Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: opiskelu: valinnaiset opinnot: sivuaineet ja muut opintokokonaisuudet: fonetiikka: tutkimus: 25. fonetiikan päivät 2008: abstraktit:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
25. Fonetiikan päivät 2008

Suomenruotsin vokaalien tunnistaminen TURVOTES-aineistossa

Janne Savela

Turvotes-aineiston tavoitteena on ollut kuvata vokaalien tunnistamista eri kielissä. Yhtenä tutkituista kielistä on ollut suomenruotsi. Aineistoa on analysoitu monella tavalla. Ensin on piirretty kategorisointia ja hyvyysarvioita kuvaavat ”vokaalikartat”. Vokaalikarttojen katsotaan heijastavan niitä psykoakustisen avaruuden alueita, jotka heijastavat foneettisten liikkeiden suunnittelun perusteita. Aineisto koostui koehenkilöistä eri murrealueilta. Pääosa koehenkilöistä oli Turun seudulta. Lisäksi koehenkilöitä oli Pohjanmaan ja Uudenmaan murrealueilta. Koehenkilöittäinen tarkastelu keskittyi ensi sijassa /ø/:n alueeseen ja hyvien /ʉ/ vastausten alueseen. Tämän ohessa aineistoon on kohdennettu log-lineaarinen regressioanalyysi, jonka tavoite on ollut selvittää mitkä akustiset parametrit selittävät suomenruotsalaisten vokaalien tunnistusta. Tutkimusta varten aineisto jaettiin hyviin (koehenkilöiden välinen yksmielisyys yli 85), melko hyviin (yksimielisyys 65–85 %) ja huonohin (yksimielisyys alle 65 %). Eri spektraalisten piirteiden, formantit tai spektrimomentit, selittävyyttä verrattiin keskenään. Todettiin spketrimomenttien lisäämisen malliin parantavan sen selittävyyttä suhteessa pelkästään formantteihin pohjaaviin malleihin. Tulokset ovat saman suuntaisia kuin aiemmat havainnot Turvotes-aineistosta.

 
Ylläpito:
Muutettu: 5.5.2013 19.54 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti