Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: opiskelu: valinnaiset opinnot: monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma

European Master's in Translation

European Master's in Translation

Yleinen käännöstiede

Yleisen käännöstieteen opintokokonaisuus (25 op) tarjoaa mahdollisuuden tutustua käännös- ja tulkkausviestinnän peruskysymyksiin ja alan tutkimukseen. Se soveltuu erityisesti tutkintoihin, joissa tarvitaan näkemystä kulttuurienvälisestä viestinnästä. Opintokokonaisuus on tarkoitettu muille kuin Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman pää- ja sivuaineopiskelijoille. Opetus ei ole sidoksissa koulutusohjelman työkielitarjontaan.

Opintojaksoista Johdatus kääntäjän ammattiin ja käännösprosessiin sekä Johdatus tulkin ammattiin ja tulkkausprosessiin yleisen käännöstieteen opiskelija suorittaa ainoastaan luento-osuuden.

Kokonaisuuden voi sisällyttää joko kandidaatin- tai maisterintutkintoon, ja se on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Kokonaisuudesta ei anneta arvosanaa. Kokonaismerkinnän antaa Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opintoneuvoja.

Lisätietoja kursseista saa opinto-oppaasta ja opetusohjelmasta.

 
Ylläpito: aatu.lehtovaara@uta.fi
Muutettu: 30.8.2011 14.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti