TEE TASA-ARVOSUUNNITELMA

• suunnitelma voi olla itsenäinen tai osa muita työpaikalla tehtäviä suunnitelmia, esimerkiksi henkilöstöstrategiaa, koulutussuunnitelmaa tai työhyvinvointiohjelmaa

• suunnitelma tehdään tasa-arvoryhmässä ja sen hyväksyy johto/johtoryhmä

• suunnitelman tulee sisältää:
- naiset ja miehet numeroina
- henkilöstökyselyn tulokset
- palkkakartoitus
- konkreettiset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi
- arvio aikaisempien toimenpiteiden toteutumisesta

• kirjaa mahdollisimman konkreettisia toimenpiteitä, mieluummin vähän ja realistisia toimenpiteitä kuin paljon epämääräisiä lupauksia

• lyö lukkoon vastuuhenkilö ja aikataulu kunkin toimenpiteen kohdalla

• valitse sopivat mittarit, joilla asioita seurataan

• sovi kenelle tulokset raportoidaan ja millä aikataululla

• sovi millä aikataululla tasa-arvoryhmä päivittää suunnitelman

• esimerkkejä suunnitelman teemoista, rungosta ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi kuvitteellisessa työpaikassa:

Tekijät: Hanna-Leena Autio, Liisa Huhta, Minna Leinonen, Katja Uosukainen
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä (TAPIIRI)
www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tapiiri Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto
 »Lataa printtiversio sivustosta (.pdf)