To page body
university of tampere: faculty of communication sciences: research: plural: research projects: ongoing projects: lili:
Faculty of Communication SciencesUniversity of TampereFaculty of Communication Sciences
LILI

Back to Main Page


Publications

Hatavara, Mari & Mildorf, Jarmila 2017. "Fictionality, Narrative Modes, and Vicarious Storytelling." Style 51 (3), 391-408.

Hatavara, Mari; Hyvärinen, Matti & Mildorf, Jarmila 2017. "Narrating Selves in Everyday Contexts: Art, the Literary, and Life Experience." Style 51 (3), 293-299.

Hatavara, Mari & Mildorf, Jarmila 2017. “Hybrid Fictionality and Vicarious Narrative Experience.” Narrative 25 (1), 65-82.

Hatavara, Mari & Toikkanen, Jarkko 2017. "The Sensational World of The Running Man." Mielikuvituksen maailmat: tieteidenvälisiä tutkimuksia kirjallisuudesta /  Fantasins världar: tvärvetenskaplig litteraturforskning / Worlds of imagination: explorations in interdisciplinary literary research. Eds. Merja Polvinen, Maria Salenius & Howard Sklar. Eetos-julkaisuja, 19. Turku: Eetos.

Helle, Anna. (ilmestyy)."An American poet only writing in Finnish". Leevi Lehto's seminal role in the Finnish 21st century poetry. The Cultural History of Avant-Garde in the Nordic countries 1975-. Hjartarson et al (eds.). Rodopi.

Hyvärinen,Matti 2017. Foreword: Life meets narrative. Teoksessa  Schiff, Brian, McKim, A. Elizabeth & Patron Sylvie (toim.) Life and narrative: The risks and responsibilities of storying experience. New York: Oxford University Press, IX–XXV.

Hyvärinen, Matti 2017. Narrative and sociology. Narrative works 6 (1), 38–62.

Hyvärinen, Matti 2016 (forthcoming, in print). "The Prospect of Socionarratology." In #N3rdM. Narratives at the Beginning of the Third Millennium. Ed. by Jessica Homberg-Schramm, Anna Rasokat and Felicitas Schweiker. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Hyvärinen, Matti 2016 (forthcoming, accepted). “Expectations and experientiality: Jerome Bruner’s ‘canonicity and breach’.” Storyworlds 2/2016.

Keskinen, Mikko 2017. “Carving Out Other Narratives: Textual Treatment in Jonathan Safran Foer's Tree of Codes.” Mielikuvituksen maailmat: tieteidenvälisiä tutkimuksia kirjallisuudesta /  Fantasins världar: tvärvetenskaplig litteraturforskning / Worlds of imagination: explorations in interdisciplinary literary research. Eds. Merja Polvinen, Maria Salenius & Howard Sklar. Eetos-julkaisuja, 19. Turku: Eetos. 87-105.

Keskinen, Mikko 2016. "Facsimile: The Makings of the Similar in Graham Rawle's Collage Novel Woman's World". Image and Narrative, 17 (1), 86-100. <http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/...>

Lyytikäinen, Pirjo 2017. “How to Study Emotion Effects in Literature: Written Emotions in Edgar Allan Poe’s ‘The Fall of the House of Usher’.” Writing Emotions: Theoretical Concepts and Selected Case Studies in Literature. Eds. Ingeborg Jandl, Susanne Knaller, Sabine Schönfelder, & GudrunTockner. Bielefeld: Transcript Verlag, 247–264.

Lyytikäinen, Pirjo 2016. “Female Monsters, Visionary Protagonists: Epiphanies in Nordic Decadence.” States of Decadence : On the Aesthetics of Beauty, Decline and Transgression across Time and Space (Volume I)..  Eds. Guri Barstad. &  Karen Knutsen. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, Vol. I,16–31.

Mäkelä, Maria 2018 (forthcoming) [Co-authored with Merja Polvinen] “Narration and Focalization: A Cognitivist and an Unnaturalist, Made Strange.” Poetics Today. 

Mäkelä, Maria 2018 (forthcoming) “Exceptionality or Exemplarity? The Emergence of the Schematized Mind in the 17th and 18th Century Novel.” Poetics Today 39:1.

Mäkelä, Maria 2018 (forthcoming) ”Toward the Non-Natural: Diachronicity and the Trained Reader in Fludernik’s Natural Narratology.” Partial Answers 16:1.

Mäkelä, Maria 2017. “The Gnomic Space. Authorial Ethos between Voices in Michael Cunningham’s By Nightfall.” Narrative, 25:1,  pp. 113–137. 

Mäkelä, Maria 2016. ”Narratology and Taxonomy. A Response to Brian Richardson.” Style 50:4, 462–467.

Mäkelä, Maria 2015. “Mind as World in the Reality Game Show Survivor.” In Narrative Theory, Literature, and New Media: Narrative Minds and Virtual Worlds. Eds. Mari Hatavara, Matti Hyvärinen, Maria Mäkelä & Frans Mäyrä. Routledge Interdisciplinary Perspectives on Literature Series. Oxford & New York: Routledge, 240–255.

Mäkelä, Maria 2016 [Co-authored with Mari Hatavara]. ”Storytelling as Interaction between Minds and Worlds.” Nordicom-Information 38:2, 102–105.

Nykänen, Elise (forthcoming, October/November 2017): Mysterious Minds. The Making of Private and Collective Consciousness in Marja-Liisa Vartio’s Novels. SKS: Studia Fennica Litteraria.

Nykänen, Elise (forthcoming, June 2017): “Breaking the Ice, Freezing the Laughter. Authorial Empathy, Reader Response, and the Kafkaesque Poetics of Guilt and Shame.” Writing Emotions: Theoretical Concepts and Selected Case Studies in Literature. Ingeborg Jandl, Susanne Knaller, Sabine Schönfellner & Gudrun Tockner (eds.). Bielefeld: Transcript (Lettre), 295–310.

Rossi, Riikka 2017 (forthcoming): “Writing Disgust, Writing Realities. The Complexity of Negative Emotions in Émile Zola’s Nana”. Writing Emotions. Literature as Practice. Ed. by Ingeborg Jandl, Susanne Knaller, Sabine Schönfellner & Gudrun Tockner:  Bielefeld: Transcript.

Rossi, Riikka 2016: “States of Nordic Melancholia in Juhani Aho’s Yksin”. States of Decadence. On the Aesthetics of Beauty, Decline and Transgression across Time and Space. Volume I. Ed. by Guri Barstad & Karen P. Knutsen. Newcastle upon Tyne: CSP.

Rossi, Riikka 2015: “The Allure of Disgust: Rural Decadence in Zola’s La Terre”. Excavatio, Émile Zola and Naturalism. VOL. XXV. Ed. by Anna Gural-Migdal. Edmonton: The AIZEN and the University of Alberta.

Toikkanen, Jarkko (forthcoming). "Is a Haptic Ekphrasis Possible?" In "Mapping (intermediality) / Cartographier (l’intermédialité)", special issue of Intermediality. History and Theory of the Arts, Literature, and Technologies (Université de Montréal, December 2017).

Toikkanen, Jarkko 2017. "Auditory Images in Edgar Allan Poe's 'The Tell-Tale Heart'." The Edgar Allan Poe Review 18 (1), 39–53.

 

Julkaisut

Hatavara, Mari & Teräs, Kari 2016. "Minä, Kekkonen ja poliittinen rappio - Veikko Vennamon rakentama historiakuva ja kerronnalliset keinot muisteluaineistossa." Historiallinen aikakauskirja 1/2016.

Helle, Anna 2017. "Puhetta kuolleelle. Puhuttelu ja kiintimyssuhteen jatkuminen Paavo Haavikon, Aale Tynnin ja Anja Vammelvuon elegioissa." Avain 1/2017, 6 - 21.

Helle, Anna 2016. "On olemassa kivun alue minne vitsi ei yllä". Harry Salmenniemen Texas, sakset ja väklivaltaiset affektit. A. Helle & A. Hollsten (toim.) Tunteita ja tuntemuksia suomalaisessa kirjallisuudessa. Helsinki: SKS. 

Helle, Anna & Anna Hollsten (toim.) 2016. Tunteita ja tuntemuksia suomalaisessa kirjallisuudessa. Helsinki: SKS.

Helle, Anna & Anna Hollsten 2016.”Tunnetko kirjallisuutta? Suomalaisen kirjallisuuden tutkimus tunteiden ja tuntemusten näkökulmasta”. A. Helle & A. Hollsten (toim.) Tunteita ja tuntemuksia suomalaisessa kirjallisuudessa. Helsinki: SKS.

Hollsten, Anna 2016: Surulauluista riemulauluun. Emotionaalisuus ja kansallinen konsensus Viljo Kajavan Tampereen runoissa. Anna Helle & Anna Hollsten (toim.) 2016, Tunteita ja tuntemuksia suomalaisessa kirjallisuudessa. Helsinki: SKS, 7–33 

Hyvärinen, M. (2017) Kertomushaastattelu. Teoksessa Hyvärinen, M., Nikander, Pirjo & Ruusuvuori, Johanna (toim.) (2017) Tutkimushaastattelun käsikirja. Vastapaino, s. 174–192.

Joensuu, Juri 2017 (ilmestyy, hyväksytty julkaistavaksi). ”Menetelmälliset dystopiat. Lähdetekstikirjoittaminen ja tekstuaaliset painajaiset Harry Salmenniemen novelleissa ’Uraanilamppu’ ja ’Krematorio’.” Joutsen / Svanen: Dystopia. Toim. Saija Isomaa & Toni Lahtinen.

Joensuu, Juri 2016. Vuoden 1965 mania? Suomalaisen kirjallisuuden hullu vuosi. (Helsinki: Osuuskunta Poesia. Poesiavihkot # 6.)
 
Joensuu, Juri 2015. "Naukkuja, zakuskoita, juhla-aterioita. Veikko Huovisen koominen hillintä." Teoksessa Huumorin skaalat. Esitys, tyyli, tarkoitus. Kalevalaseuran vuosikirja 94. Toim. Pekka Hakamies, Seppo Knuuttila ja Elina Lampela. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 
Keskinen, Mikko 2016. Kertomuksen mielet, virtuaaliset maailmat. Arvostelu teoksesta Mari Hatavara et al. (eds.) Narrative Theory, Literature, and New Media: Narrative Minds and Virtual Worlds. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain, 2016 (2), 71-74.
 
Laakso, Maria 2017. Miltä tuntuisi jos? Virtuaalimatka pommien runtelemaan Helsinkiin. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti. http://alusta.uta.fi/artikkelit/2017/02/21/miltae-tuntuisi-jos-virtuaalimatka-pommien-runtelemaan-helsinkiin.html.
 
Laakso, Maria 2016. ”Liikaviisas lyö rahoiksi. Pauli Kohelon romaanien inkongruentti komiikka humoristisen suomalaisen kansankuvauksen perinteessä”. Avain 4/2016. S. 23-38
 
Lyytikäinen, Pirjo 2016. ”Tunnevaikutuksia eli miten kirjallisuus liikuttaa lukijaa: Johdatusta tunteiden kognitiivisen poetiikan tutkimiseen.” Tunteita ja tuntemuksia suomalaisessa kirjallisuudessa. Eds. Anna Helle & Anna Hollsten. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; vol. 1425, ,  p. 37-54.
 
Mäkelä, Maria 2017. [yhdessä Laura Karttusen kanssa] “Oi ihana, ohikiitävä rakkaus. Äänet, intuitio ja mielikuvitus fiktiivisen kertomuksen analyysissä.” Worlds of Imagination / Fantasins världar / Mielikuvituksen maailmat. Eds.Merja Polvinen, Maria Salenius & Howard Sklar. Turku: Eetos, 158–181.

Mäkelä, Maria.2016.  "Kotini on tekstini. Romaanitraditio, itsestä kertominen, gnoomisuus ja doksa sisustusteksteissä." Niin & Näin nro 90, 3/2016, 53-58.

Mäkelä, Maria. 2015. ”Kognitiivinen realismi, kömpelö ruumis ja kielen todellisuus Mikko Rimmisen Pölkyssä.” Avain 1/2015, pp.29–49.

Mäkelä, Maria Etiikka.fi-bogissa:

“Totta tai ei, näin me sen koimme.” Etiikka.fi, 25 Sep 2015.

“Facebook-kerronta ja kokemuksen syöverit.” Etiikka.fi, 12 Mar 2015.

“Somepäivitykset ja kerrottavuuden rajat.” Etiikka.fi, 10 Mar 2015.

“Viihdekirjallinen journalismi ja hellät tunteet.” Etiikka.fi, 29 May 2014.

Piippo, Laura 2016. "650 sivua tiivistettyä hulluutta on liikaa" – Jaakko Yli-Juonikkaan Neuromaani (2012) elämystalouden karstana ja polttoaineena. Teoksessa Sanna Karkulehto, Tuuli Lähdesmäki & Juhana Venäläinen (toim.) Elämykset kulttuurina ja kulttuuri elämyksinä. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 120, s. 347–371. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Piippo, Laura 2016. [Videotallenne] Neuromaani. Teoksessa Neuromaani : Valtteri Raekallion fyysistä mielenteatteria Jaakko Yli-Juonikkaan romaanin pohjalta. Marian sairaala, Helsinki. Videotallenne on osa Helsingin juhlaviikkojen monitaiteellista teatteria, jonka esitykset olivat 20.8. - 21.8.2016 ja 24.8. - 27.8.2016, ja jatkaa osana Zodiakin ohjelmistoa 31.8. - 24.9. Tallennetta käytetty myös esityksen 3. trailerissa. URL: https://vimeo.com/178240998

Piippo, Laura 2016. "Visertävä monumentti." Arvio runoteoksesta Karri Kokko (2016): Retweeted. Tuli & Savu 23, 106-109.

Toikkanen, Jarkko 2017. "Välinemääräisyyden käsite 2010-luvulla". COMS-blogi, Viestintätieteiden tiedekunnan blogi 25.1. (http://blogs.uta.fi/coms/2017/01/25/valinemaaraisyyden-kasite-2010-luvull/).

Toikkanen, Jarkko 2017. “Välineen käsite ja välinemääräisyys 2010-luvulla.” Media & viestintä, erikoisnumero “Totuus, valhe, media & viestintä”.

Toikkanen, Jarkko & Kakko, Tommi 2016. "Spiritualismi ja Suomi vuonna 2016". Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 6.12..

Toikkanen, Jarkko 2015. "Naama palaa. Arvio teoksesta Tapani Kilpeläinen: Silmät ilman kasvoja. Kauhu filosofiana." Kuolleen silmät.

Toikkanen, Jarkko, Mari Hatavara, Maria Laakso ja Hanna Rautajoki 2015. "Miten poliittinen teksti koetaan -  Olli Immosen hallinnasta riistäytyvät sanat." Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 1.9.2015.

 
Maintained by:
Last update: 16.11.2017 16.15 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results