KERÄÄ KOKEMUKSIA

Kerää henkilöstön kokemuksia työhyvinvoinnista ja työilmapiiristä

• tee/teetä henkilöstön kokemuksia kartoittava kysely – hyödynnä työpaikallasi aikaisemmin tehtyjä kyselyitä

• välttämätöntä on, että taustatiedoissa kysytään sukupuoli ja naisten ja miesten tuloksia tarkastellaan erikseen

• kyselyssä voi olla kysymyksiä seuraavista teemoista:

- työpaikkakoulutus ja uralla eteneminen
 • koulutusmahdollisuudet
 • työssä kehittymismahdollisuudet

- työyhteisö
 • arvostuksen kokeminen
 • avun saaminen
 • viihtyminen

- työilmapiiri ja johtaminen
 • riittävä tiedonsaanti
 • vaikutusmahdollisuudet
 • johtamistavan oikeudenmukaisuus

- palkkaus
 • oikeudenmukaisuus muihin verrattuna

- jaksaminen
 • kokemus kiireestä
 • jaksamisen arviointi

- kiusaaminen ja häirintä
 • kiusaamiskokemukset
 • häirintäkokemukset

- syrjintä
 • syrjinnän kokeminen (palkkauksessa, urakehityksessä, työtehtävien jaossa, työtilojen tai -välineiden jaossa, työhönottotilanteessa, työmäärän jakautumisessa, tiedon saannissa uusista tehtävistä...)

- työn ja perheen yhteensovittaminen
 • työajan joustavuus

- tasa-arvon eri osa-alueet
 • arvio eri-ikäisten tasa-arvon toteutumisesta
 • arvio eri henkilöstöryhmien tasa-arvon toteutumisesta
 • arvio eri etnisten ryhmien tasa-arvon toteutumisesta
 • arvio naisten ja miesten tasa-arvon toteutumisesta

• tasa-arvolain mukaan tehtävä osana tasa-arvosuunnitelmaa

• esimerkki työpaikalla toteutettavasta kyselystä löytyy tasa-arvovaltuutetun sivuilta osoitteesta: www.tasa-arvo.fi

• tasa-arvotilanteen selvittämiseen hyvä väline on kyselytyökalu, joka tuottaa työpaikan käyttöön automaattiset raportit:
www.tasa-arvokysely.fi (huhtikuusta 2008 alkaen)

Tekijät: Hanna-Leena Autio, Liisa Huhta, Minna Leinonen, Katja Uosukainen
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä (TAPIIRI)
www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tapiiri Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto
 »Lataa printtiversio sivustosta (.pdf)