kirurgian (gastroenterologinen kirurgia) alaan kuuluva väitöskirja

Infections and Lipids in Alcohol Induced Acute Pancreatitis (Infektiot ja lipidit äkillisessä alkoholihaimatulehduksessa)

tarkastetaan 17.10.2014 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Pauli Puolakkainen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Teuvo Tammela.

Infektiot ja lipidit äkillisessä alkoholihaimatulehduksessa


Äkillinen haimatulehdus on haiman tulehduksellinen sairaus ja maailmanlaajuisesti tärkeä sairastavuuden aiheuttaja. Sen taudinkuva vaihtelee lievästä vatsaoireilusta henkeä uhkaavaan vakavaan sairauteen. Äkillisen haimatulehduksen tärkeimmät aiheuttajat ovat runsas alkoholinkäyttö sekä sappikivitauti, jotka yhdessä selittävät valtaosan kaikista tapauksista. Suomessa tärkein aiheuttaja on alkoholi. Mekanismi jolla alkoholi aiheuttaa äkillisen haimatulehduksen on edelleen epäselvä ja vain pieni osa alkoholin suurkuluttajista sairastuu äkilliseen alkoholihaimatulehdukseen. Taudin synty saattaa vaatia alkoholin lisäksi toisenkin ärsykkeen, mutta toistaiseksi tällaista tekijää ei ole löydetty.

Väitöskirjan viidessä osatyössä etsittiin tekijöitä jotka liittyvät äkillisen alkoholihaimatulehduksen syntyyn tai vaikeuteen. Osatöissä määritettiin helikobakteeri pylori -infektioiden, enterovirusinfektioiden sekä seerumin lipidiprofiilin osuus. Helikobakteeri pylori on yleinen pitkäaikaista ruoansulatuskanavan tulehdusta ja toiminnan muutoksia aiheuttava bakteeri. Enterovirukset puolestaan ovat tavallisia hengitysteiden ja ruoansulatuskanavan akuuttien tulehdusten aiheuttajia, joiden on myös harvoin todettu olevan yhteydessä äkillisen haimatulehduksen syntyyn. Ensimmäisessä kahdessa osatyössä tutkittiin helikobakteeri pylori -infektion vallitsevuutta ja yhteyttä taudin vaikeuteen alkoholihaimatulehduspotilailla. Kolmannessa osatyössä määritettiin akuuttien ja edeltävien enterovirusinfektioiden vallitsevuus. Näillä infektioilla ei todettu olevan yhteyttä äkillisen alkoholihaimatulehduksen syntyyn tai vaikeuteen.

Runsas alkoholinkäyttö saattaa aiheuttaa muutoksia seerumin lipidiprofiilissa. Tietyt lipidit muokkaavat elimistön tulehdusvastetta, mahdollisesti altistaen tulehduksellisille sairauksille kuten haimatulehdukselle. Neljännessä osatyössä määritettiin seerumin kolesteroli- ja rasvahappoprofiili alkoholihaimatulehduspotilailta ja todettiin merkittäviä muutoksia kolesterolipitoisuuksissa taudin aikana sekä mahdollisesti haimatulehdukselle altistavia muutoksia rasvahappoprofiilissa. Viidennessä osatyössä tutkittiin seerumin kolesterolipitoisuuksia haimatulehduspotilailla ja todettiin niiden olevan yhteydessä kehittyvän taudin vaikeuteen.

                                               ******

Jahangir Khan on syntynyt Lempäälässä ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Khanin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1975, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9575-5, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1462, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9576-2, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Jahangir Khan, jahangir.khan@uta.fi