Sisältöön
tampereen yliopisto:
LaatujärjestelmäTampereen yliopistoLaatujärjestelmä

Lisätietoa

Yliopiston strategia (pdf)

Laatukäsikirja (pdf)

Säädökset

Tampereen yliopisto raportoi laatujärjestelmänsä kehittämistoimenpiteistä, vaikuttavuudesta ja tulevaisuuden kehittämissuunnasta. 

Arvioinnin tulokset esitellään Karvin kehittämisseminaarissa 14.6.2017 Helsingissä. 

Lisätietoja
Laatupäällikkö Jukka Mäkinen
Kehittämispäällikkö Leena Ahrio

Yliopistolle KARVIn laatuleima

Auditoinninraportin mukaan Tampereen yliopisto on uudistanut dynaamisesti laatujärjestelmäänsä.  Yliopistolle on myönnetty 9.4.2015 laatuleima kuudeksi vuodeksi. » KARVIn tiedote

KARVI-auditoitu
Auditointitodistus

» Lisätietoja auditointi 2014 -sivuilta sekä laatupäällikkö Jukka  Mäkiseltä.

 

Yliopistolle HR Excellence in Research -tunnus


Euroopan komissio on myöntämä tunnus osoittaa, että yliopisto on sitoutunut tutkijoiden aseman ja työuran kehittämiseen. » Lisätietoja HRS4R-sivulta henkilöstöpäällikkö Pirjo Hankalalta.

HR-logo

 

Tietoarkistolle DSA-sertifikaatti

 Tietoarkisto on Suomen ensimmäinen organisaatio, jolle on myönnetty Data Seal of Approval (DSA) -sertifikaatti. DSA-sertifikaatti voidaan myöntää organisaatiolle, joka säilyttää sähköisiä aineistoja luotettavasti ja joka mahdollistaa aineistojen jatkokäytön.

» Lisätietoja tietopalvelupäällikkö Mari Kleemolalta

Tampereen yliopiston laatujärjestelmä

 


Laatujärjestelmän tavoitteena on tuottaa johtamiseen ja toiminnanohjaukseen tietoa ja menettelytapoja, joilla kehitetään koulutuksen ja tutkimuksen edellytyksiä sekä henkilöstön osaamista yliopiston strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Laadunhallinta tarkoittaa toiminnan laadun ylläpitämistä ja kehittämistä laatukehän mukaisesti (PDCA).Laatujärjestelmä tukee yliopiston strategisten tavoitteiden toteutumista. Yliopisto kehittää jatkuvasti toimintaansa

  • tuottamalla johdolle tietoja ja menettelytapoja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
  • luomalla opetus- ja tutkimushenkilökunnalle edellytykset keskittyä tutkimukseen ja opetukseen
  • tukemalla henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksia ja osaamisen kehittymistä
  • varmistamalla opiskelijoille mahdollisuus suorittaa laaja-alainen tutkinto suunnitelmallisesti määräajassa
  • tuottamalla yhteiskunnalle asiantuntijoita ja tutkittua tietoa
  • viestimällä aktiivisesti säännöllisillä foorumeilla sekä tiedottamalla yliopiston intrassa.

Laatujärjestelmä kattaa laadunhallinnan toimijoiden tehtävät ja vastuut sekä laadunhallinnan menettelytavat. Laatujärjestelmä on kuvattu Tampereen yliopiston laatukäsikirjassa. Laatukäsikirjaa täydentävät yksiköiden toimintakäsikirjat. Intran laatujärjestelmä -sivuille kootaan ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Yliopisto on asettanut yhteiskunnallisen tehtävänsä strategiassaan; yliopisto tuottaa koulutuksella ja tutkimuksella yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yliopiston toiminta perustuu voimavaroihin, joista keskeisimmät ovat opiskelijat ja henkilöstö. Yhteistyö strategisten kumppaneiden, sidosryhmien ja alumnien kanssa vahvistaa yliopiston mahdollisuuksia tuottaa vaikuttavaa tutkimusta ja koulutusta.

Yliopiston prosessikartta kuvaa yliopiston tehtävän ja tavoitteiden kokonaisuuden julkisen hallinnon suosituksen mukaisesti (JHS152).


Kuvio. Tampereen yliopiston prosessikartta


Yliopiston koulutusta, tutkimusta ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan ja ohjataan indikaattori- ja seurantatiedon pohjalta osana toiminnanohjausta yliopisto- ja yksikkötasolla. Yliopiston perustehtävien, koulutuksen ja tutkimuksen, strategisten tavoitteiden toteutumista tukevat yksiköiden tutkimuslinjaukset ja tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat.

Johdon tietojärjestelmä mahdollistaa tiedolla johtamisen. Yliopistopalvelut on organisoitu tukemaan yksiköitä siten, että opetus- ja tutkimushenkilökunta voi keskittyä ydintehtäviinsä.

 

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 2.8.2017 13.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti