Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: opiskelu: valinnaiset opinnot: sivuaineet ja muut opintokokonaisuudet: fonetiikka: tutkimus: 25. fonetiikan päivät 2008: abstraktit:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
25. Fonetiikan päivät 2008

Onko maahanmuuttajan vieraalla aksentilla väliä?

Minnaleena Toivola, Mietta Lennes ja Eija Aho

Maahanmuuttajien puutteellinen kielitaito voi estää heitä saamasta koulutustaan ja osaamistaan vastaavaa työtä ja vaikeuttaa heidän selviytymistään arkielämän tilanteissa. Pelkästään poikkeava ääntäminen saattaa vaikeuttaa ymmärretyksi tulemista. Vaikka maahanmuuttaja puhuisikin ymmärrettävää suomea, hänen puheessaan esiintyvä vieras aksentti saattaa häiritä tai ärsyttää kuulijaa. Tästä syystä suomen kieltä oppivalla pitäisi halutessaan olla mahdollisuus yrittää parantaa ääntämistään. Ääntämisen tutkimusta ja opetusta siis tarvitaan.
 Tutkimustietoa suomen ääntämisestä toisena tai vieraana kielenä on erittäin vähän. Suomessa on myös hyvin niukasti tutkittu sitä, mitkä tekijät puhujan ääntämisessä aiheuttavat vieraan aksentin vaikutelman ja minkälainen vieras aksentti on Suomessa sosiaalisesti hyväksytty. Puhujan kielellisen ja sosiaalisen taustan tiedetään jossain määrin vaikuttavan vieraan aksentin ominaispiirteisiin, mutta näitä vaikutuksia ei tunneta tarkasti.
 Esittelemme vuoden 2008 alussa käynnistyvää Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta, jossa tutkimme pääkaupunkiseudulla asuvien aikuisten maahanmuuttajien suomen ääntämistä. Hankkeen päätavoitteena on selvittää, mitä ääntämisongelmia esiintyy puhuttaessa suomea toisena kielenä. Tutkimushankkeen aikana aiomme kerätä korpuksen erikielisten maahanmuuttajien puhumasta suomesta. Näytteet sisältävät sekä ääneen luentaa että keskustelupuhetta. Kartoitamme akustis-foneettisin menetelmin, mitkä piirteet suomen ääntämisessä ovat tyypillisiä eri kielten puhujille. Tarkastelemme sekä segmentaalisia että prosodisia puheen piirteitä.
 Suurin osa vieraaseen aksenttiin liittyvistä aiemmista tutkimuksista pohjautuu ääneen luettuihin teksteihin. Oletamme kuitenkin, että ääntämisongelmat ilmenevät valmistelemattomassa keskustelupuheessa laajemmin ja selvemmin kuin ääneen lukiessa. Olemme kiinnostuneita myös toisen kielen ääntämisen yksilöllisestä kehityksestä ja seuraamme lähemmin äidinkielenään venäjää ja kiinaa puhuvien maahanmuuttajien suomen ääntämisessä tapahtuvia muutoksia. Vastaavia aikuisiällä tapahtuvaan ääntämisen oppimiseen liittyviä seurantatutkimuksia ei ole Suomen ulkopuolellakaan juuri tehty.

 
Ylläpito:
Muutettu: 5.5.2013 19.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti