Dr. med. dent. Roland Männchenin kantasolu- ja kudosteknologian alaan kuuluva väitöskirja

The Palatal Orthodontic Implant - Healing Process, Clinical Application, Biomechanics, Success, Risk Factors, Indications and Limits (Suulaen implantti - paraneminen, kliininen soveltaminen, biomekaniikka, onnistuminen, riskitekijät, indikaatiot ja rajoitukset)

tarkastetaan 28.5.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medi 5:n auditoriossa, Biokatu 12, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Kyösti Oikarinen (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Riitta Suuronen.

***

Roland Männchen on syntynyt Zürichissä Sveitsissä ja hän on suorittanut Dr. med. dent. sekä oikomishoidon erikoishammaslääkärin -tutkinnot Zürichin yliopistossa Sveitsissä.

Männchenin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1519, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8078-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 958, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8079-9, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Roland Männchen, puh. +41 52 233 02 08 / +41 52 203 65 65, roland.maennchen@gmx.ch

LEHDISTÖTIEDOTE

Hampaiden oikomishoidossa käytettävät luuhun kiinnitettävät väliaikaiset ankkurointilaitteet (suulaen implantit, minilevyt, miniruuvit) ovat tulleet suosituiksi viimeisen 15 vuoden aikana. Niiden käyttäminen ei vaadi potilaan yhteistyötä kuten usein käytettävä suun ulkoinen veto (niskaveto) ja niiden avulla voidaan laajentaa oikomishoidon mahdollisuuksia. Huolimatta näiden laitteiden suositusta käytöstä on kuitenkin olemassa vähän tutkittua tietoa mm. paranemisesta asettamisen jälkeen, onnistumisesta, pysyvyydestä, riskitekijöistä, oikeasta käsittelystä, biomekaniikasta ja siis käytön indikaatioista ja rajoituksista.

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella suulakeen asetettavan implantin em. tekijöitä ja verrata sitä muihin luuhun kiinnitettäviin väliaikaisiin ankkurointilaitteisiin. Tutkimuksessa havaittiin, että suulaen implantti toimii hyvin absoluuttisena ankkurina ja pysyy paikoillaan pitkässäkin oikomishoidossa. Se kykenee vastustamaan hampaiden siirron aiheuttamia kiertäviäkin voimia. Tämän vuoksi suulaen implantti on suositeltava kun tehdään suuria hampaiden siirtoja yläleuassa, kun taas minilevyt ovat suositeltava vaihtoehto alaleuassa. Miniruuveja voidaan suositella käytettävän vain pienissä hampaiden siirroissa, koska miniruuvien pysyvyys on heikkoa, etenkin alaleuassa. Perinteisillä ankkurointimenetelmillä (suu ulkoinen veto) on kuitenkin vielä tärkeä sijansa oikomishoidossa kasvavilla potilailla, sillä luuhun kiinnitettävät väliaikaiset ankkurointilaitteet eivät sovellu kasvun ohjailuun.

 

käyntiä 18.5.2010 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto