Tutkimuslaboratoriot

Arvo-rakennuksen nykyaikaiset tutkimuslaboratoriot ovat tärkein toiminta-alueemme, ja niiden palvelut ydinosaamistamme.

Henkilökuntamme ylläpitää ja huolehtii laboratoriotiloista ja niiden varustamisesta. Asiantuntijamme ovat oleellinen osa tutkimusryhmien päivittäistä toimintaa.

Tutkimuslaboaratorio_pipetti

Tutkimusryhmien ”kotipesiä” ovat yleislaboratoriot. Erikoistoiminnot sijaitsevat niille suunnitelluissa tiloissa. Työympäristön viihtyvyyden ja laitteiden yhteiskäytön lisäämiseksi kaikki isoimmat ja erikoistöitä palvelevat laboratoriolaitteet on sijoitettu erillisiin laitehuoneisiin.

Soluviljelyyn ja kudosteknologiaan liittyvät toiminnot ja laitteistot on kaikki keskitetty yhteen kerrokseen.

Biovaarallisille- ja isotooppitöille on erilliset turvalaboratoriot, joissa työskentelyyn henkilökuntamme on koulutettu.