Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: opiskelu: valinnaiset opinnot: sivuaineet ja muut opintokokonaisuudet: fonetiikka: tutkimus: 25. fonetiikan päivät 2008: abstraktit:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
25. Fonetiikan päivät 2008

Klusiilin kvantiteetin vaikutus edeltävän vokaalin fonaatioon

Maria Kunnas & Michael O’Dell

Iivonen (1975) huomasi äänihuulten liikkeitä tutkiessaan, että hänen koehenkilöllään äänihuulet avautuivat geminaattaklusiilin tai muun tavunloppuisen klusiilin aikana, mutta eivät vokaalien välissä olevan yksinäisklusiilin aikana. Mietimme, onko suomessa lyhyttä tai pitkää klusiilia edeltävässä vokaalissa merkkejä siitä, että äänihuulia aletaan avata klusiilin lähestyessä. Jos äänihuulten avaamista geminaatassa valmistellaan jo edeltävän vokaalin aikana, niin vokaalin fonaatiossa voisi olla seuraavan klusiilin kvantiteetista riippuvia laatueroja.
 Tutkimuksessamme tarkastelimme klusiileja p, t ja k, sekä lyhyinä että geminaattoina. Koehenkilöt äänsivät kehyslauseessa olevia nonsense-sanoja, joissa kyseiset klusiilit oli sijoitettu kahden a-vokaalin väliin. Koesanoissa klusiilia edeltävän vokaalin lopusta mitattiin ensimmäisen ja toisen osasävelen erotus (H1–H2), jota on usein käytetty fonaatiotyypin määrittelemisessä. Tulokset tukevat hypoteesia, jonka mukaan äänihuulia avataan aktiivisesti tavunloppuisen klusiilin yhteydessä ja tämä avautuminen vaikuttaa soinnin laatuun jo edeltävän vokaalin lopussa.

Iivonen, A. 1975
Ääniraon avauma-asteen suuruudesta suomen konsonanteilla. – Fonetiikan paperit — Helsinki 1975, Publications of the Institute of Phonetics 27, s. 43–61. University of Helsinki.
 
Ylläpito:
Muutettu: 5.5.2013 18.13 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti