Sisältöön
tampereen yliopisto: laatujärjestelmä:
LaatujärjestelmäTampereen yliopistoLaatujärjestelmä

Linkit

Opetusneuvosto

KOULUTUSUUDISTUKSEN SUUNTA
(toimitettu arviointiraportti)

Koulutuksen laadunhallinta

Koulutuksen laadunhallinnassa noudatetaan jatkuvan kehittämisen mallia. Koulutukselle asetetaan laadullisia ja määrällisiä tavoitteita, koulutus suunnitellaan ja toteutetaan, sen onnistumista arvioidaan, ja arvioinnin perusteella tehdään päätöksiä korjaavista toimenpiteistä.

Opetuksesta vastaavan vararehtorin tukena toimii opetusneuvosto, joka ohjaa ja seuraa yliopiston strategian toteutumista, kehittää yliopiston koulutusta ja varmistaa koulutuksen laatua. Tutkinto-ohjelmia johtavat tutkinto-ohjelmavastaavat vastaavat myös tutkinto-ohjelmansa laadunhallinnasta.

Keskeisiä koulutuksen laatua varmistavia menettelytapoja ovat osaamisperustainen opetussuunnitelmatyö sekä yksikköjen ja yliopiston vuosisuunnittelu. Osana vuosisuunnittelua yksiköissä arvioidaan toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä toiminnan tuloksia joka toinen vuosi toteutettavissa itsearvioinneissa. Koulutuksen laatua hallitaan lisäksi säädöksillä, yliopiston strategialla, toiminnanohjauksella, ohjeilla, koulutuksen johtamisella ja yhdessä sovituilla menettelytavoilla.

Syksyllä 2016 järjestettävän koulutuksen ulkoisen arvioinnin (KA2016) kohteena ovat osaamisperustaisuus, laaja-alaisuus, opintojen sujuva eteneminen sekä Bolognan prosessin toteutuminen Tampereen yliopistossa. Arvioinnin tarkoituksena on saada tietoa yliopiston koulutuksen laadusta ja vaikuttavuudesta, kehittää koulutusta ja sen laadunhallintaa, asemoida yliopiston koulutusta kansallisesti sekä tuottaa tietoa strategiakauden 2010–2015 tavoitteiden toteutumisesta. Arviointiryhmä vieraili yliopistolla 25.-26.10.2016. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimi yliopistonlehtori, dosentti Anne Nevgi Helsingin yliopistosta.Koulutuksen ulkoinen arviointi - jatkuvan parantamisen tiellä. Yliopisto sai kiitosta koulutusuudistuksen läpiviennistä sekä yliopistoyhteisön sitotutumisesta yhteisiin tavoitteisiin.

Lisätietoja 
» Vararehtori Harri Melin puntaroi arvioinnin tuloksia sekä kehittämistoimia
» KOULUTUSUUDISTUKSEN SUUNTA. Tampereen yliopiston koulutuksen ulkoinen arviointi 2015-2017.


Opiskelijat ovat mukana keskeisissä koulutuksen laatua varmistavissa elimissä ja työryhmissä, kuten opetusneuvostossa ja opetussuunnitelmatyöryhmissä. Opiskelijat ovat myös mukana yliopiston sisäisissä arvioinneissa kuten tieteenalayksiköiden toiminnan ja tulosten arvioinneissa ja sekä vertaisarvioinneissa. Opiskelijat voivat saada 3 opintopistettä "Luottamustehtävissä toimiminen" -opintojaksosta (kunkin yksikön opetussuunnitelman mukaisesti) osallistumalla aktiivisesti yliopiston laatutyöhön (esim. arviointiryhmän toimintaan).

Kuvio. Koulutuksen kokonaisuus ja laadunhallinta.

Klikkaa kuvio suuremmaksi.

"Kyse on arkisesta asiasta, yksinkertaisimmillaan oman työn parantamisesta."
(Terhi Meriläinen: Yhteinen Asia, Aikalainen 18/2013). Lue juttu Aikalaisesta »

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 30.1.2017 11.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti