To page body
university of tampere: faculty of communication sciences: contact:
Faculty of Communication SciencesUniversity of TampereFaculty of Communication Sciences
Faculty of Communication Sciences

Personnel

Management | University Services in the Faculty | Continuing education


Degree Programme in Information Studies and Interactive Media
All the staff

Master's Programme in Human-Technology Interaction
Personnel
» HTI web page

Degree Programme in Journalism and Communication
Personnel

Theatre Work (Näty)
Personnel
» naty.uta.fi/

Degree programmes in Languages
English | Literature | Scandinavian Languages | French | German | Finnish | Russian

Other Study Modules: Spanish | Phonetics | Finnish for Translators | Swedish for Translators | Romanian | Russian Studies | Finnish Language and Culture | Finnish as a Second Language for Teachers | Technical Communication | Czech | Estonian | General Linguistics | General Translation Studies


Research Centres

COMET - Tampere Research Centre for Journalism, Media and Communication
Personnel

Narrare: Centre for Interdisciplinary Narrative Studies
Personnel

PLURAL (Multidisciplinary centre for research in languages, literature, culture and translation studies)
Personnel

TAUCHI - Tampere Unit for Computer-Human Interaction
Personnel

TRIM - Tampere Research Center for Information and Media
Personnel

Centre for Practise as Research in Theatre (T7)
Personnel

» Back to Faculty page


Management

NameTitleEmailRoomPhone
Pahta PäiviDekaani
Professori vv (englantilainen filologia)
Dean
Paivi.Pahta@uta.fiPINNI B5029050 318 1131
Mäyrä FransVaradekaani (koulutus)
Professori (informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
Vice-dean
Frans.Mayra@uta.fiPINNI B2058050 336 7650
Valaskivi KatjaVaradekaani (tutkimus)
Tutkimusjohtaja
Vice-dean
Katja.Valaskivi@uta.fiPÄÄT E319050 396 9682

University Services in the Faculty

HR Services

NameTitleEmailRoomPhone
Aalto Kirsihallintopäällikkö
Head of Administration
-tiedekuntaneuvoston esittelijä (henkilöstö-, tutkimus- ja yleishallintoasiat)
-johtoryhmän, tieteellisen toimikunnan, opetustaitotoimikunnan ja
tehtäväntäyttöryhmien sihteeri
Kirsi.M.Aalto@uta.fiPINNI B5026040 190 1658
Ahonen-Sihvola Merjahenkilöstösihteeri
HR Secretary
COMS henkilöstöasiat:
-työsopimus- ja työsuhdeasiat
-kulkuoikeus- ja flexim-asiat
-käyttäjätunnukset
-puhelinasiat
-resurssisopimukset
Merja.Ahonen-Sihvola@uta.fiPINNI B5024050 318 6379
Henriksson Raijahenkilöstösihteeri
HR Secretary
-tuntiopetussopimukset ja palkkiopäätökset ja niihin liittyvät laskut ja matkalaskut
sekä muiden ns. ulkopuolisten matkalaskut
-ulkomaalaisten vierailijoiden palkkiot
-opiskelijoiden matkat ja matka-apurahat sekä jatko-opiskelijoiden kielentarkistusapurahat
Raija.Henriksson@uta.fiPÄÄT E243050 318 6399
Jussila Marjahenkilöstöasiantuntija
HR Specialist
COMS henkilöstöasiat:
-työsopimus- ja työsuhdeasiat
-työsuunnitelmat: tekninen neuvonta ja opastus
-kulkuoikeus- ja flexim-asiat
-käyttäjätunnukset
-puhelinasiat
-resurssisopimukset
Marja.Jussila@uta.fiPÄÄT E242050 318 7099
Kaartinen Hannelepalkkasihteeri
Salary Secretary
Hannele.Kaartinen@uta.fiPÄÄT C227a050 318 6611
Kostiainen Anuhenkilöstösihteeri
HR Secretary
-tuntiopetussopimukset ja palkkiopäätökset ja niihin liittyvät laskut ja matkalaskut
sekä muiden ns. ulkopuolisten matkalaskut
-ulkomaalaisten vierailijoiden palkkiot
-ulkomaalaisten vierailijoiden matkalaskut
-tiedekunnan tilojen hallinta
Anu.Kostiainen@uta.fiPÄÄT E212050 437 7020
Lillinen Pirkkohenkilöstösihteeri
HR Secretary
Pirkko.Lillinen@uta.fiPÄÄT C223040 190 1387
Silvala Marjojohdon assistentti
-dekaanin assistentti
-tiedekunnan yleishallintotehtävät
Marjo.Silvala@uta.fiPINNI B5027050 327 5931

HR Services - travel issues

NameTitleEmailRoomPhone
Cavén Juhaprojektisihteeri
Project Secretary
-matka-asiat (erityisesti vanha CMT ja LTL)
Juha.Caven@uta.fiPINNI B1054040 532 4205
Koskela Minnamatkasihteeri
Travel Secretary
-matka-asiat (erityisesti vanha SIS)
Minna.Koskela@uta.fiPINNI B1055050 318 7056

International HR Services

NameTitleEmailRoomPhone
Suvanto Nuppuhenkilöstöasiantuntija
HR Specialist
-ulkomaalaisten työntekijöiden ja vierailijoiden neuvonta ja yksiköiden tuki keskustakampuksella
-ulkomaantyöjaksolle lähtevien TaY:n työntekijöiden neuvonta ja yksiköiden tuki
Nuppu.Suvanto@uta.fiPÄÄT C239050 318 7204
Heino Hannahenkilöstöasiantuntija
HR Specialist
-ulkomaalaisten työntekijöiden ja vierailijoiden neuvonta ja yksiköiden tuki keskustakampuksella
-ulkomaantyöjaksolle lähtevien TaY:n työntekijöiden neuvonta ja yksiköiden tuki
Hanna.Heino@uta.fiPÄÄT C215050 318 7842

Study Services

NameTitleEmailRoomPhone
Aro Maritaopintosihteeri
Study Secretary
-todistukset (kielten tutkinto-ohjelmat pl. suomen kieli)
-opintosuoritusten rekisteröinnit (kielten tutkinto-ohjelmat)
-yleiset tentit (kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelmat)
-tutkielmaprosessit (kielten tutkinto-ohjelmat)
Marita.Aro@uta.fiPINNI B4051050 318 6382
Heinonen Minnaopintosihteeri (ITI, HTI)
Study Secretary
-tutkintotodistukset
Minna.I.Heinonen@uta.fiPINNI B1053050 318 6398
Huikka Teijaopintokoordinaattori (TEA)
Study Coordinator
-opintoneuvonta
-opetussuunnitelma ja ohjelma
-opintorekisteri
-suunnittelu- ja kehittämistehtävät
Teija.Huikka@uta.fiPÄÄT D102040 510 8223
Jäntti Siljaopintokoordinaattori (ITI)
Study Coordinator
-opintoneuvonta
-opetussuunnitelma ja opetusohjelma
-kokonaismerkinnät
-korvaavuudet ja vastaavuudet
-harjoittelutuki
-ITI/IGS -ohjelmille TE-lomakkeet
Silja.Jantti@uta.fiPINNI B1050050 318 6635
Kallioinen Meritahallintoasiainsihteeri (JOV, TEA, DPCMT)
-tutkintotodistukset
-opintoneuvonta
-työhyvinvointiasiat
Merita.Kallioinen@uta.fiPÄÄT E232050 318 6612
Knuutila Siniopintokoordinaattori (POH, RAN, VEN, tšekki, romania, monikielisyyden ja -kulttuurisuuden kokonaisuus, Russian Studies)
Study Coordinator

-opetussuunnitelmat ja -ohjelmat
-opinto-ohjaus
-kokonaismerkinnät
-valinnan valmistelu (erillishaku ja maisterihaku)
Sini.Knuutila@uta.fiPINNI B4099050 437 7318
Laatikainen Elisaopintosihteeri (DPII, DPIT, DPCMT, DPLA ja DPLS)
Study Secretary
-tohtoriohjelmien opintohallinnon tukipalvelut
-tutkijakoulun viestintä ja tohtoriopintohaku
Elisa.Laatikainen@uta.fiPINNI B1052050 318 6823
Lassila Ullaopintokoordinaattori
Study Coordinator
Ulla.Lassila@uta.fiSJOKI050 549 0420
Lehtovaara Aatuopintokoordinaattori
Study Coordinator
Aatu.Lehtovaara@uta.fiPINNI B4060050 509 9270
Lällä Sirjeopintokoordinaattori (POH, RAN, VEN, tšekki, romania, monikielisyyden ja -kulttuurisuuden kokonaisuus, Russian Studies)
Study Coordinator

Työstä vapautettuna 31.10.2017-14.09.2018, sijaisena Sini Knuutila

-opetussuunnitelmat ja -ohjelmat
-opinto-ohjaus
-kokonaismerkinnät
-valinnan valmistelu (erillishaku ja maisterihaku)
Sirje.Lalla@uta.fiPINNI B4099050 318 6638
Ohvo Maijaopintokoordinaattori (SUO, KIR, SAK, YKIE, FONE, SUKK, VIRO, TIV)
Study Coordinator
-opinto-ohjaus
-opetussuunnitelmat ja -ohjelmat
-kokonaismerkinnät
-tutkielmat (KIR); tutkintotodistukset (SUO ja KIR)
- kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden JOO-asiat
Maija.Ohvo@uta.fiPINNI B4048050 318 6653
Pihlström Mirakansainvälisten asioiden koordinaattori
Coordinator of International Education
-ent. LTL:n Erasmus-sopimukset ja saapuvat ja lähtevät vaihto-opiskelijat
-opiskelijaneuvonta -kieliharjoitteluapurahat, työharjoitteluasiat
-ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen
-kansainvälisyyteen liittyvien vapaaehtoisten opintojen rekisteröinti
Mira.Pihlstrom@uta.fiPINNI B4072050 318 6692
Puntanen Tuijaopintopäällikkö
Head of Study Affairs
-tutkintohallintoasiat
-esittely- ja suunnittelutehtävät
-opiskelijavalinnat
-opetussuunnitelmat
-opintojen hyväksilukuasiat
-opintopalveluiden lähiesimiestehtävät
Tuija.Puntanen@uta.fiPINNI B5025040 190 9832
Raudasoja Sariopintokoordinaattori
Study Coordinator
-jatkokoulutuksen valmistelu- ja esittelytehtävät
Sari.Raudasoja@uta.fiVIRTA 248050 318 6666
Riihelä Tiinaopintokoordinaattori (JOV)
Study Coordinator

Työstä vapautettuna 1.1.2018-31.12.2018, sijaisena Sonja Stedt

-opinto-ohjaus
-opetussuunnitelmat ja -ohjelmat
-kokonaismerkinnät ja korvaavuudet
-opiskelijavalinta-asiat
-avoin yliopisto
-lisäaika- ja TE-lomakkeet
-harjoitteluasiat (CULTS, MEDU)
Tiina.Riihela@uta.fiPÄÄT E230050 318 6602
Rikala Heliopintokoordinaattori (HTI)
Study Coordinator
-opinto-ohjaus
-opetussuunnittelu ja opetusohjelma (ml. tilavaraukset, tuntiopetusmääräykset)
-korvaavuudet ja kokonaismerkinnät
-lisäaika ja TE-lomakkeet (HTI)
Heli.Rikala@uta.fiPINNI B1058050 318 6669
Siivonen Ilonaamanuenssi (JOV)
Amanuensis
-ohjausvastaava
-opintojen ohjaus
-opetuksen suunnittelu ja opetusohjelma
-työharjoittelu (puvi, tetu, mustut), tuntiopetus + palkkioilmoitukset
-tutkielmat
-opiskelijaraportit (luottamustehtävät, tuutorointi, vapaaehtoistyö)
Ilona.Siivonen@uta.fiPÄÄT E216050 599 3801
Stedt Sonjaopintokoordinaattori (JOV)
Study Coordinator
-opinto-ohjaus
-opetussuunnitelmat ja -ohjelmat
-kokonaismerkinnät ja korvaavuudet
-opiskelijavalinta-asiat
-avoin yliopisto
-lisäaika- ja TE-lomakkeet
-harjoitteluasiat (CULTS, MEDU)
Sonja.Stedt@uta.fiPÄÄT E230050 318 6602
Tuominen Kirsikansainvälisten asioiden koordinaattori
Coordinator of International Education
-HTI, IGS, ITI: JOO-asiat, vaihto-opinnot
Kirsi-Marja.Tuominen@uta.fiPINNI B1057050 318 6688
Tuusa Annaopintokoordinaattori (IGS, HTI)
Study Coordinator
-opiskelijavalinta
-opintoneuvonta
Anna.Tuusa@uta.fiPINNI B1062040 190 1242
Vähämäki Annaopintokoordinaattori (kansainväliset asiat)
Study Coordinator
Anna.Vahamaki@uta.fiPÄÄT E227050 318 6639
Yli-Salomäki Sannaopintosihteeri (HTI / ITI)
Study Secretary
- opintorekisteri
- tutkielma-asiat
Sanna.Yli-Salomaki@uta.fi

Financial Services

NameTitleEmailRoomPhone
Heikkilä Petritaloussihteeri
Financial Secretary
-osto- ja myyntilaskut (ent. LTL:n opetus ja tutkimus, täydennyskoulutus)
-budjetointi, seuranta, raportointi, SoleTM (ent. LTL tutkimus)
Petri.Heikkila@uta.fiPINNI B5091040 190 1481
Kauppila Villetaloussihteeri
Financial Secretary
-osto- ja myyntilaskut (TAUCHI)
-budjetointi, seuranta, raportointi, SoleTM (COMET ja T7)
Ville.Kauppila@uta.fiPÄÄT E211050 437 7072
Miettinen Helvitalousasiantuntija
Financial Specialist
-talouden suunnittelu, budjetointi ja seuranta
-työajankohdennusten vahvistaminen soleTM-tietojärjestelmässä
Helvi.Miettinen@uta.fiPINNI B5023050 318 6643
Neuvonen Tiinataloussihteeri
Financial Secretary
-osto- ja myyntilaskut (COMET ja T7, teatterityön opetus)
-SoleTM (tiedekunnan yhteiset, täydennyskoulutus, ent. SISin, LTL:n, journalistiikan ja viestinnän sekä teatterityön opetus)
-apurahojen yleiskustannusosuuksien laskutus
Tiina.Neuvonen@uta.fiPÄÄT E318040 190 4130
Peuraniemi Hannataloussihteeri
Financial Secretary
-osto- ja myyntilaskut (tiedekunnan yhteiset, journalistiikan ja viestinnän opetus, TRIM)
Hanna.Peuraniemi@uta.fiPÄÄT E206050 318 6660
Östman Anneliosastosihteeri
Department Secretary
-TRIM ja TAUCHI tutkimuskeskusten projektien budjetointi, seuranta, raportointi ja SoleTM tarkistus ja vahvistaminen
-toimistotarvikehankinnat, Pinni B
Anneli.Ostman@uta.fiPINNI A2064050 437 2649

Research Services

NameTitleEmailRoomPhone
Boedeker Stinahankeasiantuntija, rahoituksen hakutuki, Scientific Committee, koordinaattori
Stina.Boedeker@uta.fiPINNI B1049040 865 9520
Cavén Annehankeasiantuntija, projektien hallinnointitukiAnne.Caven@uta.fiPINNI B1047050 437 2673
Rodriguez Leenahankeasiantuntija, rahoituksen hakutuki Leena.Rodriguez@uta.fiLINNA 6053040 190 9847
Tuhkunen Annetutkimusrahoituksen asiantuntija (grant writer)Anne.Tuhkunen@uta.fiPINNI B1059040 190 9757

Continuing Education

NameTitleEmailRoomPhone
Harjunpää Marittasuunnittelija
Planning Officer
Maritta.Harjunpaa@uta.fiPINNI B2087050 599 4372
Pitkänen Tainakoulutussuunnittelija
Education Coordinator
Taina.Pitkanen@uta.fiPINNI B5039050 318 7240
Rauhala Teemukoulutuspäällikkö
Head of Educational Affairs
Teemu.Rauhala@uta.fiPINNI B2060050 323 2083
Sihvola Jukkasuunnittelija
Planning Officer
Jukka.Sihvola@uta.fi
Sorkio Anneliprojektipäällikkö
Project Manager
Anneli.Sorkio@uta.fiPINNI B5046040 190 1289
Seppä Satusuunnittelija
Planning Officer
Satu.Seppa@uta.fiPÄÄT E311040 190 4131


Degree Programmes

Degree programme in Information Studies and Interactive Media / TRIM - Tampere Research Center for Information and Media

NameTitleEmailRoomPhone
Alamettälä Tuulikkiväitöskirjatutkija
Doctoral Researcher
Tuulikki.Alamettala@uta.fi
Alha Kativäitöskirjatutkija
Doctoral Researcher
Kati.Alha@uta.fiPINNI B2098G040 190 4070
Arvola Paavoyliopistonlehtori
University Lecturer
Paavo.Arvola@uta.fiPINNI B2063040 190 9715
Aurava Riikkatutkija
Researcher
Riikka.Aurava@uta.fiPINNI B2069050 437 7435
Hamari Juhotutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Juho.Hamari@uta.fi050 318 6861
Harviainen Tuomasprofessori (informaatiotutkimus)
Professor
Tuomas.Harviainen@uta.fiPINNI B2054050 437 7127
Hassan Lobnatutkija
Researcher
Lobna.Hassan@uta.fi050 437 7294
Henttonen Pekkayliopistonlehtori
University Lecturer
Pekka.Henttonen@uta.fiPINNI B2098a050 318 5852
Hossain Md ArmanväitöskirjatutkijaMd.Arman.Hossain@uta.fi
Järvelin Kalervoprofessori,emeritusKalervo.Jarvelin@uta.fi
Kankainen Villetutkija
Researcher
Ville.Kankainen@uta.fi
Kekäläinen Jaanayliopistonlehtori (informaatiotutkimus, alana tiedon tallennus ja haku)
University Lecturer
Jaana.Kekalainen@uta.fiPINNI B2056
Keskustalo Heikkiyliopistotutkija
University Researcher
Heikki.Keskustalo@uta.fiPINNI B2061050 318 5865
Kinnunen Janitutkija
Researcher
Jani.Kinnunen@uta.fiPINNI B2098E050 428 0895
Kultima Annakaisatutkija
Researcher
Annakaisa.Kultima@uta.fiPINNI B2098H050 443 7258
Kumpulainen Sannatutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Sanna.Kumpulainen@uta.fiPINNI B2091050 437 7205
Late Elinayliopistonlehtori (informaatiotutkimus)
University Lecturer
Elina.Late@uta.fiPINNI B2092
Lu Chientutkimusapulainen
Research Assistant
Chien.Lu@uta.fiPINNI B2095
Macey Josephtutkija
Researcher
Joseph.Macey@uta.fiPINNI B2125050 509 9211
Meriläinen Mikkotutkija
Researcher
Mikko.Merilainen@uta.fiPINNI B2098050 437 7335
Mikkonen Teemuväitöskirjatutkija
Doctoral Researcher
Teemu.Mikkonen@uta.fiPINNI B0044050 437 7394
Mäenpää JaredohjelmoijaJared.Maenpaa@uta.fi
Mäkinen Maarittutkija
Researcher
Maarit.Makinen@uta.fiPINNI B2062050 318 7724
Mäyrä Fransprofessori (informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
Professor
Frans.Mayra@uta.fiPINNI B2058050 336 7650
Okkonen Jussiyliopistotutkija
University Researcher
Jussi.Okkonen@uta.fiPINNI B2028040 556 6986
Paavilainen Jannetutkija
Researcher
Janne.Paavilainen@uta.fiPINNI B2098C0400 473 650
Savolainen Reijoprofessori, emeritusReijo.Savolainen@uta.fi
Serola Samiyliopisto-opettaja (informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
University Instructor
Sami.Serola@uta.fiPINNI B2064050 318 5897
Sihvonen Mikayliopisto-opettaja
University Instructor
Mika.Sihvonen@uta.fiPINNI B2093050 318 5898
Sjöblom Maxtutkija
Researcher
Max.Sjoblom@uta.fi
Sormunen Eerotutkimusjohtaja
Research Director
Eero.Sormunen@uta.fiPINNI B2053050 362 8781
Sotamaa Olliapulaisprofessori (pelikulttuurien tutkimus)
Associate Professor
Olli.Sotamaa@uta.fiPINNI B2098B050 420 1472
Stenros Jaakkotutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Jaakko.Stenros@uta.fiPINNI B2098D040 752 0515
Svelch Jantutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Jan.Svelch@uta.fiPINNI B2095050 437 7502
Syvänen Anttitutkija
Researcher
Antti.Syvanen@uta.fiPINNI B2066050 437 7311
Talja Sannayliopistonlehtori (informaatiotutkimus, alana tietoresurssien organisointi ja tietohallinto)
University Lecturer
Sanna.K.Talja@uta.fiPINNI B2057050 318 5900
Tanhua-Piiroinen Erikatutkija
Researcher
Erika.Tanhua-Piiroinen@uta.fiPINNI B2094040 190 9657
Tyni HeikkiTutkija
Researcher
Heikki.Tyni@uta.fiPINNI B2098F050 318 7021
Törhönen Mariatutkija
Researcher
Maria.Torhonen@uta.fiPINNI B2125050 509 9001
Vahlo Jukkatutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Jukka.Vahlo@uta.fiPINNI B2096050 437 7501
Vakkari Perttiprofessori, emeritusPertti.Vakkari@uta.fi
Viteli Jarmotutkimusjohtaja
Research Director
Jarmo.Viteli@uta.fiPINNI B20590500 731 237
Vuorio Jaakkotutkija
Researcher
Jaakko.Vuorio@uta.fiPINNI B2065050 509 9207
Zhang Boyangtutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Boyang.Zhang@uta.fiPINNI B2089050 437 7472

Master's Programme in Human-Technology Interaction / TAUCHI - Tampere Unit for Computer-Human Interaction

NameTitleEmailRoomPhone
Evreinov Grigoriyliopistotutkija
University Researcher
Grigori.Evreinov@uta.fiPINNI B2048050 318 5841
Farooq Ahmedväitöskirjatutkija
Doctoral Researcher
Ahmed.Farooq@uta.fiPINNI B0109050 318 5835
Hakulinen Jaakkoyliopistotutkija
University Researcher
Jaakko.Hakulinen@uta.fiARVO F303050 318 7729
Hella Juhotutkija
Researcher
Juho.Hella@uta.fiPINNI B2046050 318 5845
Hippula Artoyhteyspäällikkö
Industrial Contacts Manager
Arto.Hippula@uta.fiPINNI B1044040 846 8024
Huuskonen Perttierityisasiantuntija
Specialist
Pertti.Huuskonen@uta.fiPINNI B2027050 318 7716
Ilves Mirjatutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Mirja.Ilves@uta.fiPINNI B2011050 318 5848
Isokoski Poikayliopistotutkija
University Researcher
Poika.Isokoski@uta.fiPINNI B2001040 190 1718
Istance Howelltutkija
Researcher
Howell.Istance@uta.fi
Kallioniemi PekkaVäitöskirjatutkija, tutkija
Doctoral Researcher
Pekka.Kallioniemi@uta.fiPINNI B2022
Kangas Jariyliopistotutkija
University Researcher
Jari.Kangas@uta.fi
Karhu Jussitutkimusapulainen
Research Assistant
Jussi.Karhu@uta.fi
Keskinen Tuulitutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Tuuli.Keskinen@uta.fi
Koivunen Samitutkija
Researcher
Sami.Koivunen@uta.fiPINNI B0114050 437 7230
Koskinen Ollierityisasiantuntija
Specialist
Olli.Koskinen@uta.fi
Kuosmanen Juliatutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Julia.Kuosmanen@uta.fiPINNI B2088050 318 5844
Leisiö Larisayliopistotutkija
University Researcher
Larisa.Leisio@uta.fi
Li ZhenxingVäitöskirjatutkija
Doctoral Researcher
Zhenxing.Li@uta.fi
Linna Juhanitutkija
Researcher
Juhani.Linna@uta.fiPINNI B2006040 190 1335
Lylykangas Janitutkija
Researcher
Jani.Lylykangas@uta.fiPINNI B2012050 318 6832
Majaranta Päiviyliopistotutkija
University Researcher
Paivi.Majaranta@uta.fiPINNI B2020050 318 5879
Mäkelä Villeväitöskirjatutkija, tutkija
Doctoral Researcher
Ville.Mi.Makela@uta.fi
Mäki Johannatutkija
Researcher
Johanna.Maki@uta.fi
Nukarinen TomiVäitöskirjatutkija
Doctoral Researcher
Tomi.Nukarinen@uta.fiPINNI B0112050 417 4202
Olsson Thomasapulaisprofessori (new social research)
Associate Professor
Thomas.Olsson@uta.fiPINNI B3024040 849 0819
Pakkanen Tonitutkija
Researcher
Toni.M.Pakkanen@uta.fiPINNI B0111040 190 9669
Raisamo Roopeprofessori, Tauchin tutkimusjohtaja
Professor, Head of TAUCHI Research Center
Roope.Raisamo@uta.fiPINNI B2004050 570 2007
Rakkolainen Ismoyliopistotutkija
University Researcher
Ismo.Rakkolainen@uta.fiPINNI B2025050 318 5894
Rantala Jussitutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Jussi.E.Rantala@uta.fiPINNI B0110050 318 5833
Remizova Veraväitöskirjatutkija
Doctoral Researcher
Vera.Remizova@uta.fi
Räihä Kari-Joukoprofessori, emeritusKari-Jouko.Raiha@uta.fi
Salminen Katritutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Katri.Salminen@uta.fiPINNI B0109050 318 5878
Sharma Sumitaväitöskirjatutkija
Doctoral Researcher
Sumita.S.Sharma@uta.fi
Siirtola Harritutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Harri.Siirtola@uta.fiPINNI B2010050 318 5899
Spakov Olegtutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Oleg.Spakov@uta.fiPINNI B2021050 318 5872
Surakka Veikkoprofessori (vuorovaikutteinen teknologia)
Professor (interactive technology)
Veikko.Surakka@uta.fiPINNI B2008-09040 557 3265
Thankachan Bijututkija
Researcher
Biju.Thankachan@uta.fi
Tiitinen Katariinatutkija
Researcher
Katariina.Tiitinen@uta.fi
Turunen Markkuprofessori (vuorovaikutteinen teknologia)
Professor (interactive technology)
Markku.Turunen@uta.fiPINNI B2002040 533 9689
Väätäjä Helitutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Heli.Vaataja@uta.fiPINNI B2038-39050 437 7007

Degree Programme in Journalism and Communication /  COMET - Tampere Research Centre for Journalism, Media and Communication and T7 - Centre for Practise as Research in Theatre

NameTitleEmailRoomPhone
Ahva Laurayliopistotutkija (tutkijakollegium)
University Researcher
Laura.Ahva@uta.fiATALPA 215050 509 9219
Ala-Fossi Markoyliopistonlehtori (journalistiikka, radiotyö)
University Lecturer
Marko.Ala-Fossi@uta.fiPÄÄT E205040 190 4149
Ala-Kortesmaa Sannayliopistonlehtori (puheviestintä)
University Lecturer
Sanna.Ala-Kortesmaa@uta.fi
Ampuja Markoakatemiatutkija
Academy Research Fellow
Marko.Ampuja@uta.fiPÄÄT E334050 437 7159
Colliander Marjukkaväitöskirjatutkija
Doctoral Researcher
Marjukka.Colliander@uta.fiPÄÄT E225050 318 7587
Daykin Normaprofessori (new social research)
Professor
Norma.Daykin@uta.fiPÄÄT E209050 437 7439
Haara Paulatutkija
Researcher
Paula.Haara@uta.fiPÄÄT E237050 318 7677
Heikkilä Heikkiyliopistotutkija
University Researcher
Heikki.Heikkila@uta.fiPÄÄT E342050 318 5926
Heinonen Ariyliopistonlehtori(journalistiikka)
University Lecturer
Ari.A.Heinonen@uta.fiPÄÄT E322050 318 5927
Hellman Heikkiyliopistotutkija
University Researcher
Heikki.Hellman@uta.fiPÄÄT E237040 571 3184
Hiltunen Ilmaritutkija
Researcher
Ilmari.Hiltunen@uta.fiPÄÄT E346050 509 9034
Hokka Jennitutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Jenni.Hokka@uta.fiPÄÄT E343040 190 4295
Huhtamäki Jukkatutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Jukka.Huhtamaki@uta.fi
Hujanen Taistoprofessori, emeritusTaisto.Hujanen@uta.fiPÄÄT E113a050 395 1175
Isotalus Pekkaprofessori (puheviestintä)
Professor
Pekka.Isotalus@uta.fiPÄÄT E202050 395 1173
Jaakkola Maarityliopisto-opettaja (journalismi)
University Instructor
Maarit.Jaakkola@uta.fiPÄÄT E208040 190 1220
Kaartinen Miinaväitöskirjatutkija
Doctoral Researcher
Miina.Kaartinen@uta.fi
Kangaspunta Seppoyliopistonlehtori (journalistiikka, televisiotyö)
University Lecturer
Seppo.Kangaspunta@uta.fiPÄÄT E215040 190 1689
Kanninen Mikkoyliopistonlehtori (näyttelijäntaide)
University Lecturer
Mikko.Kanninen@uta.fiPÄÄT D105050 318 7348
Kivimäki Sannatutkimuspäällikkö
Research Manager
Sanna.K.Kivimaki@uta.fiPÄÄT E328050 428 0911
Koljonen Kariyliopistonlehtori (journalistiikka)
University Lecturer
Kari.Koljonen@uta.fiPÄÄT E312050 318 5932
Koski Kaisuakatemiatutkija
Academy Research Fellow
Kaisu.Koski@uta.fi050 318 7664
Kotilainen Sirkkuprofessori (mediakasvatus)
Professor
Sirkku.Kotilainen@uta.fiPINNI B2055040 190 9719
Kulkki-Nieminen Auliyliopisto-opettaja
University Instructor
Auli.Kulkki-Nieminen@uta.fiPÄÄT E229050 318 0399
Kumpu Villetutkija
Researcher
Ville.Kumpu@uta.fiPÄÄT E341040 190 1362
Kunelius Ristoprofessori (journalistiikka)
Professor
Risto.Kunelius@uta.fiPÄÄT E218040 190 4085
Kuuluvainen Venlayliopistonlehtori (puheviestintä)vv
University Lecturer
Venla.Kuuluvainen@uta.fiPÄÄT E210050 318 5934
Kuusela Hannayliopistotutkija
University Researcher
Hanna.Kuusela@uta.fi
Kuusisto Anuyliopisto-opettaja (journalismi)
University Instructor
Anu.Kuusisto@uta.fiPÄÄT E208050 318 7610
Kytö Meritutkijatohtori (musiikintutkimus)
Postdoctoral Researcher
Meri.Kyto@uta.fiPÄÄT E233050 318 7288
Laakso Eskoatk-suunnittelijaEsko.Laakso@uta.fiPÄÄT A198050 594 5174
Lehmuskallio Askoapulaisprofessori
Associate Professor
Asko.Lehmuskallio@uta.fi050 318 7013
Lehtonen Mikkoprofessori (mediakulttuuri), tohtoriohjelman vastuuhenkilö
Professor
Mikko.S.Lehtonen@uta.fiPÄÄT E219040 190 9798
Leisiö Timoprofessori, emeritusTimo.Leisio@uta.fi
Lempinen PetristudiomestariPetri.Lempinen@uta.fiPÄÄT A331C050 406 7972
Lowe Gregprofessori (mediajohtaminen)
Professor
 PÄÄT E218050 318 5938
Luostarinen Heikkiprofessori (journalistiikka)
Professor
Heikki.Luostarinen@uta.fiPÄÄT E307050 371 4718
Manninen Villetutkija
Researcher
Ville.Manninen@uta.fi
Mutman Mahmutyliopistotutkija (tutkijakollegium)
University Researcher
Mahmut.Mutman@uta.fiATALPA 309050 318 7795
Männistö Anssiyliopistonlehtori (journalistiikka, visuaalinen journalismi)
University Lecturer
Anssi.A.Mannisto@uta.fiPÄÄT E333050 420 1492
Niemi Jarkkoyliopistonlehtori (musiikintutkimus)
University Lecturer
Jarkko.Niemi@uta.fiPÄÄT E231050 318 6167
Nikunen Kaarinaprofessori (mediatutkimus)
Professor
Kaarina.Nikunen@uta.fiPÄÄT E307040 190 4094
Niskanen Eveliinatoimituspäällikkö, Radio MoreeniEveliina.Niskanen@uta.fiPÄÄT A176050 437 7257
Noppari Elinatutkija
Researcher
Elina.Noppari@uta.fiPÄÄT E339040 190 1692
Nordberg Samuliyliopistonlehtori (liike ja tanssi)
University Lecturer
Samuli.Nordberg@uta.fiPÄÄT D108050 318 7347
Nordenstreng Kaarleprofessori, emeritusKaarle.Nordenstreng@uta.fiPÄÄT E226050 318 5941
Ojanpää MyyäänisuunnittelijaMyy.Ojanpaa@uta.fiPÄÄT A174050 374 8666
Palo MatiasstudiomestariMatias.Palo@uta.fiPÄÄT D148040 190 4069
Papunen Riikkaväitöskirjatutkija
Doctoral Researcher
Riikka.Papunen@uta.fiPÄÄT E314040 190 9680
Peltola Maijaväitöskirjatutkija
Doctoral Researcher
Maija.Peltola@uta.fiPÄÄT E241
Poutanen Mikkotutkija
Researcher
Mikko.Poutanen@uta.fi
Pullinen Jussivierailijaprofessori
Visiting Professor
Jussi.Pullinen@uta.fi
Pöyhtäri Reetatutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Reeta.Poyhtari@uta.fiPÄÄT E340050 509 9111
Rantasila Annaväitöskirjatutkija
Doctoral Researcher
Anna.Rantasila@uta.fiPÄÄT E346050 318 7371
Rautiainen-Keskustalo Tarjaprofessori (musiikintutkimus)
Professor
Tarja.Rautiainen@uta.fiPÄÄT E235040 190 9809
Renvall Mikatutkija
Researcher
Mika.Renvall@uta.fi
Reunanen Esayliopistotutkija
University Researcher
Esa.Reunanen@uta.fiPÄÄT E305050 318 5943
Ridell Seijaprofessori (mediatutkimus)
Professor
Seija.Ridell@uta.fiPÄÄT E309050 318 5944
Roihankorpi Rikuyliopistonlehtori (teatterin ja draaman tutkimus sekä mediakulttuuri)
University Lecturer
Riku.Roihankorpi@uta.fiPÄÄT E337040 750 0366
Ruoho Iirisyliopistonlehtori, journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö
University Lecturer
Iiris.Ruoho@uta.fiPINNI B4058040 190 4150
Seppä SatusuunnittelijaSatu.Seppa@uta.fiPÄÄT E311040 190 4131
Seppänen Janneprofessori (journalistiikka, visuaalinen journalismi)
Professor
Janne.Seppanen@uta.fiPÄÄT E330050 420 1493
Sirkkunen Esatutkija
Researcher
Esa.Sirkkunen@uta.fiPÄÄT E320050 318 5945
Sivunen Piatoimittaja (Radio Moreeni)
Pia.Sivunen@uta.fiPÄÄT A178050 595 1074
Suutela Hannaprofessori (teatterin ja draaman tutkimus)
Professor
Hanna.Suutela@uta.fiPÄÄT E338040 190 1569
Syrjä Tiinayliopistonlehtori (puhetekniikka ja ääni-ilmaisu)
University Lecturer
Tiina.Syrja@uta.fiPÄÄT D112040 190 1526
Tamminen PetrierikoislaboratoriomestariPetri.Tamminen@uta.fiPÄÄT E213050 587 2604
Torkkola Sinikkayliopistotutkija, pääluotto (JUKO/AKAVA)
University Researcher, Chief Shop Steward
Sinikka.Torkkola@uta.fiPÄÄT C1460040 190 9785
Törrönen Minnaväitöskirjatutkija
Doctoral Researcher
Minna.Jo.Torronen@uta.fiPÄÄT E327050 437 7360
Uusitalo Niinatutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Niina.Uusitalo@uta.fiPÄÄT E313050 318 7259
Vainikka Eliisaväitöskirjatutkija
Doctoral Researcher
Eliisa.Vainikka@uta.fiPÄÄT E315050 318 5947
Valaskivi Katjayliopistotutkija vv
University Researcher (LOA)
Katja.Valaskivi@uta.fiPÄÄT E319050 396 9682
Vuoma Laurayliopisto-opettaja (journalistiikka, visuaalinen journalismi) vv
University Instructor (LOA)
Laura.Vuoma@uta.fiPÄÄT E228050 318 6889
Välikoski Tuula-Riittayliopistonlehtori (puheviestintä)
University Lecturer
Tuula-Riitta.Valikoski@uta.fiPÄÄT E207050 395 1164
Väliverronen Jaritutkija
Researcher
Jari.Valiverronen@uta.fiPÄÄT E241050 318 5949
Yagodin Dmitrytutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Dmitry.Yagodin@uta.fiPÄÄT E332050 318 5951
Yao Pengtutkija
Researcher
Peng.Yao@uta.fi
Ylönen Olliyliopisto-opettaja (avoin yliopisto-opetus)
University Instructor
Olli.Ylonen@uta.fiPÄÄT E214040 190 1823
Yrjönen Riittatiedottaja
Press and Information Officer
Riitta.Yrjonen@uta.fiPÄÄT E217040 730 4080

Theatre Work (Näty)

NameTitleEmailRoomPhone
Helin TiinapuvustonhoitajaTiina.Helin@uta.fiPÄÄT D156040 190 1521
Hokkanen Minnayliopistonlehtori (näyttelijäntaide)Minna.H.Hokkanen@uta.fiPÄÄT D115050 318 7349
Huikka TeijaopintokoordinaattoriTeija.Huikka@uta.fiPÄÄT D102040 510 8223
Hulkko Pauliinaprofessori (teatterityö)Pauliina.Hulkko@uta.fiPÄÄT D144050 318 7123
Hytönen Samulitekninen suunnittelijaSamuli.Hytonen@uta.fiPÄÄT D149040 545 4472
Kanninen Mikkoyliopistonlehtori (näyttelijäntaide)Mikko.Kanninen@uta.fiPÄÄT D105050 318 7348
Nordberg Samuliyliopistonlehtori (liike ja tanssi)Samuli.Nordberg@uta.fiPÄÄT D108050 318 7347
Palo MatiasstudiomestariMatias.Palo@uta.fiPÄÄT D148040 190 4069
Parviainen TuulateatterisihteeriTuula.Parviainen@uta.fiPÄÄT D145040 190 1522
Sariola-Lehtinen Soilayliopistonlehtori (musiikki ja laulu)Soila.Sariola-Lehtinen@uta.fiPÄÄT D114050 509 9213
Syrjä Tiinayliopistonlehtori (puhetekniikka ja ääni-ilmaisu)Tiina.Syrja@uta.fiPÄÄT D112040 190 1526
Vapaavuori NuuttinäyttämömestariNuutti.Vapaavuori@uta.fiPÄÄT D112040 742 6151


Degree Programmes in Languages

English

NameTitleEmailRoomPhone
Kaunisto Markyliopistonlehtori (englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen, alana englannin kieli)
University Lecturer
Mark.Kaunisto@uta.fiPINNI B4065050 318 0549
Klemola Juhaniprofessori (englantilainen filologia), englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmavastaava
Professor
Juhani.Klemola@uta.fiPINNI B4053050 318 0668
Koskinen Kaisaprofessori (käännöstiede, kääntäminen ja tulkkaus kieliparissa suomi ja englanti)
Professor
Kaisa.A.Koskinen@uta.fiPINNI B4054050 318 1193
McGinley Kevinyliopistonlehtori (englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen, al. englanninkiel. kirjallisuus)
University Lecturer
Kevin.McGinley@uta.fiPINNI B4069050 318 1244
Moore Kathleen (Kate)lehtori (käännöstiede, englanti)
Lecturer
Kathleen.Moore@uta.fiPINNI B4061050 318 0768
Nevala Minnaprofessori englannin kieli
Professor
Minna.Nevala@uta.fiPINNI B4055040 190 1562
Norri Juhaniyliopistonlehtori (englannin kieli)
University Lecturer
Juhani.Norri@uta.fiPINNI B4064050 318 1010
Nurmi Arjayliopistonlehtori (englannin kieli, kirjall. ja käänt., al. englannin kääntäminen ja tulkkaus)
University Lecturer
Arja.Nurmi@uta.fiPINNI B4059050 318 0739
Nurminen Maryyliopisto-opettaja (englannin kieli, kirjall. ja kääntäm., alana englannin kääntäminen ja tulkkaus)
University Instructor
Mary.Nurminen@uta.fiPINNI B4062050 318 1263
Oittinen Riittayliopistonlehtori (englanti)
University Lecturer
Riitta.Oittinen@uta.fiPINNI B4057050 318 1064
Piipponen Maarityliopistonlehtori (englantilainen filologia, alana englanninkielinen kirjallisuus)
University Lecturer
Maarit.Piipponen@uta.fiPINNI B4070050 318 1236
Rickman Paulyliopisto-opettaja
University Instructor
Paul.Rickman@uta.fiPINNI B4066050 509 9190
Riihimäki Jennitohtoriopiskelija, Doctoral Student
DEMLANG
Jenni.Riihimaki@uta.fi
Riquet Johannesapulaisprofessori
Associate Professor
Johannes.Riquet@uta.fiPINNI B4056050 437 7060
Rudanko Juhaniprofessori, emeritusJuhani.Rudanko@uta.fi
Salmela Markkuyliopistonlehtori (englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen, al. englanninkiel. kirjallisuus)
University Lecturer
Markku.Salmela@uta.fiPINNI B4068050 318 1247
Slomanson Peteryliopistonlehtori
University Lecturer
Peter.Slomanson@uta.fiPINNI B4067050 318 0741
Suojanen Tyttilehtori (tekninen viestintä)
Lecturer
Tytti.Suojanen@uta.fiPINNI B4063050 318 1255
Hokkanen SarituntiopettajaSari.Hokkanen@uta.fi050 318 1254

Literature

NameTitleEmailRoomPhone
Hatavara Mariprofessori (Suomen kirjallisuus)
Professor
Mari.Hatavara@uta.fiPINNI B5003040 190 1565
Ikonen Teemuyliopistonlehtori
University Lecturer
Teemu.Ikonen@uta.fiPINNI B5009040 190 1574
Isomaa Saijayliopiston lehtori (Suomen kirjallisuus)
Saija.Isomaa@uta.fiPINNI B5010040 190 1564
Jolma Nannyväitöskirjatutkija
Postdoctoral Researcher
Nanny.Jolma@uta.fi
Kivistö Sariprofessori (yleinen kirjallisuustiede), kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmavastaava
Professor
Sari.Kivisto@uta.fiPINNI B5001050 318 1246
Laakso Mariatutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Maria.S.Laakso@uta.fi040 190 1571
Lahtinen Tonitutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Toni.Lahtinen@uta.fiPINNI B5011050 318 7784
Mäkelä Mariatutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Maria.E.Makela@uta.fiPINNI B5041
Mäntyniemi Mikkoväitöskirjatutkija
Postdoctoral Researcher
Mikko.Mantyniemi@uta.fi
Niemi Juhaniprofessori, emeritusJuhani.Niemi@uta.fi
Samola Hannayliopistonlehtori
University Lecturer
Hanna.Samola@uta.fiPINNI B5010050 318 1156
Turunen Mikkotuntiopettaja
Adjunct Instructor
Mikko.Turunen@uta.fi
Varpio Yrjöprofessori, emeritusYrjo.Varpio@uta.fi
Várkonyi Flóraväitöskirjatutkija
Postdoctoral Researcher
Flora.Varkonyi@uta.fi

Scandinavian Languages

NameTitleEmailRoomPhone
Kingelin-Orrenmaa Zeayliopisto-opettaja (pohjoismaiset kielet, alana ruotsin kieli ja kulttuuri)
University Instructor
Zea.Kingelin-Orrenmaa@uta.fiPINNI B4096050 318 0665
Kivilehto Marjayliopistonlehtori (ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus, erityisesti suomentaminen)
University Lecturer
Marja.Kivilehto@uta.fiPINNI B4105050 318 0666
Koivisto Johannayliopistonlehtori (pohjoismaiset kielet, opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli)Johanna.I.Koivisto@uta.fiPINNI B4097050 318 0696
Metsä Pasituntiopettaja
Adjunct Instructor
Pasi.Metsa@uta.fiPINNI B5043050 318 0707
Räisä Tiinayliopisto-opettaja
University Instructor
Tiina.Raisa@uta.fi

French

NameTitleEmailRoomPhone
Hakulinen Soiliyliopistonlehtori (ranskan kieli)
University Lecturer
Soili.Hakulinen@uta.fiPINNI B4011
Jacob Philippelehtori (ranskan kieli, syntyperäinen)
Lecturer
Philippe.Jacob@uta.fiPINNI B4010050 318 0653
Klippi Caritayliopistonlehtori (ranskan kieli)
University Lecturer
Carita.Klippi@uta.fiPINNI B4003050 318 0670
Havu Jukkaprofessori (ranskan kieli, alana erityisesti nykyrJukka.Havu@uta.fiPINNI B4005040 190 9772

German

NameTitleEmailRoomPhone
Krenzler-Behm Dinahyliopisto-opettaja (käännöstiede saksa)
University Instructor
Dinah.Krenzler-Behm@uta.fiPINNI B4042050 318 1251
Liimatainen Annikkiprofessori (saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen, alana: monikielinen viestintä ja käännöstiede,
saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmavastaava
Professor
Annikki.Liimatainen@uta.fiPINNI B4004050 318 0738
Saarenmaa Annukkayliopisto-opettajaAnnukka.Saarenmaa@uta.fi
Reuter Ewaldprofessori (germaaninen filologia),
Professor
Ewald.Reuter@uta.fiPINNI B4002050 318 1241
Salminen Olliyliopistonlehtori (germaaninen filologia)
University Lecturer
Olli.Salminen@uta.fiPINNI B4041050 318 1248
Schmitz Dieter Hermannlehtori (saksan kieli, kääntäminen ja tulkkaus, syntyperäiselle tarkoitettu)
Lecturer
Dieter.Hermann.Schmitz@uta.fiPINNI B4040050 318 1252
Stöckell Päivilehtori (käännöstiede, kääntäminen saksasta suomeen)
Lecturer
Paivi.Stockell@uta.fiPINNI B4043050 318 7091
Viljanmaa Anuyliopisto-opettaja (käännöstiede, erityisesti saksa)
University Instructor
Anu.Viljanmaa@uta.fiPINNI B4012050 318 1267

Finnish

NameTitleEmailRoomPhone
Jokipohja Anna-Kaisatutkimusapulainen (suomen kieli)Anna-Kaisa.Jokipohja@uta.fi
Laalo Klausprofessori (suomen kieli)
Professor
Klaus.Laalo@uta.fiPINNI B4028050 318 0730
Leino Unni-Päiväyliopistonlehtori, suomen kielen tutkinto-ohjelmavastaava
University Lecturer
Unni-Paiva.Leino@uta.fiPINNI B4029050 318 1234
Lilja Niinayliopistonlehtori
University Lecturer
Niina.Lilja@uta.fiPINNI B4022050 318 0614
Mustanoja Liisayliopisto-opettaja (suomen kieli)
University Instructor
Liisa.Mustanoja@uta.fiPINNI B4024050 318 0769
Nissi Riikkayliopistonlehtori (suomen kieli)
University Lecturer
Riikka.Nissi@uta.fiPINNI B4025050 437 7295
Pajunen Anneliprofessori (suomen kieli)
Professor
Anneli.Pajunen@uta.fiPINNI B4026050 318 1132
Tervola Maijayliopisto-opettaja (suomen kieli ja kulttuuri
University Instructor
Maija.Tervola@uta.fi
Vaattovaara Johannaapulaisprofessori (suomen kieli, tenure track -tehtävä)
Associate Professor
Johanna.Vaattovaara@uta.fiPINNI B4001050 437 7056

Russian

NameTitleEmailRoomPhone
Kudashev Igoryliopistonlehtori (venäjän kieli ja käännöstiede)
University Lecturer
Igor.Kudashev@uta.fiPINNI B4102050 318 0714
Mikhailov Mikhailprofessori (käännöstiede, kääntäminen ja tulkkaus erityisesti kieliparissa suomi ja venäjä)
Professor
Mikhail.Mikhailov@uta.fiPINNI B4109050 318 0767
Mäntysaari Eilalehtori (slaavilainen filologia, ensisijaisesti nykyvenäjä)
Lecturer
Eila.Mantysaari@uta.fiPINNI B4107050 318 1003
Nenonen Olgayliopisto-opettaja (venäjän kieli ja kulttuuri)
University Instructor
Olga.Nenonen@uta.fiPINNI B4100050 318 1005
Rosenholm Arjaprofessori (venäjän kieli ja kulttuuri), venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Professor
Arja.Rosenholm@uta.fiPINNI B4108050 318 1245
Santalahti Miiayliopisto-opettaja venäjän kieli ja kääntäminen
University Instructor
Miia.Santalahti@uta.fiPINNI B4104050 318 0737
Savkina Irinayliopistonlehtori (venäjä, syntyperäinen)
University Lecturer
Irina.Savkina@uta.fiPINNI B4106050 318 1250
Zelenin Aleksandryliopistonlehtori (venäjä, syntyperäinen)
University Lecturer
Aleksandr.Zelenin@uta.fiPINNI B4104050 318 1268
Tommola Hannuprofessori, emeritusHannu.Tommola@uta.fi
Kuikka EevatutkijaEeva.Kuikka@uta.fiPINNI B2121d050 437 7240

Other study modules

Spanish

NameTitleEmailRoomPhone
Santisteban Fernández Josélehtori (espanjan kieli)
Lecturer
Fernandez.Santisteban@uta.fiPINNI B4044050 318 1249

Phonetics

NameTitleEmailRoomPhone
O'Dell Michaellehtori (fonetiikka)
Lecturer
Michael.Odell@uta.fiPINNI B4045050 318 1027

Finnish for Translators

NameTitleEmailRoomPhone
Latomaa Sirkkulehtori (suomenkielinen viestintä
Lecturer
Sirkku.Latomaa@uta.fiPINNI B4094050 318 0736
Pitkäsalo Eliisayliopisto-opettaja (monikielinen viestintä ja käännöstiede, alana käännöstieteen suomen kieli)
University Instructor
Eliisa.Pitkasalo@uta.fiPINNI B4093050 318 1238

Romanian

NameTitleEmailRoomPhone

Swedish for Translators

NameTitleEmailRoomPhone
Kivilehto Marjayliopistonlehtori (ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus, erityisesti suomentaminen)
University Lecturer
Marja.Kivilehto@uta.fiPINNI B4105050 318 0666
Kingelin-Orrenmaa Zeayliopisto-opettaja (pohjoismaiset kielet, alana ruotsin kieli ja kulttuuri)Zea.Kingelin-Orrenmaa@uta.fiPINNI B4096050 318 0665

Russian Studies

NameTitleEmailRoomPhone
Rosenholm Arjaprofessori (venäjän kieli ja kulttuuri)Arja.Rosenholm@uta.fiPINNI B4108050 318 1245
Mikhailov Mikhailprofessori (käännöstiede, kääntäminen ja tulkkaus erityisesti kieliparissa suomi ja venäjä)Mikhail.Mikhailov@uta.fiPINNI B4109050 318 0767
Perkiömäki MikakoordinaattoriMika.Perkiomaki@uta.fiPINNI B5040050 437 7396

Finnish Language and Culture

NameTitleEmailRoomPhone
Tervola Maijayliopisto-opettaja (suomen kieli ja kulttuuri)Maija.Tervola@uta.fi

Finnish as a Second Language for Teachers

NameTitleEmailRoomPhone
Lilja Niinayliopistonlehtori
University Lecturer
Niina.Lilja@uta.fiPINNI B4022050 318 0614

Technical Communication

NameTitleEmailRoomPhone
Suojanen Tyttilehtori (tekninen viestintä)
Lecturer (Technical Communication)
Tytti.Suojanen@uta.fiPINNI B4063050 318 1255

Czech

NameTitleEmailRoomPhone
Rosenholm Arjaprofessori (venäjän kieli ja kulttuuri)Arja.Rosenholm@uta.fiPINNI B4108050 318 1245

Estonian Language and Culture

NameTitleEmailRoomPhone
Rodima-Takala Kairi-Liistuntiopettaja
Adjunct Instructor
Kairi-Liis.Rodima-Takala@uta.fiPinni B4023

General Linguistics

NameTitleEmailRoomPhone
Määttä Urhoyliopistonlehtori
University Lecturer
Urho.Maatta@uta.fiPINNI B4027050 318 1004
Leino Unni-Päiväyliopistonlehtori (suomen kieli, alana suomen kieli)Unni-Paiva.Leino@uta.fiPINNI B4029050 318 1234

General Translation Studies

NameTitleEmailRoomPhone
Koskinen Kaisaprofessori (käännöstiede, kääntäminen ja tulkkaus kieliparissa suomi ja englanti)
Professor
Kaisa.A.Koskinen@uta.fiPINNI B4054050 318 1193

» Back to Faculty page

 
Maintained by:
Last update: 14.9.2017 13.57 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results