KUTSU HENKILÖSTÖ KOOLLE

• järjestä esimerkiksi osastopalaveri, työmaakokous, tiedotustilaisuus, tyky-päivä

• esittele henkilöstökyselyn ja palkkakartoitusten tulokset henkilöstölle

• keskustelkaa tulosten pohjalta

• kerää naisilta ja miehiltä sekä eri henkilöstöryhmiltä ideoita ja toivomuksia tasa-arvosuunnitelmaan kirjattaviksi

• voit käyttää ryhmätöitä konkreettisten parannusehdotusten ja toimenpiteiden ideoimiseksi

Tekijät: Hanna-Leena Autio, Liisa Huhta, Minna Leinonen, Katja Uosukainen
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä (TAPIIRI)
www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tapiiri Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto
 »Lataa printtiversio sivustosta (.pdf)