LL Jussi Hernesniemen kliinisen kemian alaan kuuluva väitöskirja

The Role of Interleukin 18 Gene Polymorphism in the Development of Atherosclerosis (Interleukiini 18 geenin polymorfian vaikutus valtimokovettumataudin kehittymisessä)

tarkastetaan 7.6.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medi 5:n auditoriossa, Biokatu 12, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Jussi Pihlajamäki (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Terho Lehtimäki.

***

Jussi Hernesniemi on syntynyt vuonna 1981 ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Hernesniemen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1533, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8118-5, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 973, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8119-2, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: jussi.hernesniemi@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Väitöskirjatutkimuksessa on tutkittu tulehdusreaktiossa välittäjäaineena toimivan sytokiinin (Interleukiini-18) geenin polymorfian eli monimuotoisuuden vaikutusta valtimokovettumataudin kehittymisessä.

Tutkimuksessa havaittiin, että Interleukiini 18 geenin monimuotoisuus vaikuttaa pääosin miesten keskuudessa valtimokovettumataudin varhaiseen kehittymiseen ja sepelvaltimotaudin riskiin. Lisäksi havaittiin, että keski-ikäisten miesten keskuudessa geenin polymorfia vaikuttaa yhdessä verenpainetaudin kanssa selkeästi sydänäkkikuoleman ilmenemiseen.

 

käyntiä 24.5.2010 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto