To page body
university of tampere: faculty of communication sciences: research: plural: dissertations:
Faculty of Communication SciencesUniversity of TampereFaculty of Communication Sciences
PLURAL

Ongoing Dissertations

Doctoral Programme in Language Studies, English Philology

 • Complementation patterns in New Zealand English, Paul Rickman
 • Crossing the Borders – The Influence of Indian English in the Southeast Asian Region, Hanna Parviainen
 • [G]ood, wise, just, the perfect shape' - the Concepts of Beauty in John Milton’s Works, Hyvä, viisas, oikeudenmukainen, täydellinen muoto – kauneuden käsitteet John Miltonin tuotannossa, Suvi Mäkelä
 • Role of Literature in Finnish upper secondary school EFL and methods of teaching literature: An empirical study, Emilia Luukka
 • Transnationality in Andrea Levy's Postcolonial Novels, Ilona Rönkä
 • The Relation Between Cultural Identity and Radical Behaviour of Muslim Minorities in The Black Album and The Autobiography of Malcolm X, Maria Fabritius
 • 'Time is Everything with Him': Temporality as a Core Connective Element in the Victorian Gothic, Christos Angelis
 • Vague Expressions in Lingua Franca English, Maria Metsä-Ketelä
 • Semantics and Pragmatics of Proper Names in English - Reference, Semantics and Pragmatics of Proper Names in Modern English, Erkki Ahlström
 • Exploring community, identity and empowerment through interaction in plus-size fashion blogs, Hanna Limatius
 • Multilingual professional discourse and social change: Medical, religious and military writing in early modern England, 1500–1700, Jukka Tuominen
 • Narrative Prose - An Aesthetics of Language. Exploring Textual Dynamics in Siri Hustvedt., Irene Kaipiainen
 • The Modern Frankensteins: Social Responsibility of Science and Technology in Dan Simmons’s Hyperion Novels and the Reimagined Battlestar Galactica Universe, Essi Vatilo
 • Images in Words: Virginia Woolf's Visual Poetry, Merja Kaipiainen
 • Nocturnal Time and Space – Conceptualising the Textual Night in the Modern Era, Hanne Juntunen

Doctoral Programme in Language Studies, English Translation

 • An Author's Adventures in Translating for Children: Bianca Pitzorno and the Poetics of Translation, Chiara Galletti
 • Interaction in the internet: Social media as an instrument of change in technical communication, Tanja Koikkalainen
 • Suomalaista teknistä viestintää: käyttäjän ja kirjoittajan läsnäolo kodinkoneiden käyttöohjeissa 1945-1995, Tytti Suojanen
 • Strategies of Ideological Manipulating in Translating English Children's Literature into Arabic, Sabeur Mdallel
 • The Role of Sound in Subtitling Narrative Fiction Films, Sari Kokkola
 • "Translating an illustrated text: The reported and observed effects of the intersemiosis of verbal and visual information in a translation process", Anne Ketola

Doctoral Programme in Language Studies, German Translation

 • Computergestütztes Erlernen der Dialogdolmetschkompetenz., Tietokoneavusteinen dialogitulkkauksen opetus. Anu Viljanmaa
 • FC Venus — deutsch und finnisch. Eine kontrastive Produktanalyse zweier Filmfassungen, Dieter Hermann Schmitz
 • Samankaikuisuus ja kreolisaatio kääntämisessä – merkitysten välittyminen ja uusien ilmausten luominen tieteellisen tekstin kääntämisessä, Heikki Lakkala
 • Pragmatische Einflüsse auf syntaktische und textstrukturelle Merkmale deutscher und finnischer Rechtstexte, Henrik Oksanen

Doctoral Programme in Language Studies, Russian Translation

 • Käännöksen aika – ajanilmausten syntaktista ja käännöstieteellistä tarkastelua suomalaisissa ja venäläisissä käännös- ja alkuperäisteksteissä, Juho Härme

Doctoral Programme in Language Studies, Scandinavian Languages

 • De äldre i pressen ? En studie av hur äldre har presenterats i pressen under olika årtionden, Karita Katto
 • Samspelet mellan text och bild i svenska ordböcker, Kati Toikkanen
 • Vad kan man egentligen när man kan något språk? Hur universitetsstuderande och svensklärare uppfattar begreppet språkkunskaper, Katri Eerola
 • Litterär barnfattigdom: Barndom- och fattigdomstematiken i 2000-talets svenska oc finlandssvenska romaner, Pasi Metsä
 • « Comportements communicatifs des étudiants universitaires finlandais, suédois et français : les cas du suédois et du finnois langue étrangère »; Finska, svenska och franska universitetsstudenters kommunikativa beteende : svenska och finska som främmande språk, Susanna Hakulinen

Doctoral Programme in Language Studies, French Language

 • L’écriture des poilus à l’aune des normes scolaires, Anne-Laure Kiviniemi
 • Les présuppositions se traduisent-elles? Une étude contrastive sur la stabilité des présuppositions factives et non-factives sous la traduction, Sari Rantanen
 • « Pour la vie ou pour une épreuve ? » Impact de l'épreuve de français au baccalauréat sur le développement de la compétence langagière et sur la motivation pour l'apprentissage des futurs bacheliers, Katja Kemppainen

Doctoral Programme in Language Studies, German Language and Culture

 • Das Kind mit dem Bade ausschütten oder doch nicht? Die Stärken und Schwächen des webbasierten Deutschunterrichts samt Zukunftsperspektiven
  (Lapsi pesuveden mukana vai ei? Saksan kielen verkko-opetuksen vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuudennäkymiä), Laura Pihkala-Posti
 • Zum Erwerb der Grammatik und des Wortschatzes im Deutschen als Fremdsprache in der 9. Klasse der Tamperenser Grundschulen. Eine vergleichende Untersuchung zur A1- und A2-Sprache., Tiina Lehikoinen
 • Umgang mit dem Mythos in der Tod in Rom im Hinblick auf Koeppens Macht- und Gewaltkritik, Jusef Hasek
 • Finnische Studierende als Tertiärsprachenlernende. Eine empirische Fallstudie zu Niederländisch als Fremdsprache nach Deutsch, Maritta Moisio

Doctoral Programme in Language Studies, Russian Language and Culture

 • Tajnaja istorija v kontekste sovremennoj rysskoj fantastiki (Secret History in Contemporary Russian Science Fiction and Fantasy, Vadim Chupasov
 • The River in Late Soviet and Early Post-Soviet Russian Prose: an Ecocritical Approach, Mika Perkiömäki

Doctoral Programme in Language Studies, Finnish Language

 • Kirjoitetun kielen kompleksistuminen – ajan, paikan ja tilan ilmaisut peruskoululaisilla, Kirsi Sandberg
 • Lingvistinen ja konnektionistinen näkökulma suomen kielen taivutusmorfologian kuvaukseen, Kari Hiltula
 • Maahanmuuttajataustaisten lääkäreiden suomen kielen taito, Maija Tervola
 • Suomi ja suomalainen viittomakieli kontaktissa, Heli Viita-Louhio
 • "Miten tekstin käytettävyyttä parannetaan, kun se muokataan verkkotekstiksi, Twitter-viestiksi, Facebook-päivitykseksi?", Riitta Suominen
 • Kielen muutoksen ennustaminen: synkroninen ja diakroninen näkökulma, Mikko Laasanen
 • Aktuaalisen ja ei-aktuaalisen liikkeen leksikalisointi suomen kielessä, Emilia Tuuri

Doctoral Programme in Literary Studies, Finnish Literature

 • Lasten (2–7-vuotiaiden) kuvakirjareseptio teoksista Pekka Vuori Kadonneet alushameet ja Anne Paltola Pom Pom, Mirja Nieminen
 • Ajan poetiikkaa Nils-Aslak Valkeapään lyyrisessä tuotannossa, Hanna Mattila
 • Kokemuksen rajalla. Kulttuurin ja luonnon kohtaaminen suomalaisessa nykyluontorunoudessa, Tero Tähtinen
 • Maailmat tekstien takana. Anja Kauranen-Snellmanin Auran ja Arabian Laurin intertekstuaalisuus, Hannele Puhtimäki
 • Merkitysten rakentuminen. Leena Krohnin teosten filosofista tematiikkaa, Virpi Kurhela
 • Meta- ja autofiktio Matti Pulkkisen romaaneissa, Marko Ojala
 • Nuorten lukemisharrastuksen ja lukijaidentiteetin kehittyminen yläkoulun aikana, Piila Paalanen
 • Pyhyyden esittäminen modernissa suomalaisessa romaanissa 1950-luvulta nykypäivään, Teemu Jokilaakso
 • Ruutuja rikkovat ruumiit – kuvallisesti ja sanallisesti rakentuvan ruumiillisuuden merkitys sarjakuvakerronnassa, Leena Romu
 • Menneisyyden kokeminen ja muisteleminen Bo Carpelanin romaaneissa, Nanny Jolma
 • Suomalaisen kirjallisuusjärjestelmän synty 1800-luvun alkupuolella, Pia Hyttinen
 • Varttuneiden nuorten kirjallisuutta? Kotimaisen nuortenkirjallisuuden varhaisvaiheita 1920- ja 1930-luvulla, Hellevi Hakala
 • Kertovat tahot maailmanrakentajina 2000-luvun Kalevala-muunnelmissa intertekstuaalisuuden avulla tarkasteltuna, Elli-Mari Ahola
 • Pyhää kokiessa - lapset ja nuoret henkilöhahmot osana yhteisöään myöhäismodernissa suomalaisessa romaanissa, Teemu Jokilaakso

Doctoral Programme in Literary Studies, Comparative Literature

 • Authorial Presence in Non-Authoritative Fiction: Narrative and Intertextual Phenomena, Liisa Ahlava
 • Fantasia, myytti ja mahdolliset maailmat Philip Pullmanin trilogiassa His Dark Materials, Maria Ihonen
 • Indeterminate poetry. On the poetics of John Ashbery, Kalle Roine
 • Metafiktiiviset strategiat Philip Rothin tuotannossa, Minna Niemi-Grundström
 • Nothing Constrained. Essays on Apophatic Poetics & Meontological Fiction in Oulipoean Opera Magna, Mikko Mankinen
 • Postcolonial Reading of Europe, Eila Rantonen
 • The Rhetoric of Unnameability:  H.P. Lovecraft's Language of Horror, Saijamari Pakkala
 • The Witcraft of Revising Conventions: A Rhetorical Study of Stylistic Humour in Terry Pratchett's Discworld Novels, Lauri Määttä
 • Poetics at the Interface. Stories of Theories reading Thomas Pynchon, Samuli Björninen
 • The Sabotage of Narrative and the Narrative of Sabotage in French Literature and Cinéma Before, During and After 1968, Tytti Rantanen
 • The Death of an Idle Author, Teemu Manninen
 • Mirrored Voices: Experientiality in Medieval Literature, Erika Pihl
 • Fantasy as a Mode of Storytelling in the Post-postmodern Era – Unnatural Worlds and New Ways of Reading, Elise Kraatila

 

 
Questions and feedback
Maintained by:
Last update: 4.9.2017 10.03 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results