YTM Olli Kariniemen tiedotusopin alaan kuuluva väitöskirja

Järjestölehden yleisötutkimus yhteisön kehittämisen välineenä

tarkastetaan 17.4.2010 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Sinikka Sassi (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Heikki Luostarinen.

***

Olli Kariniemi on syntynyt Kemijärvellä ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Kariniemen väitöskirja ilmestyy Media Studies sarjassa, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8049-2. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 952, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8050-8, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Olli Kariniemi, puh. 044 283 3308, olli.kariniemi@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Viestintä luo yhteisön tekemällä asioista yhteisiä! Ilman viestintää ei ole yhteisiä asioita eikä yhteisöjäkään.

Väitöskirjassa viestintää lähestytään kolmannen sektorin yhteisöjen näkökulmasta ja kerrotaan, miten järjestölehden yleisötutkimusta voi käyttää yhteisön kehittämisen välineenä. Järjestölehdellä tarkoitetaan aikakautista julkaisua, joka ilmestyy vähintään neljä kertaa vuodessa joko paperilehtenä, paperi- ja verkkolehden yhdistelmänä tai pelkästään verkkolehtenä.

Kirjassa esitellään tutkimuksessa kehitetty ”Yleisötutkimuksen osallistava syklimalli”, joka tarjoaa yhden hyvän välineen yhteisön viestinnän kehittämiseen. Kehittämisellä tavoitellaan ideaalia yhteisöä, jonka tuntomerkkejä ovat toiminnan vapaaehtoisuus, legitiimisyys, demokraattisuus, tasa-arvoisuus ja autonomisuus. Tutkimusmallissa yleisösuhdetta lähestytään yleisön, lehden ja yhteisön jäsenten silmin näkökulmista, jotka ovat keskeisiä kun rakennetaan ideaalia yhteisöä.

 

käyntiä 15.3.2010 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto