Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Tutkimus

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkimus on järjestetty tutkimuskeskus PLURALiin. PLURALin tavoitteena on vahvistaa ja koordinoida yksikössä tehtävää tutkimustyötä yli kieli- ja oppirajojen. PLURAL järjestää monitieteisiä kansainvälisiä konferensseja ja seminaareja sekä tarjoaa yksikön tohtoriopiskelijoille korkeatasoista opetusta.

Kolme tutkimusohjelmaa

Tampereen yliopiston yhteiskunnan tutkimuksen vahva asema on vaikuttanut myös kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä tehtävään tutkimukseen. Yksikössä toimii kolme monitieteistä tutkimusohjelmaa:

Merkitys, mieli ja kertomus

Kieli yhteiskunnassa

Kielen ja kirjallisuuden tiloja

Tieteidenvälinen tutkimusohjelma, joka saattaa kirjallisuudentutkijat pohtimaan kertomusmuodon kognitiivisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä yhdessä sosiologien, mielenfilosofien, psykologien ja kasvatustieteilijöiden kanssa. Tutkimusohjelmassa tarkastellaan kielen ja yhteiskunnan suhdetta. Keskeinen tutkittava kysymys on, kuinka yhteiskunta ja sen muutokset vaikuttavat kielen rakenteisiin ja käyttöön. Samalla tarkastellaan, kuinka kielen rakenteet ja käyttö sekä kieltä koskevat käsitykset rakentavat yhteiskuntaa: rajoittavat, luovat ja uudistavat siinä toimimisen mahdollisuuksia. Tutkimusohjelmassa käsitellään tilallisen käänteen (spatial turn) teemoja. Tutkimustoiminta keskittyy useisiin eri näkökulmiin.

 

Tutkimuksen painopisteet tieteenaloittain

Yksikön tutkimuksen erikoispiirre on sen monialaisuus. Yksikön tutkimustoiminta voidaan sijoittaa neljälle eri tieteenalalle:

Kielitieteellinen tutkimus Kielitieteellisen tutkimuksen kohdekielinä ovat englannin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja venäjän kielet. Myös yksikössä tehtävä viron, espanjan ja samojedikielten tutkimus on merkittävää.
Kirjallisuustieteellinen tutkimus Kirjallisuustieteet osallistuvat vahvasti kansainväliseen kertomusteoreettiseen keskusteluun, joka tarjoaa metodisia välineitä monille tekstejä tutkiville aloille. Suomen kirjallisuushistoriaa ja kirjallista instituutiota tutkitaan suhteessa kansainväliseen kirjallisuudentutkimuksen perinteeseen. Painopistealueita ovat kertomuksen teoria ja poetiikka, kirjallisuuden, filosofian ja muiden ihmistieteiden leikkauspinnat sekä kirjallisuushistoriallinen tutkimus ja kirjalliset instituutiot.
Kulttuurintutkimus Eri kieli- ja kulttuurialueiden ilmiöitä tarkastellaan sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta. Yhtenä merkittävimmistä vahvuusalueista on kirjallisten ja visuaalisten tekstien ja ilmiöiden sekä sosiokulttuuristen identiteettien vuorovaikutuksen tutkiminen.
Käännöstieteellinen tutkimus Painopisteinä ovat kaunokirjallinen, audiovisuaalinen, teknisen viestinnän, tieteen kielen ja erikoisalojen kääntäminen sekä tulkkaus eri toimintaympäristöissä. Kääntämistä ja tulkkausta tutkitaan myös koulutuksen ja ammatin näkökulmasta.

 

 
Ylläpito:
Muutettu: 7.11.2017 9.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti