YTM Virpi Oksmanin tiedotusopin alaan kuuluva väitöskirja

The mobile phone - A medium in itself (Matkapuhelin - Media itsessään)

tarkastetaan 28.5.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on Dr. Don Slater (London School of Economics). Kustoksena toimii professori Janne Seppänen.

***

Virpi Oksman on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana VTT:llä.

Oksmanin väitöskirja ilmestyy sarjassa VTT Publications 737, Helsinki 2010. ISBN 978-951-38-7394-3, ISSN 1235-0621. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä VTT:n sarjassa. ISBN 978-951-38-7395-0, ISSN 1455-0849.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai pdf:nä verkossa
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2010/P737.pdf

Lisätietoja: Virpi Oksman, puh. +358 40 485 1622, http://www.vtt.fi/files/people/virpi_oksman.pdf

LEHDISTÖTIEDOTE

Matkapuhelin - media itsessään

Matkapuhelinta on mediatutkimuksen alalla pidetty pitkään muita medioita täydentävänä välineenä ja internetin jatkeena, jota käytetään vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten matkoilla tai kesämökillä.

Kuitenkin viime vuosina matkapuhelimen käyttö mediana on lisääntynyt. Matkapuhelimella on ollut myös vaikutusta muihin medioihin. Esimerkiksi television interaktiivisuus nojaa Suomessa pitkälti tekstiviestintään. Myös monet sanomalehdet julkaisevat tekstiviestipalstoja, koska niiden katsotaan mahdollistavan välittömämmän kontaktin sanomalehden ja yleisön välillä kuin perinteiset mielipidepalstat. Kamerapuhelimien yleistyminen on kiihdyttänyt tätä kehitystrendiä ja usein lukijoiden ottamia kuvia julkaistaan merkittävistäkin uutistapahtumista.

Globaalisti tarkasteltuna monissa maissa matkapuhelin on ensimmäinen ja ainoa tietoyhteiskuntaväline, jotka on mahdollista hankkia kotitalouteen. Se on usein myös ainoa väline internetin käyttöön. Matkapuhelin on ulottunut lukemattomille elämänalueille ja saanut erikoisiakin piirteitä kuten esimerkiksi puheajan käyttö maksuvälineenä epävakaan valuutan maissa.

Matkapuhelimella on omat piirteensä mediana. Matkapuhelinta on käsitelty paljon henkilökohtaisen viestinnän välineenä, vaikka sen käyttö on laajentunut henkilökohtaisen viestinnän ulkopuolelle. Uutisvälineenä matkapuhelinta kuvaavat välittömyys ja nopeus. Matkapuhelinta voitaisiin kehittää kriisitiedottamisen välineenä, mikä edellyttäisi yhteistyötä viranomaisten ja palveluiden kehittäjien välillä. Toisaalta tekstiviestiuutisiin liittyy tietty epäluotettavuus, jos tekstiviestin lähde ei ole todennettavissa. Luotettavuusongelmiin voidaan kuitenkin löytää teknisiä ratkaisuja.

Väitöskirja käsittelee matkapuhelimen nopeaa omaksumista suomalaisten arkeen ja sen kehittymistä mediavälineenä. Aineisto koostuu mm. 1600 eri-ikäisen suomalaisen haastatteluista, mediapäiväkirjoista ja valokuvamateriaaleista, kuten kamerakännykkäkuvista. Lisäksi kenttätutkimuksien avulla on kerätty lokitietoa erilaisten palveluiden kuten mobiili-television käytöstä.

 

käyntiä 18.5.2010 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto