THM, KL Erja Katajamäen kasvatustieteen (ammattikasvatus) alaan kuuluva väitöskirja

Moniammatillisuus ja sen oppiminen. Tapaustutkimus ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalta (Multiprofessionality and how to learn it)

tarkastetaan 17.9.2010 klo 12 Tampereen yliopiston ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna.

Vastaväittäjänä on dosentti Aini-Kristiina Jäppinen (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Pekka Ruohotie.

***

Erja Katajamäki on syntynyt Elimäellä ja hän on suorittanut terveydenhuollon maisterin ja kasvatustieteiden lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Katajamäen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1537, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8151-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 980, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8152-9, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Erja Katajamäki, puh. 050 526 5927, erja.katajamaki@lamk.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimuskohteena on moniammatillisuuden oppiminen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä moniammatillisuudesta ja sen oppimisesta.

Aineiston perusteella moniammatillisuuden taustalla on monialaisuus, jolla ymmärretään hallinnointia, asiantuntijuuden perustana olevien tieteiden hyödyntämistä ja työskentelyä moniammatillisesti. Kumpaakin käsitettä tarkastellaan sekä yksilön että yhteisön näkökulmista, mikä tarkoittaa sitä, että yksilöt työskentelevät yhteisössä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisössä työskentely edellyttää sosiaali- ja terveysalan yleisten taitojen, kuten ongelmanratkaisu-, tiimityö-, johtamis-, kehittämis- ja ohjaustaitojen hallintaa.

Tulosten mukaan moniammatillisuuden oppiminen edellyttää toisen kunnioittamista, motivaatiota ja sopivaa oppimistilannetta ja -yhteisöä. Kannustavassa oppimisyhteisössä kukin opiskelija on voinut hyödyntää osaamistaan.

 

käyntiä 23.8.2010 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto