Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: plural-tutkimuskeskus: tapahtumakalenteri: kielentutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
PLURAL-tutkimuskeskus

Kielentutkimuksen menneet tapahtumat

2015

JOULUKUU

8.12. 

Kirsi Sandberg: "Locative and temporal adverbials in clause-initial position, developmental perspective to cohesion, coherence and writing skill"; Preliminary planning of the seminar programme for the spring term.

MARRASKUU

24.11.

Nicolas Wanberg: "The Human Race vs. the Minorities: Racialization of Intelligent Non-Humans in Anglo-American Speculative Fiction";  Irene Kaipiainen, tekstiseminaari: "Narrative in Relation to Narrativity"

10.11.

Kaarina Pitkänen-Heikkilä: Tieteen termipankki ja termityö osana jatko-opintoja (salissa PinniB4079)

LOKAKUU

27.10.

Tutkimusohjelmat Merkitys, mieli ja kertomus ja Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden näkökulmia digitaalisaatioon (Digi-LTL) esittäytyvät + keskustelu

20.10.

hakupaja

6.10.

Emilia Luukka: Kirjallisuuden rooli suomalaisessa englanninopetuksessa; Johanna Koivisto: otsikko myöhemmin

SYYSKUU

22.9.

hakupaja – ensimmäinen tapaaminen

15.9.

Suunnittelu ja esittely: kuka ja mitä?

HUHTIKUU

14.4.

Heikki Lakkala: otsikko myöhemmin

Yulia Bakhtina: Making sense about illness: identity and space in narrative interviews of Russian-speaking patients in Finnish specialized medical care.

MAALISKUU

17.3.

Emilia Tuuri: Liikkeen leksikalisointi suomen kielessä

Laura Pihkala-Posti: Multimodaalisia vieraan kielen verkko-opetuskonsepteja paketoimassa. Artikkeliväitöskirjan johdantoa ja yhteenvetoa vuorossa.

HELMIKUU

17.2.

Kaidi Kriisa: The use of  code-switching in the 17th century Dorpat University’s academic  writings - printed material vs manuscripts

Jukka Tuominen:Investigating the multilingual discourse practices of early modern English professionals

2014

JOULUKUU

9.12.

Pasi Metsä: "Köyhät lapsiperheet 2000-luvun ruotsinkielisessä nykykirjallisuudessa"

Kristiina Teiss: Perheiden keskustelustrategiat ja  asenteet vaikuttamassa kielten omaksumiseen virolais-suomalaisilla simultaanisesti kaksikielisillä lapsilla

MARRASKUU

18.11.

Hanna Ryynänen: “Wonderful clothes for us fatties”: Exploring community, identity and empowerment through interaction in plus size style blogs

Anu Viljanmaa: Dialogitulkin vuorovaikutustaidot ja tietokonesimulaatiot tulkkauksen opetukses

LOKAKUU

25.10.
Mikko Höglundin väitöstilaisuus: “Self-discipline strategies were easy to design but difficult to adhere to” – A Usage-Based Study of the Tough Construction in English. Väitöstilaisuus on salissa B1097 klo 12.
28.10.

Mikko Laasanen: Kielen muutoksen ennustaminen: synkroninen ja diakroninen näkökulma

Kirsi Sandberg: Aika, paikka ja tila alakoululaisten kirjoitelmissa

TOUKOKUU

13.5.

-Tommi Nieminen (Itä-Suomen yliopisto): Suomen prosodian alueellinen ja sosiaalinen variaatio -hanke

-Katja Kemppainen (ranska): Tutkintotavoitteisen opiskelutavan vaikutukset lukiolaisten ranskan kielen suulliseen taitoon sekä opiskelumotivaatioon
- Susanna Hakulinen (ruotsi): Finska, svenska och franska universitetsstudenters kommunikativa beteende: svenska och finska som främmande språk

HUHTIKUU

8.4.

- Riitta Suominen (suomi): Miten tekstin käytettävyyttä parannetaan, kun se muokataan verkkotekstiksi, Twitter-viestiksi ja Facebook-päivitykseksi

- Anne Aaltonen (englannin kääntäminen): Translating an illustrated text: The reported and observed effects of the intersemiosis of verbal and visual information in a translation process

 

MAALISKUU

11.3.

- Mika Perkiömäki (venäjä): The River in Late Soviet and Early Post-Soviet Russian Prose

- Essi Vatilo (englanti): The Modern Frankenstein -- The Ethics of Science and Technology and Social Responsibility in Dan Simmons's Hyperion Novels and the Reimagined Battlestar Galactica Universe

2013

JOULUKUU

Tutkijaseminaari tiistai 3.12. 

  • Anneli Niinimäki (suomen kieli): Referointi ja moniäänisyys Lauri Viidan /Moreenissa/
  • Sari Rantanen (ranskan kieli): Faktiivisten ja ei-faktiivisten presuppositioiden merkityksen säilyminen käännettäessä

 

MARRASKUU

Tutkijaseminaari tiistai 5.11.

  • Juho Härme (käännöstiede, venäjä): Ajan adverbiaalien lauseasema suomessa, venäjässä ja käännetyssä kielessä

  • Laura Pihkala-Posti (saksan kieli ja kulttuuri): Multimodaaliset ja interaktiiviset internet-sovellukset vieraan kielen opetusta uudistamassa.

 

LOKAKUU

Tutkijaseminaari tiistai 8.10.

  • Emilia Luukka (englantilainen filologia): The role of literature in Finnish upper secondary foreign language education and methods of teaching literature
  • Maija Tervola (suomen kieli): Maahanmuuttajalääkäreiden näyttökoe ja kielitaidon arviointi

 

SYYSKUU

KURZE TEXTE UND INTERTEXTUALITÄT, 2. Internationale GeFoText-Tagung in Vaasa (Finnland) 26.–27.9.2013, Call for Papers

 

Ti 17.09. klo 14-16 (Päätalo A2b) Maxim Krongauz: Русский язык в Интернете (Venäjän kieli internetissä)
Мaxim Кrongauz on toiminut Venäjän lingvistisen instituutin (RGGU) pitkäaikaisena johtajana. Tällä hetkellä hän työskentelee Vinogradov-instituutissa (Venäjän tiedeakatemia). Krongauz on tunnettu teoreettisen lingvistiikan, semiotiikan, semantiikan ja sosiolingvistiikan asiantuntija, sekä nykyvenäjän ja sen muutoksien erinomainen popularisoija.

Tilaisuuden järjestää Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Ma 9.09. klo 14-16 (Päätalo C5): Raisa Rozina: Активные процессы в современной русской разговорной речи (Näkökulmia aktiivisiin prosesseihin nykyvenäjän puhekielessä)

Raisa Rozina on Venäjän humanistisen valtionyliopiston (RGGU) eurooppalaisten kielten tiedekunnan professori. Lisäksi Rozina työskentelee  johtavana tutkijana Moskovan Vinogradov-Instituutissa (Venäjän tiedeakatemia). Hänen päätutkimuksensa kohdistuu semantiikan teoreettisiin kysymyksiin, leksikologiaan ja erityisesti verbien polysemiaan venäjän ja englannin kielissä sekä puhekielen erityispiirteisiin. Professori Rosina on julkaissut aiheesta useita kirjoja ja artikkeleita.

Tilaisuuden järjestää Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

 

ELOKUU

23.8. Tampere Linguistics Forum – Perspectives on Complementation. Plenary speakers Hubert Cuyckens (University of Leuven) and Teresa Fanego (University of Santiago de Compostela).

TOUKOKUU

7.5. KIELTEN TOHTORIOHJELMAN TUTKIJASEMINAARI KLO 16-18 PINNI B4075

Ilona Rönkä, Transnational Identity in Andrea Levy's Novels
Minna Vanhasalo, Vuorovaikutuksessa usein toistuvien eleiden käytöstä: erityisesti ESOKA eli "poke"

2.-4.5.  XL KIELITIETEEN PÄIVÄT –THE 40TH FINNISH CONFERENCE OF LINGUISTICS

HUHTIKUU

29.4. klo 15-17 (PinniB 4087) Kielten tohtoriohjelma järjestää väitöskirjan viimeistelyvaihetta käsittelevän täsmäseminaarin "Väitösluvasta väitökseen". Tilaisuudessa käydään lyhyesti läpi tätä vaihetta koskevaa LTL-yksikön ohjeistusta (Päivi Pahta) ja käsitellään vaiheen aikataulutusta (Mervi Miettinen), väitöskirjakäsikirjoituksen teknistä työstämistä väitöstä varten (Johanna Koivisto) sekä itse väitöstilaisuutta ja siihen liittyviä valmisteluja (Anna Luoti). Tietysti puhumme myös hieman karonkasta.. Tilaisuuteen ovat tervetulleita yksikön molempien tohtoriohjelmien opiskelijat ja muut asiasta kiinnostuneet!

9.4. KIELTEN TOHTORIOHJELMAN TUTKIJASEMINAARI KLO 16-18 PINNI B4075

Heikki Lakkala, Samankaikuisuus ja kreolisaatio kääntämisessä – merkitysten välittyminen ja uusien ilmausten luominen tieteellisen tekstin kääntämisessä
Tytti Suojanen, Käyttäjän ja kirjoittajan roolit suomalaisessa teknisessä dokumentaatiossa

MAALISKUU

26.3. Research seminar on Studying Multilingual Practices, 4:00-6:30 pm, Pinni B4087

Welcome to the research seminar organized by "Multilingual Practices in the History of Written English", a research project funded by the Academy of Finland at UTA. The speakers include the project members: the local team - Päivi Pahta, Arja Nurmi, Jukka Tyrkkö and Anna Petäjäniemi - and Dr Laura Wright from the University of Cambridge. Another special guest speaker is Dr Janne Skaffari from the University of Turku, who is working on his own Academy-funded postdoctoral project on a closely related topic.

We'll kick off the seminar with a glass of sparkling wine to launch the MultiPract project. Do come!

***

Programme

16.00 Introduction: Seminar and speakers

16.15 Päivi Pahta & Arja Nurmi, Studying Multilingual Practices in the History of Written English

16.45 Jukka Tyrkkö & Anna Petäjäniemi, Building the corpus: Methods for identifying multilingual texts

17.15 Laura Wright, A twenty-minute history of British medieval business code-switching

17.45 Janne Skaffari, Code-switching in a shadowy period

18.15 Discussion

For information on the MultiPract project, see http://www.uta.fi/projects/multipract/.

12.3. KIELTEN TOHTORIOHJELMAN TUTKIJASEMINAARI KLO 16-18 PINNI B4075

Anne-Laure Kiviniemi, Ensimmäisen maailmansodan sotilaiden kieli tasavaltalaisten normien valossa
Paul Rickman, Complementation Patterns in New Zealand English

 

HELMIKUU

6.-7.2. Workshop: Compiling Corpora from the Internet – Practical and Methodological Issues

5.2. Vierailuluento: Professori Sebastian Hoffmann (Universität Trier) pitää vierailuluennon  tiistaina 5.2.2013 klo 16-18 luentosalissa B4087.Luennon aiheena on: Manual Annotation in Corpus Linguistics. Professori Hoffmann on korpuslingvisti, joka on tutkimuksessaan keskittynyt erityisesti korpuslingvistiikan metodologiaan liittyviin kysymyksiin. Hänet tunnetaan myös yhtenä BNCWeb käyttöliittymän kehittäjistä. Lisätietoja: Juhani Klemola juhani.klemola(at)uta.fi


2012

MARRASKUU

19.-20.11. CORPUS METHODS IN THE ANALYSIS OF LANGUAGE DATA

Professor DOUGLAS BIBER (Regents’ Professor of English, Applied Linguistics, Northern Arizona University) will direct a two-day workshop for doctoral students using corpus methods in their analysis of language, discourse, text, narrative, or style. The workshop is co-organized by the doctoral programmes of the School of Language, Translation and Literary Studies at the University of Tampere together with LANGNET.

15.11. KIELTEN TOHTORIOHJELMAN TUTKIJASEMINAARI KLO 16-18 PINNI B4075

CHRISTOS ANGELIS: ‘Time is Everything with Him': Temporality and Otherness in the Victorian Gothic

ZEA KINGELIN-ORRENMAA: Tammerfors som svensk språkö. En etnografisk studie av svenska rum i det inre av Finland

1.11. KIELI YHTEISKUNNASSA -TUTKIMUSOHJELMAN TUTKIMUSILTAPÄIVÄ KLO 13.00-16.00 PINNI B4075

LOKAKUU

25.10.  KIELTEN TOHTORIOHJELMAN TUTKIJASEMINAARI KLO 16-18 PINNI B4075

MÉLANIE BUCHART: Cultural Dimensions in Teaching French as a Foreign Language in Finland

KAIUS SINNEMÄKI: Kielen universaalien typologinen tutkimus murroksessa

11.10. KIELTEN TOHTORIOHJELMAN TUTKIJASEMINAARI KLO 16-18 PINNI B4075

MIKKO HÖGLUND: Semantic and Functional Dimensions of the Tough-Construction

YRJÖ LAURANTO: Suomen optatiivirakenne ja direktiiviksi kieliopillistuminen

 

 

 

 
Kysymykset ja palaute
Ylläpito:
Muutettu: 15.1.2016 12.28 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti