Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: plural-tutkimuskeskus: common material: research project sites:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
PLURAL-tutkimuskeskus

Samojedikielten vertaileva kielioppi

in English

Suomen Akatemian projekti 125225 (2008-2013)

Tutkimusryhmä: Johtaja Larisa Leisiö (TaY), Irina Nikolaeva (SOAS, London) ja Anna Urmanchieva (Venäjän tiedeakatemian kielentutkimuslaitos, Moskova). Projektissa aiemmin mukana myös Florian Siegl (Tarton yliopisto) ja Kaur Mägi (Tarton yliopisto).

Samojedikieliä puhutaan Koillis-Euroopan napapiirialueilla sekä Länsi- ja Keski-Siperiassa. Kaikki alueet ovat osa Venäjää. Samojedikielten pohjoiseen ryhmään kuuluvat yhtäältä tundra- ja metsänenetsi ja toisaalta tundra- ja metsäenetsi sekä nganasani. Eteläsamojedikielistä motori ja kamassi ovat kuolleet, kuten useat keski- ja eteläselkupin murteet, ja ainoa hyvin säilynyt kieli on pohjoisselkuppi. Kaikki yhä puhutut samojedikielet ovat uhanalaisia.

Projektin päätuotos tulee olemaan monografia Pohjoissamojedikielten vertaileva lauseoppi. Lauseoppi on samojedikielissä vähiten tutkittu ala. Myös vertailevaa lähestymistapaa on samojedikielten tutkimuksessa käytetty harmillisen vähän. Projekti tulee täyttämään vertailevan lauseopillisen kuvauksen puutteen. Työryhmä lähestyy kieliä synkronisesta ja typologisesta näkökulmasta. Tutkimus ei ole supistettu minkään tietyn teorian puitteisiin ja näin ollen avoin kaikille kielentutkijoille riippumatta heidän teoreettisesta orientaatiostaan. Toisaalta, aiomme saada aikaan nykystandardeja vastaavan syntaktisen kuvauksen, josta löytyvät typologisesti tärkeät rakenteet. Tällaisena tutkimus on toivon mukaan myös avaus typologiselle kielitieteelle, joka ei toistaiseksi ole pystynyt käyttämään apunaan samojedikieliä.

Projektitutkimuksessa kieliä lähestytään synkronisesta ja typologisesta näkökulmasta. Tutkimus perustuu suurimman osin omaan kenttätyöaineistoomme. Tarkoitus on myös elävien samojedikielten lauseopillinen dokumentointi, jonka merkitys kasvaa tulevaisuudessa niin kielentutkijoiden keskuudessa kuin myös niiden samojedien keskuudessa, jotka ovat kiinnostuneita äidinkielestään. Eri samojedikielten syntaktinen kuvaus hyötyy vertailusta ehdottomasti, koska pohjoissamojedikielet ovat rakenteellisesti lähellä toisiaan, varsinkin pohjoissamojedikielet. Monet kielet ovat maantieteellisesti naapureita. Vertailevassa tutkimuksessa on tarkoitus systemaattisesti osoittaa kielten yhteiset piirteet ja erilaisuudet. Projektitutkimus on erityisen ajankohtainen kielten uhanalaisen tilan vuoksi. Tulokset on tarkoitus julkaista kirjana.


A comparative Grammar of Samoyedic languages

Project no. 125225 financed by Academy of Finland, 2008-2013

Research team: Leader Larisa Leisiö (University of Tampere), Irina Nikolaeva (SOAS, London) and Anna Urmanchieva (Department of Linguistic research of Russian Academy of Sciences, Moscow). Former team members Florian Siegl (University of Tartu, Estonia) and Kaur Mägi (University of Tartu, Estonia).

Samoyedic languages are still spoken in Russia: in the polar areas of North-East of Europe AS well as in Western and Central Siberia. Northern Samoyedic languages are Tundra and Forest Nenets, Tundra and Forest Enets as well as Nganasan. Selkup, Motor and Kamass form the Eastern Samoyedic branch with only some Selkup dialects still alive. All Samoyedic languages spoken now are heavily endangered.

At the present moment the researchers of the project concentrated on the syntax of Northern Samoyedic languages. Although Samoyedic languages are well studied, the syntax of particular languages is underdescribed. Moreover, the Samoyedic languages still lack a comprehensive grammatical description in synchronic comparative perspective reflecting the standards of modern linguistic scholarship.

The present research aims at completing synchronic syntactic descriptions of living Samoyedic languages emphasizing the comparative aspect and it will be based on the new data obtained through fieldwork with language consultants. In other words, we will document in a theory-neutral manner. The description will be data-driven and thus informative for any linguist independently of their theoretical orientation. We shall document the synchronous state of the languages. This will provide a timeless database for future generations of both the indigenous population and analysts.

The Northern Samoyedic languages are grammatically close, and some of the languages in question are also geographical neighbors. Unfortunately, in previous work on Samoyedic the comparative approach has been rather exceptional. We will identify syntactic patterns and constructions that are common to all languages in question and highlight the variation. Through comparison we can identify the effect of secondary areal contacts on closely related languages.

The main product of this project will be a monograph A comparative syntax of Northern Samoyedic languages, where an accessible, detailed, and comprehensive presentation of the Northern Samoyedic syntax will be provided, preceded by working account of phonology, morphophonology and morphology of these languages.

 
Kysymykset ja palaute
Ylläpito:
Muutettu: 9.12.2011 11.44 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti