FM Petteri Kettusen tietojenkäsittelyopin alaan kuuluva väitöskirja

Large-scale Global IT Transformation: An Insider's Account (Laajamittainen globaali IT muutos: Sisäpiirin jäsenen kuvaus)

tarkastetaan 22.1.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Timo Saarinen (Aalto yliopisto). Kustoksena toimii professori emeritus Pertti Järvinen.

***

Petteri Kettunen on syntynyt Varkaudessa ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut Kansainvälisen liiketoiminnan muutoshankkeen johtajana vuodesta 2008 lähtien.

Kettusen väitöskirja ilmestyy Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen sarjassa A-2010-1, Tampereen yliopisto, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-7964-9, ISSN 1459-6903. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 934, Tampereen yliopisto 2009. ISBN 978-951-44-7983-0, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 3551 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Petteri Kettunen, puh. 040 546 4567, j.petteri.kettunen@gmail.com

LEHDISTÖTIEDOTE

Informaatio teknologia (IT) ja tietojärjestelmätutkimus ovat merkittäväti tukeneet liikeyritysten organisaatiomuutoksia. Organisaatiomuutoksia on on tutkittu laajasti, mutta IT:n organisaatiomuutosten tutkimus ei edusta tutkimuksen valtavirtaa. Tietojärjestelmätutkimus on yleisesti tukenut monikansallisten suuryritysten globaalia muutosprosessia. Tietojärjestelmätutkijat ovat omaksuneet teknokraattisen ja liikkeenjohdollisen lähestymistavan.

Tässä tutkimuksessa esitetään kansainvälisen, suomalaisen valmistusteollisuuden suuryrityksen IT organisaatiomuutos, muutokseen osallistuvan IT -päällikön näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan paikallisten, hajautettujen ja itsenäisten IT organisaatioiden muutosta yhdeksi globaaliksi, prosessipainotteiseksi ja keskitetyksi IT organisaatioksi. Muutosta tarkastellaan laajempana käsitteenä kuin pelkkä uudelleenorganisointi. Tutkimusmenetelmä on teoriaa testaava ja teoriaa luova tapaustutkimus.

Tämän tutkimuksen löydökset tukevat käsitystä siitä, että IT muutosprosessin onnistumista tulisi tarkastella toteutusvaihetta laajemman ajanjakson osalta, myös muutosta edeltävän vaiheen ja muutoksen jälkeisen vaiheen osalta. Ensiksi esitetään laajamittaisen IT muutoksen päävaiheet, toiseksi esitetään ohjaava malli IT muutokselle, kolmanneksi tätä mallia parannetaan tapaustutkimuksen kokemusten pohjalta, neljänneksi tutkitaan IT:n ja liiketoiminnan yhteensovittamista, ei ainoastaan IT:n yhteensovittamista liiketoimintaan ja viidenneksi tarkastellaan muutosvaikutuksia tapaustutkimusyrityksessä. Tämä tutkimus esittelee ainutlaatuisen laajamittaisen globaalin IT organisaatiomuutoksen kerronnallisen kuvauksen.

 

käyntiä 29.12.2009 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto