TEE PALKKAKARTOITUS

• palkkakartoitus on tasa-arvolain mukaan oltava osana tasa-arvosuunnitelmaa

• samasta ja samanarvoisesta työstä sama palkka

• tarkoituksena on saada selville naisten ja miesten palkkaerot ja selvittää, mistä mahdolliset erot johtuvat

• vertaile naisten ja miesten sijoittumista eri vaativuusluokkiin

• erottele eri palkanosat erikseen, jotta nähdään, mikä on ylitöiden, vuorotöiden yms. osuus

• jos työpaikalla on useita eri palkkausjärjestelmiä, vertaile eri järjestelmien piirissä olevien töitä

• kokoaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden sekä kuukausipalkkaisten ja tuntipalkkaisten palkat tulee saada vertailukelpoisiksi

• jottei kenenkään palkka ole tunnistettavissa, tulee tarkasteltavissa ryhmissä olla vähintään kolmen henkilön palkat

• palkkoja on tarkasteltava kussakin työntekijäryhmässä erikseen esimerkiksi seuraavan kuvion avulla

Tekijät: Hanna-Leena Autio, Liisa Huhta, Minna Leinonen, Katja Uosukainen
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä (TAPIIRI)
www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tapiiri Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto
 »Lataa printtiversio sivustosta (.pdf)