Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: opiskelu: valinnaiset opinnot: sivuaineet ja muut opintokokonaisuudet: fonetiikka: tutkimus: 25. fonetiikan päivät 2008: abstraktit:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
25. Fonetiikan päivät 2008

Suomen, venäjän ja hollannin puhujien perustaajuusjakaumat: alustavia tuloksia

Mietta Lennes, Daniel Aalto, Pertti Palo

Puheen perustaajuuden eli F0:n jakauma kuvastaa sitä, kuinka paljon puhuja käyttää puheessaan eri sävelkorkeuksia. Jakaumaan vaikuttavat osaltaan puhujan fysiologiset ominaisuudet ja hänen yksilölliset tapansa käyttää äänihuuliaan. F0-jakaumien analyysi onkin ollut erityisesti forensisen fonetiikan mielenkiinnon kohteena. Yksilöllisten piirteiden ja erilaisten muuttuvien ei-kielellisten ja kielellisten tekijöiden rooleja F0-jakauman muodostumisessa ei kuitenkaan tarkasti tunneta.
 Puheen F0-jakaumia koskevat tutkimukset raportoivat useimmiten vain tärkeimmät tilastolliset tunnusluvut kuten keskiarvon, hajonnan tai mediaanin. Jakaumien muoto sen sijaan on jätetty vähemmälle huomiolle. Perustaajuusjakaumien on tosin osoitettu olevan oikealle eli positiivisesti vinoja. Pääosa puheesta siis painottuu puhujan modaalirekisterin matalille taajuuksille.
 Tässä tutkimuksessa tarkastelemme F0-jakaumien muotoa tilastollisilla menetelmillä aikaisempia tutkimuksia hienojakoisemmin. Aineistona käytämme suomen, venäjän ja hollannin kielen puhekorpuksia, jotka sisältävät sekä ääneen luentaa että spontaania puhetta. Suomen kielestä on edustettuna 10 puhujaa (5 naista), venäjästä 8 puhujaa (3 naista) ja hollannista 8 puhujaa (4 naista). Alustavien havaintojemme perusteella suomen kielen puhujien F0-jakaumat näyttävät spontaanin puheen osalta olevan keskenään samanmuotoisia. Toisin sanoen jakaumat ovat oleellisesti yhtenevät lukuunottamatta taajuuden suhteen tehtyä siirtoa. Tarkemmassa tutkimuksessa vertaamme suomen kielen puhujien F0-jakaumia venäjän ja hollannin kielen puhujien vastaaviin jakaumiin. Selvitämme, ovatko myös venäjän ja hollannin puhujien F0-jakaumat kielen sisällä samanmuotoisia sekä onko jakaumien muodossa oleellisia eroja kielten välillä.

 
Ylläpito:
Muutettu: 5.5.2013 19.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti