YTM Ossi Salinin sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Työntekijän sosiaalisen identiteetin valinnat (The social identity choices of the worker)

tarkastetaan 5.3.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Anne Kovalainen (Turun kauppakorkeakoulu). Kustoksena toimii professori Pertti Koistinen.

***

Ossi Salin on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa.

Salinin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1500, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-7993-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 936, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-7994-6, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Ossi Salin, puh. 040-725 9667, ossi.salin@laurea.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Työntekijän sosiaalisen identiteetin valinnat

Työelämän tiukentuneet vaatimukset ja nopeatempoisuus näkyvät työpaikoilla heikentyneenä luottamuksena, hyväksytyksi tulemisen vaikeutumisena ja siten, että työntekijät kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota käyttäytymiseensä.. Siitä huolimatta työntekijät eivät mukaudu tahdottomina työelämän kielteiseksi koettuihin piirteisiin. Koveneviin vaatimuksiin ja olosuhteisiin reagoidaan myös vastakkaisesti.

Työntekijät pyrkivät toimimaan työpaikoillaan inhimillisesti, toisia kunnioittaen ja suojellen. Työntekijät haluavat toteuttaa itselleen tärkeitä elämänarvoja myös omassa työssään. Tällaisiin tuloksiin on päädytty tutkittaessa kahta eteläsuomalaista organisaatiota, joista toinen on kansainvälisille markkinoille huipputeknologiaa tuottava yritys ja toinen ammatillinen oppilaitos.

Tutkimuksessa on tarkasteltu työelämän muutoksen vaikutuksia siihen, millaisiksi ihmisiksi työntekijät itsensä kokevat. Tulokset poikkeavat sellaisista työelämää koskevista väitteistä, missä työntekijän kohtalona on vaihtoehdottomasti vain sopeutua, joustaa ja lopulta vieraantua siitä, minkä hän kokee omaksi aidoksi itsekseen.

Suomalaiselle työntekijälle aitous on tärkeää loukatuksi tulemisen uhallakin. Kiinnostavaa tutkimuksessa oli työntekijöiden pyrkimys työelämän ja yksityiselämän selkeään erillään pitämiseen, mikä erityisesti ikääntyneemmille työntekijöille näytti olevan helpompaa. Ikääntyminen näytti muutenkin lisäävän työntekijän vapautta olla omana itsenään työpaikallaan.

 

käyntiä 16.2.2010 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto