Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: opiskelu: valinnaiset opinnot: sivuaineet ja muut opintokokonaisuudet: fonetiikka: tutkimus: 25. fonetiikan päivät 2008:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
25. Fonetiikan päivät 2008

Abstraktit
Tekijän nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä

Lotta Alivuotila, Jussi Hakokari, Juha Peltonen, Risto-Pekka Happonen, Olli Aaltonen
Speech impairments induced by neurofibromatosis type 1—a preliminary study (esitelmä)
Dennis Estill
Placing Zyryan vowels in the vowel chart (esitelmä)
Terhi Hautala & Taisto Määttä
Ikääntyneille ihmisille suunnatun puheen prosodisia piirteitä (esitelmä)
Ville Hautamäki
Maximum a posteriori adaptation of the centroid model for speaker verification (esitelmä)
Antti Iivonen
Artikulaation demonstraatio-ohjelma (esitelmä)
Antti Iivonen, Tapio Seppänen, Kai Noponen, Juhani Toivanen
Makro- ja mikroprosodian yhteensovittaminen perusävelkontuurissa (posteri)
Tomi Kinnunen
Puhujantunnistus modulaatiospektripiirteillä (esitelmä)
Maria Kunnas & Michael O’Dell
Klusiilin kvantiteetin vaikutus edeltävän vokaalin fonaatioon (posteri)
Anna Lantee & Tommi Nieminen
Monitulkintaisten yhdyssanojen sivupaino (posteri)
Mietta Lennes, Daniel Aalto, Pertti Palo
Suomen, venäjän ja hollannin puhujien perustaajuusjakaumat: alustavia tuloksia (esitelmä)
Tanja Makkonen & Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
Following speech changes in ALS: a call for co-operation (posteri)
Einar Meister, Lya Meister, Stefan Werner
Microdurational variations and perception of vowel quality (esitelmä)
Tuija Niemi-Laitinen & Kirsi Harinen
Inter- and intraspeaker variability of LTAS and F0 in GSM and microphone speech (esitelmä)
Tuija Niemi-Laitinen & Mona Lehtinen
Puoliautomaattisten puhujantunnistusohjelmien suorituskyvyn vertailu (esitelmä)
Stina Ojala
Viittomisen koartikulaatiosta (esitelmä)
Pertti Palo
Recording speech during magnetic resonance imaging (esitelmä)
Tuomo Raitio, Antti Suni, Martti Vainio, Paavo Alku
Äänilähteen käänteisuodatukseen perustuva HMM-pohjainen suomen kielen puhesynteesi (esitelmä)
Riikka Ruonamo, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Risto Kontio, Marjo Rönkkö
Suusyöpäleikkauksen vaikutus puhemotoriikkaan ja konsonanttien ääntämiseen (posteri)
Janne Savela
Suomenruotsin vokaalien tunnistaminen TURVOTES-aineistossa (esitelmä)
Minnaleena Toivola, Mietta Lennes, Eija Aho
Onko maahanmuuttajan vieraalla aksentilla väliä? (posteri)
Jyrki Tuomainen, Vicky Knowland, Mike Coleman, Stuart Rosen
Attention modulates audio-visual speech integration (posteri)
Riikka Ullakonoja
Puhenopeus suomalaisten venäjän oppijoiden lukupuhunnan sujuvuuden mittarina (esitelmä)
Matti Varjokallio, Janne Pylkkönen, Mikko Kurimo
Äännemallien diskriminatiivinen opettaminen puheentunnistuksessa (esitelmä)
 
Ylläpito:
Muutettu: 5.5.2013 17.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti