Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: opiskelu: valinnaiset opinnot: sivuaineet ja muut opintokokonaisuudet: fonetiikka:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
Fonetiikka

Fonetiikka soveltuu erinomaisesti sekä suomen kielen että vieraiden kielten koulutusohjelmien sivuaineeksi. Fonetiikan opinnot koostuvat kahdesta opintokokonaisuudesta: perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (30 op). Näiden lisäksi vaaditaan, että yhteisiin opintoihin kuuluvat fonetiikan ja kielitieteen peruskurssit ovat suoritettuna.

Vaikka fonetiikka ei voi olla Tampereen yliopistossa pääaineena, yksikön eri pääaineissa on kuitenkin mahdollista tehdä myös kokeellisia harjoitustöitä (esim. proseminaari- ja seminaariesitelmiä) sekä syventävien opintojen tutkielmia foneettisista aiheista. Aineopintojen jälkeen on myös mahdollista jatkaa fonetiikan syventäviä opintoja esim. Helsingin tai Turun yliopistossa.

Fonetiikassa järjestettävä opetus vaihtelee lukuvuosittain jossain määrin. Kaikkia kursseja ei välttämättä ole tarjolla joka lukuvuosi. Toisaalta esim. dosenttiopetuksena saatetaan järjestää muitakin kuin tutkintovaatimuksissa mainittuja kursseja. Tällaisilla kursseilla voi korvata sovittavia kohtia tutkintovaatimuksista. Fonetiikan opinnot on mahdollista aloittaa yhtä hyvin syys- kuin kevätlukukaudenkin alussa.

Fonetiikan postituslistaan voi liittyä lähettämällä osoitteelle listserv@uta.fi sähköpostiviestin, jonka ensimmäinen rivi on
SUBSCRIBE LTL-FON-OPISKELU Etunimi Sukunimi
(otsikolla ei ole väliä). Listan kautta tulee ajankohtaisia ilmoituksia fonetiikan opetuksesta.

 
Ylläpito:
Muutettu: 19.5.2017 14.37 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti