LISÄÄ OHJEITA, VINKKEJÄ JA LINKKEJÄ:

• Huhta, Kolehmainen, Lavikka, Leinonen, Rissanen, Uosukainen & Ylöstalo (2005): Tasa-arvosta lisäarvoa – Käsikirja työpaikkojen tasa-arvotyöhön. Vastapaino ja Tasa-arvovaltuutettu. Tampere.

• Huhta, Kempe, Leinonen, Uosukainen (2007): Naisten ja miesten tasa-arvo työpaikkojen kehittämistyössä – kokemuksia sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta. TYKES-raportteja 54. Helsinki.

• Vapaasti käytettävä kyselytyökalu osoitteessa:
www.tasa-arvokysely.fi (huhtikuusta 2008 alkaen)

• Tasa-arvosuunnittelun miksi? mitä? miten? (2005) Sosiaali- ja terveysministeriö.

www.tasa-arvoklinikka.fi

• Tasa-arvovaltuutetun toimisto: www.tasa-arvo.fi

• Materiaalipankki: www.yhdenvertaisuus.fi

Tekijät: Hanna-Leena Autio, Liisa Huhta, Minna Leinonen, Katja Uosukainen
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä (TAPIIRI)
www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tapiiri Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto
 »Lataa printtiversio sivustosta (.pdf)