Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: plural-tutkimuskeskus: tutkimushankkeet: käynnissä oleva tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
LATTER

Venäjän kielen kääntäjiä ja tulkkeja koulutetaan Suomessa kolmessa yliopistossa (HY, TaY, ISY), ja suuri osa maassa toimivista kääntäjistä ja tulkeista on mainittujen kolmen yliopistojen alumneja. Laki ja hallinto on tärkeä erikoisala suomi-venäjä-kieliparissa. Suomessa ei tällä hetkellä ole kuitenkaan tämän erikoisalan kattavaa suomi-venäjä-termipankkia tai -sanakirjaa. Juridisten termien termipankki kieliparissa suomi-venäjä on ainutlaatuinen.

Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnassa on koottu lakitermien tietokanta suomen ja venäjän terminologiasta. Tietokannassa on tällä hetkellä noin 800 termiä. Materiaalin lähtökohtana on Suomen lakikäsitteistö ja sen kääntäminen ja tulkkaaminen venäjäksi. Materiaalissa on mukana myös joitakin Venäjän lainsäädännön termejä.

Termipankin on tarkoitus olla kaikille avoin ja tarjota wiki-tyyppistä täydennettävyyttä ja muokattavuutta, jossa käyttäjillä olisi mahdollisuus lähettää ylläpitäjälle korjaus- ja täydennysehdotuksia sekä lisätä termipankkiin uusia artikkeleita. Tätä ominaisuutta voidaan jatkossa käyttää termipankin laajentamiseen. Tarkoituksena on, että tietokanta palvelee oikeustulkkien koulutusta koulutusasteelta riippumatta. Lisäksi tavoitteena on, että tulkit saisivat toimivan termityökalun (mahdollisesti myöhemmin jopa mobiilisovelluksena). Oikeustulkkien koulutusta kehittävän ns. oikeustulkkauksen konsortion kaikki jäsenet ovat ilmaisseet halunsa hyödyntää tietokantaa opetuksessa.

Projektin tavoitteena on tuottaa toimiva lakitermien tietokanta käännöksen ja tulkkauksen tueksi, joka on avoin kaikille käyttäjille. Tavoitteena on myös tuottaa malli ja tietokanta, joka on jatkossa laajennettavissa muille kielille.

 
Ylläpito:
Muutettu: 23.3.2017 10.08 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti