FM Jussi Rantalan vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja

Spatial Touch in Presenting Information with Mobile Devices (Kosketuksen paikan hyödyntäminen tiedon esittämisessä mobiililaitteilla)

tarkastetaan 13.11.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Karon MacLean (University of British Columbia, Kanada). Kustoksena toimii professori Roope Raisamo.

Kosketuksen paikan hyödyntäminen tiedon esittämisessä mobiililaitteilla

Kosketusaisti on keskeisessä osassa mobiililaitteiden käytössä, sillä käytämme esimerkiksi älypuhelimia yhä enenevässä määrin kosketusnäyttöjen kautta. Laitteen käyttäjälle välittämiä tietoja esitetään kuitenkin lähinnä näkö- ja kuuloaistin kautta. Kosketusaistin hyödyntäminen tiedon esittämisessä on ollut vähäistä. Yleisin esimerkki kosketuksen käytöstä palautteen antamiseen on saapuvan puhelun tai viestin ilmaiseva värinä. Tällaisen värinän rajoitus tiedon esittämisessä on se, että tuntopalaute tuntuu aina samanlaiselta jokaisessa laitteen kohdassa.

Tässä väitöskirjassa tutkittiin uusia, tuntopalautteen paikkaan perustuvia tapoja esittää tietoa mobiililaitteiden käyttäjille. Käytännössä tämä tarkoitti useiden tuntopalautetta tuottavien aktuaattoreiden käyttöä samanaikaisesti, jolloin tuntopalautteen paikan muutoksilla on mahdollista esittää erilaista tietoa. Väitöskirjassa keskityttiin kahdentyyppisen tiedon esittämiseen. Ensimmäisessä sovelluksessa pyrittiin esittämään kirjaimia näkövammaisille käyttäjille. Toisessa sovelluksessa tutkittiin tunteiden välittämistä käyttäen tuntopalautetta, joka pyrki jäljittelemään ihmisten välisiä kosketuseleitä kuten silittämistä.

Toteutettujen sovellusten toimintaa arvioitiin käyttäjätutkimuksissa. Tulokset ensimmäisen sovelluksen käytöstä osoittivat, että tuntopalautteella on mahdollista esittää kirjaimia varsin luotettavasti. Sokeiden pistekirjoituksen hallitsevat käyttäjät tunnistivat heille esitetyt yksittäiset kirjaimet onnistuneesti yli yhdeksässä tapauksessa kymmenestä. Toisen sovelluksen arviointi osoitti, että tuntopalaute aiheutti käyttäjissä erilaisia tunnearviointeja riippuen siitä, mitä kosketuselettä palaute jäljitteli. Tuntopalautteen vastaanottaneet käyttäjät esimerkiksi kokivat silitystä jäljittelevän tuntopalautteen miellyttävämmäksi kuin puristusta jäljittelevän tuntopalautteen.

Väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa vuorovaikutustapoja, jotka ottaisivat paremmin huomioon kosketusaistin mahdollisuudet. Näkövammaisille käyttäjille kosketusaisti mahdollistaa vaihtoehtoisen tavan saada tietoa mobiililaitteelta esimerkiksi silloin, kun puhesyntetisaattorin käyttö ei ole mahdollista. Lisäksi kosketusaistia voidaan käyttää tukemaan ihmisten välistä etäviestintää. Soittamisen tai tekstiviestin lähettämisen ohella kosketusviesti voi välittää tunnekokemuksen esimerkiksi tutulle tai perheenjäsenelle.

                                               ******

Jussi Rantala on syntynyt Hämeenlinnassa ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut tutkijana vuodesta 2006 lähtien.

Rantalan väitöskirja ilmestyy sarjassa Dissertations in Interactive Technology, Number 19, Tampereen yliopisto, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9618-9, ISSN 1795-9489. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1491, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9652-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Lisätietoja: Jussi Rantala, jussi.e.rantala@sis.uta.fi