Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tohtoriopinnot: tohtoriopintojen ohjeet:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksiköstä uuteen viestintätieteiden tiedekuntaan siirtyvät molemmat tohtoriohjelmat:

Näihin koulutuksiin sovelletaan entisen kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön määräyksiä ja ohjeita.


Väitöskirja

Väitöskirjan muotoa koskevat yleiset säädökset on esitetty Valtioneuvoston asetuksessa 794/2004 (luku 5, 22 §). Väitöskirjan tulee täyttää nämä kriteerit.

Filosofian tohtorin tutkinnon opinnäytteenä jatko-opiskelijan on laadittava väitöskirja ja puolustettava sitä julkisessa väitöstilaisuudessa.

Väitöskirjan tulee olla itsenäinen omaan tutkimustyöhön perustuva tieteellinen tutkimus, joka esitetään julkisesti tarkastettavaksi väitöstilaisuudessa. Aikaisemmin julkaistua monografiaa ei voida hyväksyä väitöskirjaksi.

Väitöskirjan tulee sisältää uutta tieteellistä tietoa sekä osoittaa kriittistä ajattelua, oman tieteenalan syvällistä tuntemusta, metodien hallintaa ja soveltamiskykyä.

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä joko yhtenäinen käsikirjoitus (monografia) tai tutkimus, jonka muodostavat samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevät tieteelliset julkaisut tai julkaistavaksi hyväksytyt käsikirjoitukset (artikkeliväitöskirja) ja näistä laadittu yhteenveto, taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ.

Artikkeliväitöskirjan tulee muodostaa tutkimuskokonaisuus, jonka tavoitteet, menetelmät ja tutkimustulokset esitetään yhteenvedossa. Tutkimuskokonaisuuteen tulee kuulua laajuudesta riippuen vähintään 4 artikkelia. Kaikista artikkeleista on ennen väitöskirjan esitarkastukseen jättämistä oltava julkaisupäätös vertaisarvioidussa julkaisussa.

Yhteenvedon kanssa kokonaisuus muodostuu kolmesta osasta: johdanto, artikkeliosa ja päätelmät. Jokaisen artikkelin tulee erikseenkin tarkasteltuna sisältää uusia tuloksia tai näkökulmia.

Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, mikäli väittelijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Tutkimuksen tekijän on annettava kirjallinen selvitys osuudestaan yhteisjulkaisuihin samalla kun tutkimus jätetään esitarkastettavaksi. Mitä väitöskirjasta on säädetty, sovelletaan myös tässä tarkoitettujen julkaisujen ja tiivistelmäartikkelin yhdessä muodostamaan kokonaisuuteen. Artikkeliväitöskirja ei voi sisältää tekijän aikaisemman väitöskirjan osia.

Väitöskirjan kieli

Väitöskirja kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai jollakin muulla kielellä siten kuin opinto- ja ohjaussuunnitelmassa sovitaan. Väitöskirjan tekijän on toimitettava yksikön johtokunnalle kielentarkastajan lausunto käsikirjoituksen/yhteenvedon (artikkeliväitöskirja) kieliasusta, ellei väitöskirja ole väittelijän koulusivistyskielellä kirjoitettu tai ellei väitellä siltä kielten tohtoriohjelman alalta (englanti, ranska, ruotsi, saksa, suomi, venäjä), jolla tutkimus on kirjoitettu. Lausunto on toimitettava ennen väitöstutkimuksen julkaisemista. Suomenkieliseen väitöskirjaan on liitettävä lyhyt (2 – 3 sivua) englanninkielinen tiivistelmä ja vieraskieliseen väitöskirjaan suomenkielinen tiivistelmä. Julkisessa tarkastuksessa on käytettävä suomen kieltä tai kieltä, jolla väitöskirja on kirjoitettu, tai muuta kieltä siten kuin väittelijä ja kustos vastaväittäjän kanssa sopivat.

 
Ylläpito:
Muutettu: 19.12.2016 12.31 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti