SELVITÄ NAISET JA MIEHET NUMEROINA

• tasa-arvolaki edellyttää selvittämään naisten ja miesten sijoittumisen eri tehtäviin työpaikalla

• hyödynnä henkilöstöhallinnon rekistereitä

• henkilöstöä kuvaavat tiedot:
- kuinka paljon naisia ja miehiä
- minkä ikäisiä naisia ja miehiä
- henkilöstöryhmittäin työntekijät/toimihenkilöt/ylemmät
toimihenkilöt: missä ryhmissä minkäkin verran naisia ja miehiä
- kuinka paljon naisia ja miehiä vakituisissa ja määräaikaisissa työsuhteissa

• työaikaan liittyvät tiedot:
- kuinka paljon osa-aikaisia naisia ja miehiä
- kuinka paljon ja minkä mittaisia perhevapaita miehet ja naiset ovat käyttäneet esimerkiksi viimeisen vuoden aikana

• urakehitykseen liittyvät tiedot
- rekrytointi: hakeneet miehet ja naiset ja palkatut miehet ja naiset
- kuinka naiset ja miehet ovat osallistuneet erilaisiin koulutuksiin

Tekijät: Hanna-Leena Autio, Liisa Huhta, Minna Leinonen, Katja Uosukainen
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä (TAPIIRI)
www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tapiiri Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto
 »Lataa printtiversio sivustosta (.pdf)