TOTEUTA SUUNNITELMA

Vie tasa-arvosuunnitelma käytäntöön

• tiedota koko henkilöstölle, esim. valmis suunnitelma jokaisen lokeroon/sähköpostiin/palkkakuitin mukana kotiosoitteeseen

• jaa vastuuta toimenpiteistä eri toiminnoista vastaaville ja työyhteisölle

• vie suunnitelma osaksi perehdytyskoulutusta/-kansiota sekä esimieskoulutuksiin ja -valmennuksiin

• kerää palautetta toteutumisesta

• tasa-arvoryhmä päivittää suunnitelman säännöllisesti

Tekijät: Hanna-Leena Autio, Liisa Huhta, Minna Leinonen, Katja Uosukainen
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä (TAPIIRI)
www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tapiiri Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto
 »Lataa printtiversio sivustosta (.pdf)