LL Tuula Vierikon radiologian alaan kuuluva väitöskirja

Computed tomography screening for lung diseases among asbestos-exposed workers (Asbestille altistuneiden työntekijöiden keuhkosairauksien seulonta tietokonetomografialla)

tarkastetaan 8.1.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Pekka Tervahartiala (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Seppo Soimakallio.

***

Tuula Vierikko on syntynyt Hangossa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin sekä radiologian erikoislääkärin tutkinnot Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt erikoislääkärinä Tampereen Yliopistollisessa Sairaalassa, röntgenosastolla vuodesta 1999 lähtien.

Vierikon väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1487, Tampere University Press, Tampere 2009. ISBN 978-951-44-7936-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 922, Tampereen yliopisto 2009. ISBN 978-951-44-7937-3, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 3551 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Tuula Vierikko, puh. 050-592 1401, tuula.vierikko@fimnet.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Asbestille altistuminen voi aiheuttaa mm. keuhkopussin paksuuntumia ja syöpää, asbestoosia (asbestipölykeuhko) ja keuhkosyöpää. Asbestin käyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1993 ja koko EU:ssa 2005, mutta vuosikymmenien viiveen takia näitä sairauksia edelleen esiintyy. Altistuneiden työntekijöiden lääketieteelliseen seurantaan kuuluu tavallisesti keuhkokuva. Näillä työntekijöillä on keuhkokuvassa usein keuhkopussin paksuuntumien aiheuttamia muutoksia, jotka vaikeuttavat alkavan asbestoosin tai pienen keuhkosyövän löytymistä. Tupakointi voi myös aiheuttaa keuhkomuutoksia, jotka voivat häiritä kuvien tulkintaa. Keuhkokuvaa herkempi menetelmä keuhkomuutosten tutkimiseksi on tietokonetomografia. Se on kuitenkin kalliimpi, huonommin saatavilla oleva ja aiheuttaa enemmän säderasitusta.

Tutkimuksessa selvitettiin tietokonetomografian tarkoituksenmukaista käyttöä asbestin aiheuttamien työperäisten keuhkosairauksien seulonnassa. Myös seulonnan aiheuttamia psykologisia vaikutuksia ja seulonnan hyväksyttävyyttä tutkittiin. Lisäksi selvitettiin, voiko passiivinen tupakointi aiheuttaa keuhkoihin hienopiirtotietokonetomografiassa näkyviä muutoksia.

Tietokonetomografia tehtiin 633 asbestille altistuneelle työntekijälle. Tutkituista 86:lta löytyi keuhkotiivistymä, joista viisi osoittautui keuhkosyöväksi. Lisäksi erilaisia sattumalöydöksiä, joiden takia tehtiin lisätutkimuksia, oli 41 osallistujalla. Seulonta hyväksyttiin hyvin. Itse seulonta tai väärät positiiviset muutokset eivät aiheuttaneet ahdistuneisuuden lisääntymistä. Päinvastoin ahdistuneisuus laski seulonnan aikana ja suurin osa aikoi jatkossakin osallistua seulonta-tutkimuksiin. Tutkituista 88:lla löydettiin asbestoosiasteinen keuhkofibroosi joka oli suurimmalla osalla lievä. Ikä ja osa keuhkofunktioista olivat yhteydessä keuhkofibroosiin. Altistuminen passiiviselle tupakoinnille oli yhteydessä mattalasimuutoksiin hienopiirtotietokonetomografiassa.

Yhteenveto: Vielä ei ole näyttöä siitä, vähentääkö seulonta keuhkosyöpäkuolleisuutta. Tutkimus osoitti, että keuhkosyöpäseulonnalla voidaan löytää aikaisen vaiheen syöpiä asbestille altistuneilla työntekijöillä, mutta myös suuri määrä jatkotutkimuksia vaativia keuhkotiivistymiä ja sivulöydöksiä. Tämä aiheuttaa suuria haasteita terveydenhuollolle. Tutkitut hyväksyivät seulonnan hyvin, eikä seulonta aiheuttanut haitallisia psykologisia vaikutuksia. Suomessa aiemman asbesti-altistuksen aiheuttama asbestoosi näyttäisi nykyisin olevan pääosin lievää. Ikää ja keuhkofunktiotuloksia voidaan käyttää hyväksi vain valikoiduissa tapauksissa rajattaessa tietokonetomografia-tutkimukseen otettavia potilaita. Tässä tutkimuksessa löytyi viitteitä siitä, että altistuminen passiiviselle tupakoinnille voi aiheuttaa keuhkoihin muutoksia, jotka voivat näkyä tietokonetomografiakuvissa.

 

käyntiä 21.12.2009 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto