MuM Eija Kauppisen kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Opettajien tunnenarratiivit ja niiden rakenneanalyysi - Musiikin ja matematiikan aineenopettajien opettajuus ja elämänkulku (A structural analysis of teachers? emotion narratives. Music and mathematics teachers? professional identities and life stories)

tarkastetaan 28.5.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Kaarina Määttä (Lapin yliopisto). Kustoksena toimii professori Juha Suoranta.

***

Eija Kauppinen on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon Sibelius-Akatemiassa. Nykyisin hän toimii Opetushallituksessa opetusneuvoksena (musiikki ja tanssi).

Kauppisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1522, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8086-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 961, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8087-4, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Eija Kauppinen, puh. 040-348 7204, eija.kauppinen@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Opettajan työhön ja tunteisiin kohdistuva tutkimus kuvaa opettajien tunteita, opettajien kokemuksia ja opettajuutta, joka rakentuu opettajahaastattelujen tunnepuheessa.

Musiikin ja matematiikan aineenopettajat puhuvat työstään eettisin sävyin. Opettaja välittää ja auttaa, tuntee työn kutsumuksekseen, toimii tasapuolisesti ja hallitsee omat tunteensa. Hän innostaa oppilaita opiskeluun. Edistääkseen oppimista opettaja poistaa oppilaiden pelkoja ja luo turvallista ilmapiiriä. Samaan aikaan opettajuus merkitsee riittämättömyyden tunteita, väsymystä ja jopa uupumusta.

Haastattelujen pohjalta muodostetut opettajien elämäntarinat tuovat esiin tunteiden sosiaalisen ja vuorovaikutuksellisen perustan. Loppuun palamiseen liittyvät tapahtumat ovat herättäneet kielteisiä tunteita, joiden alkuperä on työyhteisön vuorovaikutussuhteissa ja jotka ovat johtaneet esimerkiksi työpaikan vaihtamiseen. Yhteistä elämäntarinoiden käännekohtien ja muutoksen hetkissä on niiden emotionaalisuus.

Tutkimuksen tulosten pohjalta on mahdollista tehdä johtopäätös, että opettajan työ on perustaltaan eettistä ja vaatii emotionaalista työtä. Opettajuudessa on edelleen keskeistä sitoutuminen toisen hyvään. Tutkimuksen merkittävyys käytännön opetustyön kannalta syntyy opettajan työtä koskevien yhteisten olettamusten ja ajatusmallien näkyväksi tekemisestä. Tutkimus tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää, miten monin tavoin tunteet ovat läsnä opettajan työssä.

 

käyntiä 18.5.2010 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto