Seitsemän askelta tasa-arvoiseen työyhteisöön

Menestyvän yrityksen salaisuus on motivoitunut henkilöstö. Motivaatio työn tekemiseen kasvaa, kun työpaikan naiset ja miehet:
• voivat vaikuttaa työhönsä
• kokevat työnsä arvokkaaksi
• viihtyvät työssään

Miksi henkilöstön kehittäminen on vaikeaa?
• ei ole aikaa
• ei ole rahaa
• ei ole ennenkään tehty

Tasa-arvosuunnitelman avulla päästään käsiksi työpaikan vaikeisiin asioihin, kuten henkiseen hyvinvointiin, työssä jaksamiseen tai kiusaamiseen. Myös tasa-arvolaki velvoittaa kaikki yli 30 hengen työpaikkojen työnantajat laatimaan tasa-arvosuunnitelman yhdessä henkilöstön kanssa.


KOKOA RYHMÄ

Kokoa tasa-arvoryhmä, joka lähtee laatimaan työpaikkasi tasa- arvosuunnitelmaa.

Ryhmän kokoonpano
• johto ja eri henkilöstöryhmät saman pöydän ääreen
• mukana naisia ja miehiä
• pienessäkin yrityksessä vähintään kolme henkeä mukaan
• jos edellä olevat ehdot täyttyvät, voi tasa-arvoryhmä olla jokin
olemassa olevista ryhmistä, esimerkiksi yt-, tyhy- tai tyky-ryhmä
tai työsuojelutoimikunta

Ryhmän tehtävät
• ryhmä huolehtii tasa-arvotyön etenemisestä ja seurannasta
• johto huolehtii, että ryhmän jäsenillä on riittävästi työaikaa
käytettävissä palavereihin ja suunnitelman tekemiseen

Tekijät: Hanna-Leena Autio, Liisa Huhta, Minna Leinonen, Katja Uosukainen
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä (TAPIIRI)
www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tapiiri Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto
 »Lataa printtiversio sivustosta (.pdf)