To page body
university of tampere: faculty of communication sciences: research: plural: publications:
Faculty of Communication SciencesUniversity of TampereFaculty of Communication Sciences
PLURAL

Publications

Plural Publications Banner


2011 2012 2013 2014 2015

Ameel Lieven. (2015). Vroedvrouw van een nieuwe tijd. De Morgen 22.07.2015, 32.
SoleCRIS

Ameel Lieven. (2015). Stadsbeleving en -verbeelding in de negentiende eeuw: nieuwe inzichten uit literaire bronnen. Spiegel der Letteren 57 (2), 218–220.
SoleCRIS

Ameel Lieven. (2015). 'It’s six a.m., do you know where you are?' Framing the Urban Experience in Literary Beginnings. Teoksessa Ameel Lieven, Finch Jason, Salmela Markku (toim.) Literature and the Peripheral City. London: Palgrave Macmillan, 40-55.
SoleCRIS

Ameel Lieven. (2015). Tarinoita Jätkäsaaresta / Berättelser från Busholmen / Telling Tales of Jätkäsaari. Teoksessa Berglund Eeva, Kohtala Cindy (toim.) Uusi Helsinki? / Det nya Helsingfors? / Changing Helsinki?. Helsinki: Nemo, 167-191.
SoleCRIS

Ameel Lieven. (2015). Nawoord. Teoksessa Krohn Leena (toim.) Tainaron. Groningen: Wilde Aardbeien, 151-160.
SoleCRIS

Ameel Lieven, Finch Jason, Salmela Markku. (2015). Introduction : Peripherality and Literary Urban Studies. Teoksessa Ameel Lieven, Finch Jason, Salmela Markku (toim.) Literature and the Peripheral City. London: Palgrave Macmillan, 1-18.
SoleCRIS

Ameel Lieven, Finch Jason, Salmela Markku (toim.). (2015). Literature and the Peripheral City. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
SoleCRIS

Bogner Andrea, Ehlich Konrad, Eichinger Ludwig M., Kelletat Andreas F., Krumm Hans-Jürgen, Michel Willy, Reuter Ewald, Wierlacher Alois. (2015). Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache / Intercultural German Studies. 2013/39. München: Iudicium Verlag. (Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache / Intercultural German Studies 39).
SoleCRIS

Forsskåhl Mona. (2015). Färdas på finlandssvenska. Ramsemantisk analys av verben resa, åka och fara i en finlandssvensk textkorpus. Teoksessa Sandström Caroline et al. (toim.) Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken, 245-270. (Institutet för de inhemska språkens webbpublikation 39).
URL SoleCRIS

Forsskåhl Mona. (2015). Finlandssvensk slang. Teoksessa Tandefelt Marika (toim.) Gruppspråk, samspråk, två språk : Svenskan i Finland - i dag och i går I:2. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 47-90. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 799).
SoleCRIS

Forsskåhl Mona, Kivilehto Marja, Koivisto Johanna, Metsä Pasi (toim.). (2015). Svenskan i Finland 15. Tampere. (Svenskan i Finland 15): Tampere University Press.
URL SoleCRIS

Gladkova Anna, Vanhatalo Ulla, Goddard Cliff. (2015). The semantics of interjections: An experimental study with natural semantic metalanguage. Applied psycholinguistics.
URL SoleCRIS

Hamunen Markus. (2015). Analogian käsitteestä konstruktiokieliopissa. Virittäjä 119 (2), 278-286.
SoleCRIS

Hatavara Mari. (2015). Composing Finnish National History : Zacharias Topelius' The Surgeon's Stories. Teoksessa Kaljundi Linda, Laanes Eneken, Pikkanen Ilona (toim.) Novels, Histories, Novel Nations : Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia. Helsinki: Finnish Literature Society, 79-97. (Studia Fennica Historica 19).
SoleCRIS

Hatavara Mari. (2015). Documenting Everyday Life: Mind Representation in the Web Exhibition ‘A Finnish Winter Day’. Teoksessa Hatavara Mari, Hyvärinen Matti, Mäkelä Maria, Mäyrä Frans (toim.) Narrative Theory, Literature, and New Media: Narrative Minds and Virtual Worlds. New York: Routledge, 278-294. (Routledge Interdisciplinary Perspectives on Literature 31).
SoleCRIS

Hatavara Mari, Hyvärinen Matti, Mäkelä Maria, Mäyrä Frans. (2015). Introduction : Minds in action, Intrpretative traditions in interaction. Teoksessa Hatavara Mari et al. (toim.) Narrative theory, literature, and new media : Narrative minds and virtual worlds. New York: Routledge, 1-8.
SoleCRIS

Hatavara Mari, Hyvärinen Matti, Mäkelä Maria, Mäyrä Frans (toim.). (2015). Narrative Theory, Literature, and New Media : Narrative Minds and Virtual Worlds. New York. (Routledge Interdisciplinary Perspectives on Literature 48): Routledge.
SoleCRIS

Havu Jukka. (2015). Écart entre la norme et l’usage : le cas du finnois. ÉCHO DES ÉTUDES ROMANES XI (1), 59-73.
URL SoleCRIS

Havu Jukka. (2015). Transdisciplinarité langue et société pour encourager aux études de français. Expériences de l'Université de Tampere. Teoksessa Defays Jean-Marc (toim.) Pratiques. 20 ans de FLES. Faits et gestes de la didactique du Français Langues Étrangère et Seconde de 1995 à 2015. Bruxelles: EME Editions, 207-220.
SoleCRIS

Havu Jukka. (2015). Géographie linguistique de la Finlande. Teoksessa Carayol Martin, Peltola Rea (toim.) Singularités, pluralités : Identités linguistiques et littéraires de la Finlande. Caen: Presses universritaires de Caen, 25-45.
SoleCRIS

Havu Jukka, Hernández Beatriz. (2015). Entrevista al romanista Jukka Havu. Las dos vidas de las palabras (http://lasdosvidasdelaspalabras.com/).
URL SoleCRIS

Havu Jukka, Höglund Mikko. (2015). A Cross-Linguistic Perspective on Complementation in the Tough Construction. Teoksessa Höglund Mikko, Rickman Paul, Rudanko Juhani, Havu Jukka (toim.) Perspectives on Complementation : Structure, Variation and Boundaries. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 52-74.
SoleCRIS

Heikkilä Mikko. (2015). Suomalaisen kansanuskon keskipitkä oppimäärä. Historiallinen Aikakauskirja 113 (2), 198-200.
SoleCRIS

Heikkilä Mikko. (2015). Iidesjärvi ja Iisalmi pisteen Iin päälle : tutkielma Suomen Ii-alkuisten paikannimien alkuperästä ja niiden suhteesta lapinraunioihin. Muinaistutkija 32 (3), 30-48.
SoleCRIS

Heikkilä Mikko. (2015). Mera om S:t Erik och S:t Henrik. Historisk Tidskrift för Finland 100 (1), 108-110.
SoleCRIS

Heinämäki Elisa, Mehtonen Päivi, Salminen Antti (toim.). (2015). The Poetics of Transcendence. Amsterdam: Brill.
URL SoleCRIS

Höglund Mikko, Rickman Paul, Rudanko Juhani, Havu Jukka (toim.). (2015). Perspectives on Complementation : Structure, Variation and Boundaries. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
SoleCRIS

Isolahti Nina. (2015). Asioimistulkkaus eilen ja nyt. Teoksessa Aaltonen Sirkku, Siponkoski Nestori, Abdallah Kristiina (toim.) Käännetyt maailmat : johdatus käännösviestintään. Helsinki: Gaudeamus, 211-221.
SoleCRIS

Isolahti Nina, Zelenin Aleksandr, Mikhailov Mikhail. (2015). Ulybka kak marker konsolidatsii v situatsii posledovatel’nogo perevoda / Smile as a marker of consolidation in the process of consecutive interpretation. Teoksessa Sbornik dokladov konferenzi Russkij âzyk i kulʹtura v zerkale perevoda.
URL SoleCRIS

Isomaa Saija. (2015). How Are Literary Genres Valuable? A Value-Pluralist Approach to Genres. Teoksessa Meretoja Hanna, Isomaa Saija, Lyytikäinen Pirjo, Malmio Kristina (toim.) Values of Literature. Leiden & Boston: Brill Rodopi, 137-150.
SoleCRIS

Kakko Tommi. (2015). H. P. Lovecraftin kadotettu maailma. niin & näin 22 (1), 6-10.
SoleCRIS

Kakko Tommi. (2015). Narrative Conventions in Hallucinatory Narratives. Teoksessa Hatavara Mari, Hyvärinen Matti, Mäkelä Maria, Mäyrä Frans (toim.) Narrative Theory, Literature, and New Media: Narrative Minds and Virtual Worlds. New York: Routledge, 187-204.
SoleCRIS

Kakko Tommi. (2015). Walesin fantastinen filosofiasirkus. niin & näin 22 (3), 141-142.
URL SoleCRIS

Kakko Tommi. (2015). Puolesta, vastaan tai haistakaa paska - satiiri velvollisuutena. Nuori Voima 2015 (1), 30-33.
SoleCRIS

Kakko Tommi, Miettinen Mervi. (2015). "The Image Rules the World": Focalization, Hallucinations and Metalepsis in The Invisibles. ImageTexT: Interdisciplinary Comics Studies 8 (2).
URL SoleCRIS

Kallioniemi Pekka, Heimonen Tomi, Turunen Markku, Hakulinen Jaakko, Keskinen Tuuli, Pihkala-Posti Laura, Okkonen Jussi, Raisamo Roope. (2015). Collaborative Navigation in Virtual Worlds: How Gender and Game Experience Influence User Behavior. Teoksessa Proceedings of the 21th ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology: ACM, 173-182.
URL SoleCRIS

Kallioniemi Pekka, Pihkala-Posti Laura, Hakulinen Jaakko, Turunen Markku, Keskinen Tuuli, Raisamo Roope. (2015). Berlin Kompass: Multimodal Gameful Empowerment for Foreign Language Learning. Journal of Educational Technology Systems 43 (4), 429-450.
URL SoleCRIS

Kivilehto Marja. (2015). Från "Livet i början av 1800-talet" till "En enda värld" : Historiskt tänkande i finlandssvenska högstadieläroböcker i historia. Historisk Tidskrift för Finland 100 (3), 322-350.
SoleCRIS

Kivilehto Marja, Koivisto Johanna. (2015). Finlandssvenska åttondeklassares uppfattningar om bilder och figurer i undervisningen i historia. Teoksessa Forsskåhl Mona et al (toim.) Svenskan i Finland 15. Tammerfors: Tampere University Press, 138-155.
URL SoleCRIS

Kiviniemi Anne-Laure. (2015). Dire l’indicible et décrire l’indescriptible: Ressources imagières et linguistiques des poilus. Semiotica 2015 (207), 139-174.
URL SoleCRIS

Klippi Carita. (2015). Kirjeitä kiven sisältä, kirjeitä syvältä sisimmästä : tavallisen kansalaisen kielellinen kompetenssi ensimmäisen maailmansodan Ranskassa. Teoksessa Tikka Marko, Taskinen Ilari, Nevala-Nurmi Seija-Leena (toim.) Kirjeitä sodasta : kirjoittamisen tavat ja merkitykset kriisiaikoina. Tampere: Postimuseo, Tampereen Historiallinen Seura, 96-121. (Tampereen historiallisen seuran julkaisuja 18).
SoleCRIS

Klippi Carita, Kiviniemi Anne-Laure. (2015). L’écriture de deux frères d’armes, déshérités du français — Une caricature de la langue nationale ?. Teoksessa Jeppesen Kragh Kirsten, Lindschouw Jan (toim.) Les variations diasystématiques et leurs interdépendances dans les langues romanes : Actes du Colloque DIA II à Copenhague (19-21 nov. 2012). Strasbourg: Éditions de linguistique et de philologie, 175-190.
SoleCRIS

Kokkola Sari, Ketola Anne. (2015). Thinking outside the “Methods Box”: New Avenues for Research in Multimodal Translation. Teoksessa Rellstab Daniel, Siponkoski Nestori (toim.) Rajojen dynamiikkaa, Gränsernas dynamik, Borders under Negotiation, Grenzen und ihre Dynamik. VAKKI-symposiumi XXXV 12.–13.2.2015. Vaasa: VAKKI, 219-228. (VAKKI Publications 4).
URL SoleCRIS

Krenzler-Behm Dinah. (2015). Brutal, brutaler, Homo sapiens. Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen 47.
SoleCRIS

Krenzler-Behm Dinah. (2015). Die unendliche Suche nach dem wahren Ich. Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen 47.
SoleCRIS

Krötzl Christian, Mustakallio Katariina, Kuuliala Jenny (toim.). (2015). Infirmity in Antiquity and the Middle Ages : Social and Cultural Approaches to Health, Weakness and Care. Farnham: Ashgate.
SoleCRIS

Kuuliala Jenni, Mustakallio Katariina, Krötzl Christian. (2015). Introduction: Infirmitas in Antiquity and the Middle Ages. Teoksessa Krötzl Christian, Mustakallio Katariina, Kuuliala Jenni (toim.) Infirmity in Antiquity and the Middle Ages : Social and Cultural Approaches to Health, Weakness and Care. Dorchester UK: Ashgate, 1-11.
SoleCRIS

Laakso Maria. (2015). "Laskutan yksinäisyydestä, lievitän sitä maksua vastaan." Seksuaalsiuus ja ekonomisaatio Kari Hotakaisen romaanissa Huolimattomat. Avain 2015 (2), 80-95.
SoleCRIS

Laakso Maria. (2015). Brändimarkkinoiden mannekiinit ja kulutushyödykenaiset : Tuomas Vimman Helsinki 12 -romaanin naiskuva, taloudellinen tematiikka ja kysymys kertovan tekstin etiikasta. Sukupuolentutkimus 2015 (2), 19-33.
SoleCRIS

Laes Christian Mustakallio Katariina Vuolanto Ville. (2015). Limits and Borders of Childhood and Family in the Roman Empire. Teoksessa Laes Christian, Mustakallio Katariina, Vuolanto Ville (toim.) Children and Family in Late Antiquity. Life, Death and Interaction. Leuven: Peeters, 1-14.
SoleCRIS

Laes Christian, Mustakallio Katariina, Vuolanto Ville (toim.). (2015). Children and Family in Late Antiquity : Life, Death and Interaction. Leuven: Peeters.
SoleCRIS

Lahtinen Toni. (2015). Ismi post ismi. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain (2), 102-104.
SoleCRIS

Latomaa Sirkku. (2015). Monikielisyys - normaalitila, haaste ja mahdollisuus. Teoksessa Eichhorn Maila, Helttunen Anne (toim.) Kotimaana suomen kieli : näkökulmia suomen kielen ja kulttuurin säilymiseen ja kehittymiseen ulkomailla. Helsinki: Suomi-koulujen tuki ry, 17-30.
URL SoleCRIS

Latomaa Sirkku. (2015). Äidinkieli - kääntäjän tärkein työkieli. Teoksessa Aaltonen Sirkku, Siponkoski Nestori, Abdallah Kristiina (toim.) Käännetyt maailmat : johdatus käännösviestintään. Helsinki: Gaudeamus, 40-57.
SoleCRIS

Latomaa Sirkku. (2015). Työelämän toimeksiannoista laatua oppimiseen ja opetukseen. Yliopistopedagogiikka 22 (1).
URL SoleCRIS

Latomaa Sirkku. (2015). Tekstintarkistajia kouluttamassa. Kielikello 48 (1), 18-20.
SoleCRIS

Latomaa Sirkku, Kela Maria. (2015). Transkieleilyä mäkihyppytornin juurella. Sutina 6 (3), 40-45.
SoleCRIS

Liimatainen Annikki. (2015). Thomas Mannin Buddenbrookit uudelleenkääntämishypoteesin näkökulmasta. Teoksessa Järventausta Marja, Laukkanen Liisa, Parry Christoph (toim.) Kontextwechsel : zur gegenseitigen Vermittlung finnischer und deutscher Literatur durch Übersetzung. München: iudicium, 84-105. (Perspektiven: Nordeuropäische Studien zur deutschsprachigen Literatur und Kultur 14).
SoleCRIS

Lilja Niina, Vaarala Heidi. (2015). ”Ottakaa tämä edelleen kielikoulutuksena”: Lukioon valmistavan koulutuksen ja aikuisten perusopetuksen opettajat ja opiskelijat koulutusten tavoitteita erittelemässä. Afina-e. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia. 2015 (8), 52-71.
URL SoleCRIS

Liuttu Natallia, Pesonen Tia, Reuter Ewald, Salo Tiina. (2015). Tampere.Cool - Kann man durch Literaturexport erfolgreich Stadtmarketing betreiben. Ergebnisse einer Fallstudie. Teoksessa Rellstab Daniel, Siponkoski Nestori (toim.) Rajojen dynnamiikka, Gränsernas dynamik, Borders under Negotiation, Grenzen und ihre Dynamik : VAKKI-symposiumi 12.-13.2.2015. Vaasa: Vaasan yliopisto, 56-66:5. (VAKKI Publications 4).
URL SoleCRIS

Mattila Hanna. (2015). Saamelainen runous eilen ja tänään. Teoksessa Anttonen Kaija (toim.) En laske en koskaan : saamelaisrunouden antologia. Inari: Kieletär.
SoleCRIS

Mattila Hanna. (2015). Ekologisten ja kolonisaatiokriittisten äänten kohtaamisia. Näkökulmia luontosuhteen kuvaukseen Nils-Aslak Valkeapään runoudessa.. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 2015 (3), 68-85.
URL SoleCRIS

Mauranen Anna. (2015). New answers to familiar questions: English as a Lingua Franca. Teoksessa Biber D, Reppen R (toim.) The Cambridge Handbook of English Corpus Linguistics: Cambridge University Press, 401-417.
URL SoleCRIS

Meretoja Hanna. (2015). Kirjallisuus historiantulkintana, mahdollisen taju ja Jonathan Littellin Hyväntahtoiset. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 2015 (2), 64-79.
SoleCRIS

Meretoja Hanna. (2015). A Sense of History - A Sense of the Possible: Nussbaum and Hermeneutics on the Ethical Potential of Literature. Teoksessa Meretoja Hanna et al. (toim.) Values of Literature. Leiden: Brill Rodopi, 25-46.
SoleCRIS

Meretoja Hanna, Isomaa Saija, Lyytikäinen Pirjo, Malmio Kristina (toim.). (2015). Values of Literature. Leiden: Brill Rodopi.
SoleCRIS

Meretoja Hanna, Lyytikäinen Pirjo. (2015). Why We Read: The Plural Values of Literature. Teoksessa Meretoja et al. (toim.) Values of Literature. Leiden: Brill Rodopi, 1-22.
SoleCRIS

Mikhailov Mikhail. (2015). Minor language, major challenges: the results of a survey into the IT competences of Finnish translators. Journal of Specialised Translation (24), 89-111.
URL SoleCRIS

Mikhailov Mikhail, Härme Juho. (2015). Parallelnyje korpusa hudožestvennyh tekstov v Tamperskom universitete. Russkij jazyk za rubežom. Utšebno-metoditšeskij illjustrirovannyj žurnal Erikoisnumero/Spetsvypusk, 16-19.
SoleCRIS

Mustakallio Katariina. (2015). Emotional Bonds and Roles of the Priestesses of Vesta. Teoksessa Grung Anne Hege, Bjelland Kartzow Marianne, Solevåg Anna Rebecca (toim.) Bodies, Borders, Believers : Ancient Texts and Present Conversation. Eugene: Pickwick Publications, 230-242.
SoleCRIS

Mustakallio Katariina, Hanska Jussi (toim.). (2015). Agents and Objects : Children in Pre-Modern Europe. Rome. (Acta Instituti Romani Finlandiae 42): Institutum Romanum Finlandiae.
URL SoleCRIS

Mustakallio Katariina, Hanska Jussi. (2015). Children in Pre-modern Europe, Agents and/or Objects. Teoksessa Mustakallio Katariina, Hanska Jussi (toim.) Agents and Objects : Children in Pre-Modern Europe. Rome: Institutum Romanum Finlandiae, 7-11. (Acta Instituti Romani Finlandiae 42).
URL SoleCRIS

Mustakallio Katariina, Pyy Elina. (2015). Infirmitas Romana and its Cure – Livy’s History Therapy in the Ab urbe condita. Teoksessa Krötzl Christian, Mustakallio Katariina, Kuuliala Jenni (toim.) Infirmity in Antiquity and the Middle Ages. Farnham: Ashgate, 153-167.
SoleCRIS

Mäkelä Maria. (2015). Facebook-kerronta ja kokemuksen syöverit. Etiikka.fi (http://etiikka.fi/facebook-kerronta-ja-kokemuksen-syoverit/).
URL SoleCRIS

Mäkelä Maria. (2015). Kognitiivinen realismi, kömpelö ruumis ja kielen todellisuus Mikko Rimmisen Pölkyssä. Avain 2015 (1), 29-49.
URL SoleCRIS

Mäkelä Maria. (2015). Totta tai ei, näin me sen koimme. Etiikka.fi (http://etiikka.fi/totta-tai-ei-nain-me-sen-koimme/).
URL SoleCRIS

Mäkelä Maria. (2015). Somepäivitykset ja kerrottavuuden rajat. Etiikka.fi (http://etiikka.fi/somepaivitykset-ja-kerrottavuuden-rajat/).
URL SoleCRIS

Mäkelä Maria. (2015). Mind as World in the Reality Game Show Survivor. Teoksessa Hatavara Mari, Hyvärinen Matti, Mäkelä Maria, Mäyrä Frans (toim.) Narrative theory, literature, and new media : Narrative minds and virtual worlds. New York: Routledge, 240-255. (Routledge Interdisciplinary Perspectives on Literature 48).
SoleCRIS

Mäkikalli Aino. (2015). Approaching History and Fiction. Daniel Defoe's Fiction and Writings on the Great Storm. Teoksessa Georgi Sonja et al (toim.) Geschichtstransformationen - Transformations of History. Mainz: Transcript, 153-168.
SoleCRIS

Nenonen Olga. (2015). Fonologiceskoje razvitije dvujazycnogo rebjonka: deceleracija ili akseleracija. Teoksessa Krugljakova Tatjana Aleksandrovna (toim.) Problemy ontolingvistiki 2014: dvujazycije. Sankt-Petersburg: Zlatoust, 145-149.
SoleCRIS

Nielsen Henrik Skov, Phelan James, Walsh Richard. (2015). Fictionality As Rhetoric: A Response to Paul Dawson. Narrative 23 (1), 101-111.
URL SoleCRIS

Nielsen Henrik Skov, Phelan James, Walsh Richard.. (2015). Ten Theses about Fictionality. Narrative 23 (1), 61-73.
SoleCRIS

Niemi Juhani. (2015). Elämää suurempaa elämää? Kirjailijat omaelämäkerrallisen tekstin tuottajina. Teoksessa Arminen Elina, Hallila Mika, Hägg Samuli, Turunen Risto (toim.) Taide ja maailma. Joensuu: University of Eastern Finland, 99-116.
SoleCRIS

Niemi Juhani. (2015). Koettelemusten kautta tähtiä kohden. Larin-Kyöstin kärsimysdraamalla oli pitkä tie menestykseen. Hämeen Sanomat 19.04.2015.
SoleCRIS

Niemi Juhani. (2015). Väkivallalla päin parempaa maailmaa (Elina Hirvonen: Kun aika loppuu). Pentinkulman päivien kirjailijablogi (http://www.pentinkulmanpaivat.fi/2015/05/kirjailijablogi-vakivallalla-pain-parempaa-maailmaa/).
URL SoleCRIS

Niemi Juhani. (2015). Kirsi Kunnas, vaikuttaja kahdeksalla vuosikymmenellä. Pentinkulman päivien kirjailijablogi (http://www.pentinkulmanpaivat.fi/2015/03/kirjailijablogi-kirsi-kunnas-vaikuttaja-kahdeksalla-vuosikymmenella/).
URL SoleCRIS

Niemi Juhani. (2015). Risto Räppääjä ylittää kulttuurimuurit. kulttuuri.se (http://www.kulttuuri.se/kolumnit.html).
URL SoleCRIS

Niemi Juhani. (2015). Leo ja Liina - yksinäytöksinen näytelmä. Teoksessa Paavolainen Pentti, Katajamäki Sakari, Kokko Ossi, Lauerma Petri, Niemi Juhani, Nummi Jyrki (toim.) Aleksis Kivi: Kihlaus, Leo ja Liina, Selman juonet. Kriittinen editio. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 76-100. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1416).
SoleCRIS

Niemi Juhani. (2015). Hannu Raittila: Terminaali (Terminal). Nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2015 (http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/nordiska-raadets-priser/nordisk-raads-litteraturpris/press/nominerede-2015/hannu-raittila-terminaali-terminal).
URL SoleCRIS

Nurmi Arja. (2015). Minority voices in literary fiction: a case study of translating multilingual practices. Multilingua.
URL SoleCRIS

Pahta Päivi. (2015). Maailma puhuu englantia. Teoksessa Nevalainen Terttu, Rissanen Matti, Taavitsainen Irma (toim.) Englannin aika : elävän kielen kartoitusta. Helsinki: Helsingin yliopisto. Nykykielten laitos, 46-86. (Nykykielten laitoksen oppimateriaalia 2).
URL SoleCRIS

Pahta Päivi, Nurmi Arja. (2015). Vaihdetaan koodia. Teoksessa Nevalainen Terttu, Rissanen Matti, Taavitsainen Irma (toim.) Englannin aika : elävän kielen kartoitusta. Helsinki: Helsingin yliopisto. Nykykielten laitos, 245-265. (Nykykielten laitoksen oppimateriaalia 2).
URL SoleCRIS

Pelto Elina, Pesonen Erkki, Toikkanen Jarkko. (2015). Peda-forum-päivillä opetuksen arvostusta etsimässä. Acatiimi 2015 (8), 12.
URL SoleCRIS

Perkiömäki Mika. (2015). Kohtaamisia muukalaisten kanssa. Idäntutkimus 22 (1), 86-88.
SoleCRIS

Perkiömäki Mika. (2015). Reka kak glavnaja èkologičeskaja metafora v "Car'-rybe" V. Astaf'eva. Teoksessa Kovtun Natal'ja (toim.) Sibirskaja identičnost' v zerkale literaturnogo teksta : Tropy, toposy, žanrovye formy XIX–XXI vekov. Moskova: Flinta, 277-296.
SoleCRIS

Perkiömäki Mika. (2015). Toinen sukupuoli päälauseissa. Ajan kohina 2 (1), 126-128.
SoleCRIS

Perkiömäki Mika. (2015). Kirjallisuuden Helsinki-kokemus suurennuslasin alla. Alue ja ympäristö 44 (1), 87-88.
SoleCRIS

Perkiömäki Mika. (2015). Roman Sentšinin tribuutti Valentin Rasputinille. Ajan kohina (4), 206-211.
SoleCRIS

Perkiömäki Mika. (2015). Viktor Astafjevin vanavedessä Jeniseillä. Ajan kohina (4), 12-35.
SoleCRIS

Pihkala-Posti Laura. (2015). Spielerische Kollaboration und kommunikative Authentizität mit Minecraft. German as foreign language 2015 (2), 99-133.
URL SoleCRIS

Pitkäsalo Eliisa. (2015). Sarjakuvan nonverbaalien viestien välittyminen käännöksessä. Teoksessa Rellstab Daniel, Siponkoski Nestori (toim.) Rajojen dynamiikkaa, Gränsernas dynamik, Borders under Negotiation, Grenzen und ihre Dynamik : VAKKI-symposiumi XXXV. Vaasa 12.-13.2.2015. Vaasa: Vaasan yliopisto, 250-259. (VAKKI Publications 4).
URL SoleCRIS

Pitkäsalo Eliisa. (2015). Sarjakuvajournalismin mahdollisuudet Unkarissa ja Suomessa. Teoksessa Pitkäsalo Eliisa, Pusztay János (toim.) Kaukovertailuja : VII suomalais-unkarilaisen kontrastiivisen konferenssin esitelmät: Savariae, 243-252. (Specimina Fennica XVIII).
SoleCRIS

Pitkäsalo Eliisa, Pusztay János (toim.). (2015). Kaukovertailuja : VII suomalais-unkarilaisen kontrastiivisen konferenssin esitelmät. (Specimina Fennica XVIII): Savariae.
SoleCRIS

Raipola Juha. (2015). Ihmisen rajoilla : Epävarma tulevaisuus ja ei-inhimilliset toimijuudet Leena Krohnin Pereat munduksessa. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2056).
URL SoleCRIS

Rantanen Tytti. (2015). Defending the private and the unnarratable: Doomed attempts to read and write literary and cinematic minds in marguerite duras's India cycle. Teoksessa Hatavara M, Hyvärinen M, Mäkelä M, Mäyrä F (toim.) Narrative Theory, Literature, and New Media: Narrative Minds and Virtual Worlds: Taylor and Francis.
URL SoleCRIS

Ratilainen Saara. (2015). Old Title, New Traditions: Negotiating Femininity in Krest'ianka Magazine. Feminist Media Studies 15 (1), 92-112.
URL SoleCRIS

Reuter Brigitte, Reuter Ewald. (2015). Die studentische Hausarbeit in transnationaler Perspektive. Textfunktion und IMRAD-Schema. Teoksessa Skog-Södersved Mariann, Reuter Ewald, Rink Christian (toim.) Kurze Texte und Intertextualität : Ausgewählte Beiträge der GeFoText-Konferenz vom 26.9. bis 27.9.2013 in Vaasa. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 93-108. (Finnische Beiträge zur Germanistik 32).
SoleCRIS

Reuter Ewald. (2015). Ein Glückwunsch aus Finnland. Teoksessa Boguna Julija (toim.) Übersetzt : Verleihung der Ehrendoktorwürde an Manfred Peter Hein. Germersheim/Berlin: Queich-Verlag, 17-19.
SoleCRIS

Reuter Ewald. (2015). Rezension: Chunchun Qian: Kommunikative Handlungskompetenz in der interkulturellen Wirtschaftskommunikation. Ein adressatenspezifisches didaktisches Konzept für den Wirtschaftsdeutsch-Unterricht, 2012; Viktoria Ilse: Wirtschaftsdeutsch in Ungarn - Position, Bedarf und Perspektiven. Die Vermittlung von Wirtschaftsdeutsch in Ungarn, 2011. Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Faches Deutsch als Fremdsprache 52 (2/2015), 121-124:9.
URL SoleCRIS

Rickman Paul. (2015). Prepositions and Sentential Complements: The Case of Waste and Spend. Teoksessa Höglund Mikko, Rickman Paul, Rudanko Juhani, Havu Jukka (toim.) Perspectives on Complementation: Structure, Variation and Boundaries. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 141-156.
SoleCRIS

Roine Hanna Riikka. (2015). How you emerge from this game is up to you: Agency, positioning, and narrativity in The mass effect trilogy. Teoksessa Hatavara M, Hyvärinen M, Mäkelä M, Mäyrä F (toim.) Narrative Theory, Literature, and New Media: Narrative Minds and Virtual Worlds: Taylor and Francis, 67-86.
URL SoleCRIS

Romu Leena. (2015). Kirja-arvio: Mielisairaalan kesätyttö. Sylvi - Naistenlehti ilman lisäaineita.
URL SoleCRIS

Romu Leena. (2015). "Hei avioliitossa oleva heteropari siellä saunassa, homot täällä olemassaolollaan uhkaa teidän saunahetkeä!" – Itseironinen sarjakuva nauraa ennakkoluuloille. SQS - Suomen Queer-Seuran tutkimuksen lehti 9 (1-2), 62–65.
URL SoleCRIS

Romu Leena. (2015). Kirja-arvio: Katja Kontturi, Ankkalinna – portti kahden maailman välillä. Don Rosan Disney-sarjakuvat postmodernina fantasiana. Fafnir - Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research 2 (3), 38-41.
URL SoleCRIS

Rosenholm Arja. (2015). Rusistika v universitetah. Tamperskij universitet. Russkij jazyk za rubezhom. Uchebno-metodicheskij illjustrirovannyj zhurnal Erikoisnumero/Spetsvypusk, 38-39.
SoleCRIS

Rosenholm Arja. (2015). Estetika puteshestvija: prostranstvo i povestvovatel'nye sredstva v ekologicheskom voobrazhenii Belly Ulanovskoj. Teoksessa Smirnova A.I. (toim.) Prirodnye stihii v russkoj slovesnosti. Moskva: LENAND, 188-198.
SoleCRIS

Rosenholm Arja, Savkina Irina (toim.). (2015). Topografii populjarnoi kultury. Moskova. (Nauchnoe prilozhenie CXXXXIV): Novoe Literaturnoe Obozrenie.
SoleCRIS

Rosenholm Arja, Savkina Irina. (2015). Kartografiruja populjarnoe. Teoksessa Rosenholm Arja, Irina Savkina (toim.) Topografii populjarnoi kultury. Moskova: Novoe literaturnoe obozrenie, 5-29. (Nauchnoe prilozhenie CXXXXIV).
SoleCRIS

Rosenholm Arja, Sorvari Marja. (2015). "My vyshli zahvatyvat' ulicy": soprotivlenie dvizheniem kak kulturnaja koncepcija gruppy Pussy Riot. Teoksessa Rosenholm Arja, Savkina Irina (toim.) Topografii populjarnoi kultury. Moskova: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 356-383. (Nauhcnoe prilozhenie CXXXXIV).
SoleCRIS

Rossi Riikka, Isomaa Saija. (2015). Kirjallisen realismin kysymyksiä. Avain 2015 (1), 3-10.
SoleCRIS

Rudanko Juhani. (2015). 'Wheedled Me into Lending Him My Best Hunter': Comparing the Emergence of the Transitive into -ing Construction in British and American English. Teoksessa Höglund Mikko et al (toim.) Perspective on Complementation: Structure, Variation and Boundaries. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 128-140.
SoleCRIS

Salmela Markku. (2015). A Topography of Refuse : Waste, the Suburb, and Pynchon's 'Low-lands'. Teoksessa Ameel Lieven, Finch Jason, Salmela Markku (toim.) Literature and the Peripheral City: Palgrave Macmillan, 75-92.
SoleCRIS

Salminen Antti. (2015). Writing through the transcendence: On Paul Celan's mysticism. Teoksessa Heinämäki E, Mehtonen P, Salminen A (toim.) The Poetics of Transcendence. Amsterdam: Brill, 37-58.
URL SoleCRIS

Samola Hanna. (2015). Helsinki henkilöhahmojen kokemana. Lieven Ameel: Helsinki in Early Twentieth-Century Literature. Urban Experiences in Finnish Prose Fiction 1890-1940. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 2015 (2), 100-102.
SoleCRIS

Samola Hanna. (2015). Kvinnorna i glasbordellen. Skildringen av ett totalitärt samhälle och den feministiska dystopins kännetecken i Pirkko Lindbergs Berenikes hår. Teoksessa Thylin-Klaus Jennica, Tidigs, Julia (toim.) Historiska och litteraturhistoriska studier 90. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 237-265. (Historiska och litteraturhistoriska studier 90).
SoleCRIS

Savkina Irina. (2015). Sledushjaja stancija - "Ploshjad' revoljucii" (topos metro v sovremennoj rossoijskoj belletristike). Teoksessa Rosenholm Arja, Savkina Irina (toim.) Topografii populjarnoj kultury. Moskova: Novoe literaturnoe obozrenie, 151-165. (Naucnoje prolozhenije CXXXXIV).
SoleCRIS

Savkina Irina. (2015). "Ja zhe-- thelovek obyknovennyj": analiz dvuh zhenskih dnevnikov sovetskogo vremeni". Vestnik Permskogo universiteta, Rossiskaja i zarubezhnaja filologoja 4 (32), 79-88.
URL SoleCRIS

Savkina Irina. (2015). Zhizn', smert', vetsnost': zhivotnoje (i) zhenskoje v rasskaze S. Vasilenko "Za saigakami". Teoksessa Stepanov A, Lebedev V (toim.) Mortalnost' v literature i kulture. Moskova: Novoe literaturnoe obozrenie, 387-398. (Naucnoje prilozhenije NLO CXXXX).
SoleCRIS

Schmitz Dieter Hermann. (2015). Möglichkeiten des Einsatzes von filmischem Material: Filmvergleich im Unterricht. Teoksessa Welke Tina, Faisthauer Renate (toim.) Film im DaF/DaZ-Unterricht. Wien: Praesens Verlag, 138-155.
SoleCRIS

Skaffari Janne. (2015). R. D. Fulk, An Introductory Grammar of Old English with an Anthology of Readings. Mirator 16 (2), 338-344.
URL SoleCRIS

Skog-Södersved Mariann, Reuter Ewald, Rink Christian (toim.). (2015). Kurze Texte und Intertextualität : Ausgewählte Beiträge der GeFoText-Konferenz vom 26.9. bis 27.9.2014 in Vaasa. Frankfurt am Main. (Finnische Beiträge zur Germanistik 32): Peter Lang.
SoleCRIS

Suojanen Tytti. (2015). Building tech comms training from scratch. Communicator Autumn 2015, 12-13.
SoleCRIS

Suojanen Tytti, Koskinen Kaisa, Tuominen Tiina. (2015). User-Centered Translation. London & New York: Routledge.
SoleCRIS

Suojanen Tytti, Tuominen Tiina. (2015). Käännösten käytettävyyden heuristinen arviointi. Teoksessa Rellstab Daniel, Siponkoski Nestori (toim.) Rajojen dynamiikkaa, Gränsernas dynamik, Borders under Negotiation, Grenzen und ihre Dynamik : VAKKI-symposiumi XXXV. Vaasa 12.-13.2.2015. Vaasa: Vakki, 270-280. (Vakki Publications 4).
URL SoleCRIS

Tani Sirpa, Ameel Lieven. (2015). Parkour ja kaupunkitilan haltuunotto. Teoksessa Harinen Päivi et al (toim.) Liikutukseen asti: Vaihtoehtoliikunta, nuoruus ja erottautumisen mieli. Jyväskylä: Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, 58–64. (Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 303).
URL SoleCRIS

Tani Sirpa, Ameel Lieven. (2015). Nuoret visuaalisten aineistojen tuottajina ja kuluttajina – esimerkkinä parkour. Teoksessa Mustola Marleena, Mykkänen Johanna, Böök Marja Leena, Kärjä Antti-Ville (toim.) Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 149-158. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura 170).
SoleCRIS

Tervola Maija. (2015). Kielitaidon testauksen sosiaalisia kysymyksiä. Kielikuvia 2015 (1), 21-23.
SoleCRIS

Tervola Maija. (2015). Comparing object case alternation in Finnish and Lithuanian. Teoksessa Junttila Santeri (toim.) Contacts between the Baltic and Finnic languages. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen seura, 205-245. (Uralica Helsingiensia 7).
SoleCRIS

Tervola Maija, Pajunen Anneli, Vainio Seppo, Honko Mari, Mattila Kari. (2015). Maahanmuuttajataustaisten lääkärien suomen kielen taito laillistamiskuulustelussa. Duodecim 131 (4), 339-346.
URL SoleCRIS

Toikkanen Jarkko. (2015). Transcendental Puppets : Kant and Kleist. Teoksessa Heinämäki Elisa, Mehtonen P. M., Salminen Antti (toim.) The Poetics of Transcendence. Amsterdam: Brill Rodopi, 159–178.
URL SoleCRIS

Toikkanen Jarkko, Hatavara Mari, Laakso Maria, Rautajoki Hanna. (2015). Miten poliittinen teksti koetaan - Olli Immosen hallinnasta riistäytyvät sanat. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti.
URL SoleCRIS

Tommola Hannu. (2015). Perfektnoe značenie, značenie vida i kontekst ('Perfektimerkitys, aspektimerkitys ja konteksti'). Teoksessa Benacchio Rosanna (toim.) Glagol’nyj vid : Grammatičeskoe značenie i kontekst / Verbal Aspect : Grammatical Meaning and Context. München: Verlag Otto Sagner, 529-544. (Die Welt der Slaven 56).
SoleCRIS

Tuominen Tiina, Suojanen Tytti, Koskinen Kaisa. (2015). Kääntämisen ja käytettävyyden kohtaamisia : käyttäjäkeskeisyys kääntäjän työkaluna. Teoksessa Aaltonen Sirkku, Siponkoski Nestori, Abdallah Kristiina (toim.) Käännetyt maailmat : johdatus käännösviestintään. Helsinki: Gaudeamus, 234-251.
SoleCRIS

Viljanmaa Anu. (2015). Hyvä paha jännitys: jännitys ja sen koettu vaikutus tulkkauskurssilla. Teoksessa Rellstab Daniel, Siponkoski Nestori (toim.) Rajojen dynamiikkaa, Gränsernas dynamik, Borders under Negotiation, Grenzen und ihre Dynamik : VAKKI-symposiumi XXXV. Vaasa 12.-13.2.2015. Vaasa: VAKKI, 281-290. (Vakki Publications 4).
URL SoleCRIS

Yamaguchi Liesl. (2015). Unknown Soldiers. 1. London: Penguin Classics. : Väinö Linna, Tuntematon sotilas
SoleCRIS

Zelenin Aleksandr. (2015). Finskoe obrazovanie na perelome: k cemu prishli i kuda dvigat'sja dal'she?. Municipal'noe obrazovanie: innovacii i èksperiment 2015 (5), 71-77.
SoleCRIS

Zelenin Aleksandr. (2015). Antonomazija v jazyke sovremennoj pressy. Russkij jazyk v shkole 9, 57-64.
SoleCRIS

Zelenin Aleksandr. (2015). Legitimnyj, legitimka, legitimnen'ko.... Russkij jazyk v shkole 1, 73-80.
SoleCRIS

Zelenin Aleksandr, Rudnev Dmitri. (2015). Urodlivyj varvarizm (iz istorii glagol'noj svjazki VYGLJADET' v russkom jazyke). Russkij jazyk v shkole 7, 58-62.
SoleCRIS

Zelenin Aleksandr, Rudnev Dmitri. (2015). Vpolne sebe interesnyj (o formirovanii razgovornogo oborota VPOLNE SEBE). Russkij jazyk v shkole i doma 5, 10-13.
SoleCRIS

Zelenin Aleksandr, Rudnev Dmitri. (2015). "...Delo ved' ne v slove" (jazyk i poetika detskih proizvedenij V.M.Garshina). Russkij jazyk v shkole 2, 38-45.
SoleCRIS

 
Maintained by:
Last update: 18.5.2015 12.45 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results