To page body
university of tampere: faculty of communication sciences: research: plural: research projects: ongoing projects: lili:
Faculty of Communication SciencesUniversity of TampereFaculty of Communication Sciences
LILI

Takaisin pääsivulle

 

Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden ja arkipäivän rajankäyntiä

Suomen Akatemian projekti numero 285144


Tampereen, Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen yhteinen konsortio tutkii uudella tavalla kirjallisuuden tapoja pohtia, käyttää ja muokata sosiaalista elämää. Projekti analysoi fiktiota, runoutta ja esimerkkejä uudesta mediasta tavoitteenaan kartoittaa siirtymiä poeettisen ja jokapäiväisen, taiteellisesti suunnitellun ja satunnaisesti ilmenevän välillä. Kirjallisuuden ja elämän yhteenkietoutumista tutkiessaan projekti kysyy 1) miten kirjalliset ja kommunikatiiviset tarkoitukset toimivat yhteen arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa, 2) miten kirjalliset kokeilut kapinoivat vallitsevia kulttuurisia arvoja ja puhetapoja vastaan ja muokkaavat niitä ja 3) miten kirjallisuus luo rakenteita ja ilmaisullisia mahdollisuuksia kuvata ja jakaa tunteita ja vaikutelmia. Konsortion kolme painoaluetta – sosiaalinen, kokeellinen ja affektiivinen – kattavat kirjallisuuden ja elämän välisen vuorovaikutuksen keskeiset puolet. Kolmen yliopiston yhteishanke edistää monitieteistä pyrkimystä ymmärtää inhimillistä mieltä aktiivisena toimijana.


Mari Hatavara, Suomen kirjallisuuden professori, Tampereen yliopisto

Mikko Keskinen, Kirjallisuuden professori, Jyväskylän yliopisto

Pirjo Lyytikäinen, Kotimaisen kirjallisuuden professori, Helsingin yliopisto

 
Maintained by:
Last update: 11.11.2015 10.56 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results