Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: plural-tutkimuskeskus: konferenssit ja seminaarit: kurki ja käki 2016:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
Kurki ja käki 2016

Plenaristit

Päivi Pahta, Tampereen yliopisto

 
Päivi Pahta on Tampereen yliopiston englantilaisen filologian professori ja toimii tällä hetkellä Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön johtajana. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa englantilaista filologiaa, venäjän kieltä ja kulttuuria, yleistä kielitiedettä ja kasvatustiedettä, ja suoritti siellä myös aineenopettajan pedagogiset opinnot. Hän väitteli englantilaisesta filologiasta Helsingin yliopistossa v. 1998. Hän työskenteli vv. 1987-2006 Helsingin yliopistossa assistenttina englannin kielen laitoksella ja tutkijana monitieteisessä tutkijakollegiumissa. Vuosina 2006-2008 hän toimi Jyväskylän yliopistossa määräaikaisena professorina, ja siirtyi sen jälkeen Tampereen yliopiston palvelukseen. Vuonna 2010 hän oli vierailevana professorina Wienin yliopistossa. Helsingin ja Jyväskylän vuosinaan hän oli myös Englannin kielen, vaihtelun ja muutoksen tutkimuksen huippuyksikön (VARIENG) jäsen ja koordinoi Jyväskylän yliopiston kielten laitoksella monikielisyyden tutkimukseen keskittynyttä FIDIPRO-hanketta. Hänen tärkeimmät tutkimusintressinsä liittyvät monikielisyyteen ja sen historiaan, englannin kielen globalisaatioon sekä tieteen kielen historiaan. Hän johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusryhmää, joka tarkastelee monikielisiä käytänteitä englannin kielen historiassa erityisesti korpuslingvististen menetelmien avulla (Multilingual Practices in the History of Written English, ks.http://www.uta.fi/projects/multipract).
 
Kuva/Photo: Teemu Launis

Melissa Wallace, The University of Texas at San Antonio 

Melissa Wallace received her Ph.D. in translation and interpreting studies from the Universidad de Alicante, Spain.  A certified court interpreter and certified healthcare interpreter, Wallace served two terms as an appointed member of the state Supreme Court Committee to Improve Translation and Interpreting in Wisconsin Courts and is currently serving a 5-year term on the Licensed Court Interpreter Advisory Board of the Judicial Branch Certification Commission for the Supreme Court of Texas. She is an active appointed member of the Standards and Training Committee of the National Council on Interpreting in Health Care, and is a board member of the Society for the Study of Translation and Interpretation (SSTI), the non-profit educational and research foundation of the National Association of Judicial Interpreters and Translators. Her research focuses on indicators of aptitude on court interpreter certification exams, interpreter and translator training, and policy innovations and language access activism. Currently in Finland as a Fulbright-University of Tampere Scholar, Wallace is an Assistant Professor of TI Studies at the University of Texas at San Antonio where she directs the graduate certificate program in translation studies.

Maria Mäkelä, Tampereen yliopisto


Dosentti Maria Mäkelä on yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtori ja monitieteisen kertomuksentutkimuksen keskus Narraren johtaja Tampereen yliopistossa. Vuosina 2014-2018 Mäkelä työskentelee Suomen Akatemian rahoittamssa tutkijatohtoriprojektissaan Ääni kokemuksena: elämän sepittäminen nykymediassa. Hän on väitellyt tajunnankuvauksesta ja uskottomuuskirjallisuuden traditiosta vuonna 2011 tutkimuksellaan Uskoton mieli ja tekstuaaliset petokset: kirjallisen tajunnankuvauksen konventiot narratologisena haasteena. Mäkelä on toiminut vierailijaprofessorina Aarhusin yliopiston fiktiivisyyden tutkimuksen keskuksessa ja on kansainvälisen "epäluonnollinen narratologia" -tutkimusryhmän perustajajäsen.

Hänen erikoisalojaan ovat kertomuksen teoria ja kertomuksentutkimuksen monitieteiset metodit; kaunokirjallisten esitystapojen suhde muihin kuin kirjallisiin esityksiin; tajunnankuvaus, ääni ja realismi kirjallisuudessa ja mediassa sekä uskottomuuden ja aviorikoksen kirjallinen traditio. Hän on toimittanut yhdessä kollegojensa kanssa mm. kokoomateokset Narrative, Interrupted: The Plotless, the Disturbing, and the Trivial in Literature (De Gruyter 2012) ja Narrative Theory, Literature, and New Media: Narrative Minds and Virtual Worlds (Routledge 2015).

Kuva: Tampereen yliopisto

 
Ylläpito:
Muutettu: 13.3.2016 12.20 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti