Sisältöön
tampereen yliopisto: laatujärjestelmä:
LaatujärjestelmäTampereen yliopistoLaatujärjestelmä

Laadunhallinta

Tampereen yliopisto pyrkii kaikessa toiminnassaan jatkuvaan laadun parantamiseen. Tampereen yliopisto huolehtii toimintansa jatkuvasta kehittämisestä PDCA-kehän mukaisesti (plan-do-check-act).

Laadunhallinnan keskeisiä elementtejä ovat

  •     johdon katselmus (yliopiston johto arvioi laatujärjestelmän toimivuutta sekä esittää toimenpiteet toiminnan jatkuvaan kehittämiseen)
  •     vuosittainen toiminnan ja talouden suunnittelu (sisältää CAF-itsearvioinnit ja henkilöstösuunnittelu)
  •     sisäiset ja ulkoiset arvioinnit (johdon katselmuksen arviointisuunnitelman mukaisesti)
  •     kehityskeskustelut (yhdistävät henkilökohtaiset ja organisaation tavoitteet)
  •     palaute- ja seurantatieto (johdon tietojärjestelmä)Viestintä ja dokumentointi

Yliopiston sidosryhmille laatujärjestelmästä viestitään yliopiston julkisilla verkkosivuilla ja yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille intrassa. Keskeiset asiakirjat, kuten käsikirjat sekä arviointikoosteet, säilytetään yliopiston asiakirjojen hallintajärjestelmässä (Tweb/laatujärjestelmä).

Yliopiston johdolla ja yliopistoyhteisöllä on säännölliset tapaamiset, joissa viestitään ajankohtaisista asioista. Tapaamisiin voi lähettää etukäteen
kysymyksiä ja kommentteja.

Yliopiston laatukäsikirja ja yksiköiden toimintakäsikirjat sisältävät keskeiset toimintaa ja sen kehittämistä koskevat tavoitteet, prosessit, menetelmät ja vastuut. Käsikirjoja päivitetään tarpeen mukaan. Yliopiston laatukäsikirja on saatavilla myös englanniksi.


Kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen

Laatukoulutuksia yliopiston laatujärjestelmästä sekä laadunhallinnan menetelmistä järjestetään johdolle, henkilökunnalle ja opiskelijoille. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa osallistujien kykyä johtaa ja soveltaa laadunhallintaa omassa työssä ja sen kehittämisessä sekä lisätä opiskelijoiden edellytyksiä osallistua laatutyön eri vaiheisiin.

Yliopisto kehittää ja ylläpitää henkilöstön osaamista henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti.

Kehityskeskustelut käydään vuosittain koko henkilöstön kanssa. Yliopisto kannustaa henkilöstöä palkitsemalla hyvästä laadusta.

Yliopiston toiminta ja laatujärjestelmä

Klikkaa kuvio suuremmaksi.

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 19.9.2016 15.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti