Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunnan yhteystiedot

Henkilöstö

» Personnel

Johto | Yliopistopalveluiden henkilöstö | Täydennyskoulutus


Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Professorit
Muu henkilöstö

Human-Technology Interaction -maisteriohjelma (HTI) / Master's Programme in Human-Technology Interaction
Henkilöstö / Personnel
» HTI web page

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Henkilöstö
Emeritusprofessorit

Teatterityö (Näty)
Henkilöstö
» naty.uta.fi/

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelmat
Englanti | Kirjallisuus | Pohjoismaiset kielet | Ranska | Saksa | Suomi | Venäjä

Vapaasti valittavat opinnot: Espanja | Fonetiikka | Käännöstieteen suomi | Romania | Ruotsi kääntäjän työkielenä | Russian Studies | Suomen kieli ja kulttuuri | Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus | Tekninen viestintä | Tšekki |Viro | Yleinen kielitiede | Yleinen käännöstiede

Dosentit


Tutkimuskeskukset

COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Narrare: Centre for Interdisciplinary Narrative Studies

PLURAL (kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden tutkimuskeskus)

TAUCHI - Tampere Unit for Computer-Human Interaction

TRIM - Tampere Research Center for Information and Media

T7 Tutkivan teatterityön keskus

» Tiedekunnan sivulle


Tiedekunnan johto

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Pahta PäiviDekaani
Professori vv (englantilainen filologia)
Dean
Paivi.Pahta@uta.fiPINNI B5029050 318 1131
Mäyrä FransVaradekaani (koulutus)
Professori (informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
Vice-dean
Frans.Mayra@uta.fiPINNI B2058050 336 7650
Valaskivi KatjaVaradekaani (tutkimus)
Tutkimusjohtaja
Vice-dean
Katja.Valaskivi@uta.fiPÄÄT E319050 396 9682

Yliopistopalveluiden henkilöstö

Henkilöstöpalvelut

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Aalto Kirsihallintopäällikkö
Head of Administration
-tiedekuntaneuvoston esittelijä (henkilöstö-, tutkimus- ja yleishallinto)
-johtoryhmien sihteeri
Kirsi.M.Aalto@uta.fiPINNI B5026040 190 1658
Aalto Sivihenkilöstöasiantuntija
HR Specialist
-tiedekuntaneuvoston esittelijä (dosenttiasiat)
Sivi.Aalto@uta.fiPÄÄT B203050 318 6378
Ahonen-Sihvola Merjahenkilöstösihteeri
HR Secretary
COMS henkilöstöasiat:
-työsopimus- ja työsuhdeasiat
-kulkuoikeus- ja flexim-asiat
-käyttäjätunnukset
-puhelinasiat
-resurssisopimukset
Merja.Ahonen-Sihvola@uta.fiPINNI B5024050 318 6379
Apunen-Lahti Nataliahallintosihteeri
Administrative Secretary
-dekaanin assistentti
-tiedekunnan yleishallintotehtävät
-tiedekunnan viestintä ja tiedotus
-tilojen hallinta
Natalia.Apunen-Lahti@uta.fiPINNI B5027050 318 7197
Henriksson Raijahenkilöstösihteeri
HR Secretary
COMS (erityisesti vanha CMT ja LTL) erikseen laskutettavan työn sopimukset:
-tuntiopetussopimukset ja palkkiopäätökset ja niihin liittyvät laskut ja matkalaskut
-ulkomaalaisten vierailijoiden palkkiot T4 ja niihin liittyvät matkalaskut (erit. vanha CMT)
-opiskelijoiden matkat, matka-apurahat
Raija.Henriksson@uta.fiPÄÄT E243050 318 6399
Jussila Marjahenkilöstöasiantuntija
HR Specialist
COMS henkilöstöasiat:
-työsopimus- ja työsuhdeasiat
-työsuunnitelmat: tekninen neuvonta ja opastus
-kulkuoikeus- ja flexim-asiat
-käyttäjätunnukset
-puhelinasiat
Marja.Jussila@uta.fiPÄÄT E242050 318 7099
Lillinen Pirkkohenkilöstösihteeri
HR Secretary
Pirkko.Lillinen@uta.fiPÄÄT C223040 190 1387
Kaartinen Hannelepalkkasihteeri
Salary Secretary
Hannele.Kaartinen@uta.fiPÄÄT C227a050 318 6611
Kostiainen Anuhenkilöstösihteeri
HR Secretary
COMS (erityisesti vanha SIS):
-tuntiopetussopimukset ja palkkiopäätökset ja niihin liittyvät laskut ja matkalaskut
-ulkopuolisten matkalaskut
-ulkomaalaisten vierailijoiden palkkiot T4 ja niihin liittyvät matkalaskut COMS (erityisesti vanha LTL)
Anu.Kostiainen@uta.fiPÄÄT E212050 437 7020

Henkilöstöpalvelut - matka-asiat

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Cavén Juhaprojektisihteeri
Project Secretary
-matka-asiat (erityisesti vanha CMT ja LTL)
Juha.Caven@uta.fiPÄÄT B108040 532 4205
Koskela Minnamatkasihteeri
Travel Secretary
-matka-asiat (erityisesti vanha SIS)
Minna.Koskela@uta.fiPÄÄT C214050 318 7056

Henkilöstöpalvelut - kansainväliset henkilöstöasiat

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Suvanto Nuppuhenkilöstöasiantuntija
HR Specialist
-ulkomaalaisten työntekijöiden ja vierailijoiden neuvonta ja yksiköiden tuki keskustakampuksella
-ulkomaantyöjaksolle lähtevien TaY:n työntekijöiden neuvonta ja yksiköiden tuki
Nuppu.Suvanto@uta.fiPÄÄT C239050 318 7204
Heino Hannahenkilöstöasiantuntija
HR Specialist
-ulkomaalaisten työntekijöiden ja vierailijoiden neuvonta ja yksiköiden tuki keskustakampuksella
-ulkomaantyöjaksolle lähtevien TaY:n työntekijöiden neuvonta ja yksiköiden tuki
Hanna.Heino@uta.fiPÄÄT C215050 318 7842

Opintopalvelut

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Aro Maritaopintosihteeri
Study Secretary
-todistukset (kielten tutkinto-ohjelmat pl. suomen kieli)
-opintosuoritusten rekisteröinnit (kielten tutkinto-ohjelmat)
-yleiset tentit (kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelmat)
-tutkielmaprosessit (kielten tutkinto-ohjelmat)
Marita.Aro@uta.fiPINNI B4051050 318 6382
Heinonen Minnaopintosihteeri (ITI, HTI)
Study Secretary
-tutkintotodistukset
Minna.I.Heinonen@uta.fiPINNI B1053050 318 6398
Huikka Teijaopintokoordinaattori (TEA)
Study Coordinator
-opintoneuvonta
-opetussuunnitelma ja ohjelma
-opintorekisteri
-suunnittelu- ja kehittämistehtävät
Teija.Huikka@uta.fiPÄÄT D102040 510 8223
Jäntti Siljaopintosihteeri (ITI)
Study Secretary
-opintoneuvonta
-opetussuunnitelma ja opetusohjelma
-kokonaismerkinnät
-korvaavuudet ja vastaavuudet
-harjoittelutuki
-ITI/IGS -ohjelmille TE-lomakkeet
Silja.Jantti@uta.fiPINNI B1050050 318 6635
Kallioinen Meritahallintoasiainsihteeri (JOV, TEA, DPCMT)
-tutkintotodistukset
-opintoneuvonta
-työhyvinvointiasiat
Merita.Kallioinen@uta.fiPÄÄT E232050 318 6612
Laaksonen Sirkkaopintosihteeri(MTT@LUO)
Study Secretary
(työpäivät ke-pe)
-yleisten tenttien järjestelyt myös HTI / ITI
Sirkka.Laaksonen@uta.fiPINNI B1059050 318 6626
Laatikainen Elisahallintosihteeri (DPII, DPIT, DPCMT, DPLA ja DPLS)
Administrative Secretary
-tohtoriohjelmien opintohallinnon tukipalvelut
-tutkijakoulun viestintä ja tohtoriopintohaku
Elisa.Laatikainen@uta.fiPINNI B1052050 318 6823
Lassila Ullaopintokoordinaattori
Study Coordinator
Ulla.Lassila@uta.fiSJOKI050 549 0420
Laurila Briittaopintosihteeri (JOV)
Study Secretary
(työpäivät ma-ke)
opintosuoritusrekisteri (JOV ja KIR)
-kokonaismerkinnät
-opintoneuvonta
-tilavaraukset
Briitta.Laurila@uta.fiPÄÄT E217050 318 6631
Lehtovaara Aatuopintokoordinaattori
Study Coordinator
Aatu.Lehtovaara@uta.fiPINNI B4060050 509 9270
Lällä Sirjeopintokoordinaattori (POH, RAN, VEN, tšekki, romania, monikielisyyden ja -kulttuurisuuden kokonaisuus, Russian Studies)
Study Coordinator
-opetussuunnitelmat ja –ohjelmat
-opinto-ohjaus
-kokonaismerkinnät
-valinnan valmistelu (erillishaku ja maisterihaku)
Sirje.Lalla@uta.fiPINNI B4099050 318 6638
Ohvo Maijaopintokoordinaattori (SUO, KIR, SAK, YKIE, FONE, SUKK, VIRO, TIV)
Study Coordinator
-opinto-ohjaus
-opetussuunnitelmat ja -ohjelmat
-kokonaismerkinnät
-tutkielmat (KIR); tutkintotodistukset (SUO ja KIR)
- kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden JOO-asiat.
Maija.Ohvo@uta.fiPINNI B4048050 318 6653
Pihlström Mirakansainvälisten asioiden koordinaattori
Coordinator of International Education
-ent. LTL:n Erasmus-sopimukset ja saapuvat ja lähtevät vaihto-opiskelijat
-opiskelijaneuvonta -kieliharjoitteluapurahat, työharjoitteluasiat
-ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen
-kansainvälisyyteen liittyvien vapaaehtoisten opintojen rekisteröinti
Mira.Pihlstrom@uta.fiPINNI B4072050 318 6692
Puntanen Tuijaopintopäällikkö
Head of Study Affairs
-tutkintohallintoasiat
-esittely- ja suunnittelutehtävät
-opiskelijavalinnat
-opetussuunnitelmat
-opintojen hyväksilukuasiat
-opintopalveluiden lähiesimiestehtävät
Tuija.Puntanen@uta.fiPINNI B5025040 190 9832
Riihelä Tiinaopintosihteeri (JOV)
Study Secretary
-opinto-ohjaus
-kokonaismerkinnät ja korvaavuudet
-opiskelijavalinta-asiat
-avoin yliopisto
-lisäaika- ja TE-lomakkeetharjoitteluasiat (CULTS, MEDU)
Tiina.Riihela@uta.fiPÄÄT E230050 318 6602
Rikala Heliopintokoordinaattori (HTI)
Study Coordinator
-opinto-ohjaus
-opetusssuunnittelu ja opetusohjelma (ml. yleiset tentit, tilavaraukset, tuntiopetusmääräykset)
-korvaavuudet ja kokonaismerkinnät
-koulutuksen kehittämistyö
-TIE/HTI -ohjelmille TE-lomakkeet
Heli.Rikala@uta.fiPINNI B1058050 318 6669
Siivonen Ilonaamanuenssi (JOV)
Amanuensis
-ohjausvastaava
-opintojen ohjaus
-opetuksen suunnittelu ja opetusohjelma
-työharjoittelu (puvi, tetu, mustut), tuntiopetus + palkkioilmoitukset
-tutkielmat
-opiskelijaraportit (luottamustehtävät, tuutorointi, vapaaehtoistyö)
Ilona.Siivonen@uta.fiPÄÄT E216050 599 3801
Toikkanen Katikoulutusasiantuntija
Education Specialist
-jatkokoulutuksen valmistelu- ja esittelytehtävät
Kati.Toikkanen@uta.fiPÄÄT C101040 190 1202
Tuominen-Hautala Kirsikansainvälisten asioiden koordinaattori
Coordinator of International Education
-HTI, IGS, ITI: JOO-asiat, vaihto-opinnot
Kirsi-Marja.Tuominen@uta.fiPINNI B1057050 318 6688
Tuusa Annaopintokoordinaattori (IGS, HTI)
Study Coordinator
-opiskelijavalinta
-opintoneuvonta
Anna.Tuusa@uta.fiPINNI B1062040 190 1242
Vähämäki Annaopintokoordinaattori (kansainväliset asiat)
Study Coordinator
Anna.Vahamaki@uta.fiPÄÄT E227050 318 6639
Yli-Salomäki Sannaopintosihteeri (HTI / ITI)
Study Secretary
- opintorekisteri
- tutkielma-asiat
Sanna.Yli-Salomaki@uta.fiPINNI B1061050 318 6702

Talouspalvelut

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Heikkilä Petritaloussihteeri
Financial Secretary
-osto- ja myyntilaskut (ent. LTL:n opetus ja tutkimus, täydennyskoulutus)
-budjetointi, seuranta, raportointi, SoleTM (ent. LTL tutkimus)
Petri.Heikkila@uta.fiPINNI B5091040 190 1481
Miettinen Helvitalousasiantuntija
Financial Specialist
-talouden suunnittelu, budjetointi ja seuranta
-työajankohdennusten vahvistaminen soleTM-tietojärjestelmässä
Helvi.Miettinen@uta.fiPINNI B5023050 318 6643
Neuvonen Tiinataloussihteeri
Financial Secretary
-osto- ja myyntilaskut (COMET ja T7, teatterityön opetus)
-SoleTM (tiedekunnan yhteiset, täydennyskoulutus, ent. SISin, LTL:n, journalistiikan ja viestinnän sekä teatterityön opetus)
-apurahojen yleiskustannusosuuksien laskutus
Tiina.Neuvonen@uta.fiPÄÄT E318040 190 4130
Peuraniemi Hannataloussihteeri
Financial Secretary
-osto- ja myyntilaskut (tiedekunnan yhteiset, journalistiikan ja viestinnän opetus)
Hanna.Peuraniemi@uta.fiPÄÄT E206050 318 6660
Väisänen Tuulaosastosihteeri
Department Secretary
-budjetointi, seuranta, raportointi, SoleTM (TAUCHI, COMET ja T7)
Tuula.Vaisanen@uta.fiPINNI B1047050 318 6700
Östman Anneliosastosihteeri
Department Secretary
-osto- ja myyntilaskut (TAUCHI, TRIM, informaatiotieteiden opetus)
-budjetointi, seuranta, raportointi, SoleTM (TRIM)
-toimistotarvikehankinnat, Pinni B
Anneli.Ostman@uta.fiPINNI B1048050 437 2649

Tutkimuspalvelut

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Boedeker Stinahankeasiantuntija, rahoituksen hakeminenStina.Boedeker@uta.fiPINNI B1049040 865 9520
Kallioniemi-Chambers Virvehankeasiantuntija, EU-rahoituksen hakeminen (Horisontti2020)Virve.Kallioniemi-Chambers@uta.fiVIRTA 439050 318 6754
Rodriguez Leenahankeasiantuntija, rahoituksen hakeminen ja hankkeiden hallinnointiLeena.Rodriguez@uta.fiLINNA 6053040 190 9847
Cavén AnnehankeasiantuntijaAnne.Caven@uta.fiPÄÄT D230050 437 2673
Viherä HelihankeasiantuntijaHeli.Vihera@uta.fiPÄÄT D228050 318 6695
Raulimo SariprojektisihteeriSari.Raulimo@uta.fiPÄÄT D234050 318 6667

Täydennyskoulutus

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Harjunpää Marittasuunnittelija
Planning Officer
Maritta.Harjunpaa@uta.fiPINNI B2087050 599 4372
Pitkänen Tainakoulutussuunnittelija
Education Coordinator
Taina.Pitkanen@uta.fiPINNI B5039050 318 7240
Rauhala Teemukoulutuspäällikkö
Head of Educational Affairs
Teemu.Rauhala@uta.fiPINNI B2060050 323 2083
Sihvola Jukkasuunnittelija
Planning Officer
Jukka.Sihvola@uta.fiPINNI B5042050 566 8975
Sorkio Anneliprojektipäällikkö
Project Manager
Anneli.Sorkio@uta.fiPINNI B5046040 190 1289
Seppä Satusuunnittelija
Planning Officer
Satu.Seppa@uta.fiPÄÄT E311040 190 4131


Tutkinto-ohjelmat

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Professorit

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Järvelin Kalervoprofessori (informaatiotutkimus, alana tiedon tallennus ja haku)
Professor
Kalervo.Jarvelin@uta.fiPINNI B2055050 547 9062
Mäyrä Fransprofessori (informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
Professor
Frans.Mayra@uta.fiPINNI B2058050 336 7650
Savolainen Reijoprofessori (informaatiotutkimus)
Professor
Reijo.Savolainen@uta.fiPINNI B2054050 326 5852
Sormunen Eeroprofessori (informaatiotutkimus, alana tiedonhaku)
Professor
Eero.Sormunen@uta.fiPINNI B2053050 362 8781
Vakkari Perttiprofessori, emeritus
Professor Emeritus
Pertti.Vakkari@uta.fi

Koko opetushenkilöstö

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Alamettälä Tuulikkitohtoriopiskelija
Doctoral Student
Tuulikki.Alamettala@uta.fi
Alha Katitohtoriopiskelija
Doctoral Student
Kati.Alha@uta.fiPINNI B2098G040 190 4070
Arvola Paavoyliopistonlehtori
University Lecturer
Paavo.Arvola@uta.fiPINNI B2063040 190 9715
Henttonen Pekkayliopistotutkija (informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, alana digit. asiakirjahallinta)
University Researcher
Pekka.Henttonen@uta.fiPINNI B2098a050 318 5852
Järvelin Kalervoprofessori (informaatiotutkimus, alana tiedon tallennus ja haku)
Professor
Kalervo.Jarvelin@uta.fiPINNI B2055050 547 9062
Kekäläinen Jaanayliopistonlehtori (informaatiotutkimus, alana tiedon tallennus ja haku)
University Lecturer
Jaana.Kekalainen@uta.fiPINNI B2056
Keskustalo Heikkiyliopistotutkija
University Researcher
Heikki.Keskustalo@uta.fiPINNI B2061050 318 5865
Kinnunen Janitutkija
Researcher
Jani.Kinnunen@uta.fiPINNI B2098E050 428 0895
Kultima Annakaisatutkija
Researcher
Annakaisa.Kultima@uta.fiPINNI B2098H050 443 7258
Mikkonen Annatohtoriopiskelija
Doctoral Student
Anna.Mikkonen@uta.fiPINNI B2127040 190 1275
Mäyrä Fransprofessori (informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
Professor
Frans.Mayra@uta.fiPINNI B2058050 336 7650
Paavilainen Jannetutkija
Researcher
Janne.Paavilainen@uta.fiPINNI B2098C0400 473 650
Packalén Saaratohtoriopiskelija
Doctoral Student
Saara.Packalen@uta.fiPINNI B2088050 509 9178
Savolainen Reijoprofessori (informaatiotutkimus)
Professor
Reijo.Savolainen@uta.fiPINNI B2054050 326 5852
Serola Samiyliopisto-opettaja (informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
University Instructor
Sami.Serola@uta.fiPINNI B2064050 318 5897
Sihvonen Mikayliopisto-opettaja
University Instructor
Mika.Sihvonen@uta.fiPINNI B2093050 318 5898
Sormunen Eerotutkimusjohtaja
Research Director
Eero.Sormunen@uta.fiPINNI B2053050 362 8781
Sotamaa Olliapulaisprofessori (pelikulttuurien tutkimus)
Associate Professor
Olli.Sotamaa@uta.fiPINNI B2098B050 420 1472
Stenros Jaakkotutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Jaakko.Stenros@uta.fiPINNI B2098D040 752 0515
Talja Sannayliopistonlehtori (informaatiotutkimus, alana tietoresurssien organisointi ja tietohallinto)
University Lecturer
Sanna.K.Talja@uta.fiPINNI B2057050 318 5900
Vadén Tereyliopistotutkija (alana internet ja sosiaalinen media)
University Researcher
Tere.Vaden@uta.fiPINNI B2091050 318 7433
Vakkari Perttiprofessori, emeritus
Professor Emeritus
Pertti.Vakkari@uta.fi
Varga Andrastuntiopettaja
Adjunct Instructor
Andras.Varga@uta.fiPINNI B2096050 318 5905
Viteli Jarmotutkimusjohtaja
Research Director
Jarmo.Viteli@uta.fiPINNI B20590500 731 237
Vuorio JaakkotutkijaJaakko.Vuorio@uta.fiPINNI B2065050 509 9207
Savenius MarttiasiantuntijaMartti.Savenius@uta.fiPINNI B2050c050 509 9249
Koskinen ElinatutkimusapulainenElina.Koskinen@uta.fi

HTI-maisteriohjelma / Master's Programme in Human-Technology Interaction

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Akkil Deepaktohtoriopiskelija
Doctoral Student
Deepak.Akkil@uta.fi
Evreinov Grigoriyliopistotutkija
University Researcher
Grigori.Evreinov@uta.fiPINNI B2048050 318 5841
Farooq Ahmedtohtoriopiskelija
Doctoral Student
Ahmed.Farooq@uta.fiPINNI B0109050 318 5835
Hakulinen Jaakkoyliopistotutkija
University Researcher
Jaakko.Hakulinen@uta.fiARVO F303050 318 7729
Ilves Mirjatutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Mirja.Ilves@uta.fiPINNI B2011050 318 5848
Isokoski Poikayliopistotutkija
University Researcher
Poika.Isokoski@uta.fiPINNI B2001040 190 1718
Kallioniemi Pekkatohtoriopiskelija
Doctoral Student
Pekka.Kallioniemi@uta.fi
Kangas Jariyliopistotutkija
University Researcher
Jari.Kangas@uta.fi
Kuosmanen Juliatutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Julia.Kuosmanen@uta.fiPINNI B2038-39050 318 5844
Majaranta Päiviyliopistotutkija
University Researcher
Paivi.Majaranta@uta.fiPINNI B2020050 318 5879
Mäkelä Villetohtoriopiskelija
Doctoral Student
Ville.Mi.Makela@uta.fi
Raisamo Roopeprofessori (tietojenkäsittelyoppi, alana käyttöliittymien ohjelmistokehitys)
Professor
Roope.Raisamo@uta.fiPINNI B2004050 570 2007
Rantala Jussiyliopistotutkija
University Researcher
Jussi.E.Rantala@uta.fiPINNI B0110050 318 5833
Sharma Sumitatohtoriopiskelija
Doctoral Student
Sumita.S.Sharma@uta.fi
Siirtola Harritutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Harri.Siirtola@uta.fiPINNI B2010050 318 5899
Spakov Olegtutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Oleg.Spakov@uta.fiPINNI B2021050 318 5872
Surakka Veikkoprofessori (vuorovaikutteinen teknologia)
Professor
Veikko.Surakka@uta.fiPINNI B2008-09040 557 3265
Turunen Markkuprofessori (vuorovaikutteinen teknologia)
Professor, Head of HTI programme
Markku.Turunen@uta.fiPINNI B2002040 533 9689
Mathew Deepatohtoriopiskelija
Doctoral Student
Deepa.Mathew@uta.fiPINNI B2005b050 509 9214
Salminen Katritutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Katri.Salminen@uta.fiPINNI B0109050 318 5878

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma

Henkilöstö

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Ala-Fossi Markoyliopistonlehtori (journalistiikka, radiotyö)
University Lecturer
Marko.Ala-Fossi@uta.fiPÄÄT E205040 190 4149
Harkko Päivitoimituspäällikkö (Radio Moreeni)Paivi.Harkko@uta.fiPÄÄT A179050 305 6793
Heinonen Ariprofessori ma. (journalistiikka)
Professor
Ari.A.Heinonen@uta.fiPÄÄT E322050 318 5927
Hellman Heikkiyliopistotutkija
University Researcher
Heikki.Hellman@uta.fiPÄÄT E237040 571 3184
Hietikko Hannaharjoittelija (Radio Moreeni)
Intern
Hanna.Hietikko@uta.fi
Hujanen Taistoprofessori, emeritus
Professor Emeritus
Taisto.Hujanen@uta.fiPÄÄT E218050 395 1175
Isotalus Pekkaprofessori (puheviestintä)
Professor
Pekka.Isotalus@uta.fiPÄÄT E202050 395 1173
Jaakkola Maarityliopisto-opettaja (journalismi)
University Instructor
Maarit.Jaakkola@uta.fiPÄÄT E208040 190 1220
Kangaspunta Seppoyliopistonlehtori (journalistiikka, televisiotyö)
University Lecturer
Seppo.Kangaspunta@uta.fiPÄÄT E215040 190 1689
Koljonen Kariyliopistonlehtori (journalistiikka)
University Lecturer
Kari.Koljonen@uta.fiPÄÄT E312050 318 5932
Kotilainen Sirkkuprofessori (mediakasvatus)
Professor
Sirkku.Kotilainen@uta.fiPÄÄT E209040 190 9719
Kulkki-Nieminen Auliyliopisto-opettaja
University Instructor
Auli.Kulkki-Nieminen@uta.fiPÄÄT E229050 318 0399
Kunelius Ristoprofessori (journalistiikka)vv.
Professor
yliopistotutkija 1.1.-31.12.2017 (tutkijakollegium)
Risto.Kunelius@uta.fiATALPA 315040 190 4085
Kuuluvainen Venlayliopistonlehtori (puheviestintä)
University Lecturer
Venla.Kuuluvainen@uta.fiPÄÄT E210050 318 5934
Kuusisto Anuyliopisto-opettaja (journalismi)
University Instructor
Anu.Kuusisto@uta.fiPÄÄT E208050 318 7610
Kytö Meritutkijatohtori (musiikintutkimus)
Postdoctoral Researcher
Meri.Kyto@uta.fiPÄÄT E233050 318 7288
Laakso Eskoatk-suunnittelijaEsko.Laakso@uta.fiPÄÄT A198050 594 5174
Laapotti Tomiyliopistonlehtori (puheviestintä)Tomi.Laapotti@uta.fiPÄÄT E204
Lehtonen Mikkoprofessori (mediakulttuuri), tohtoriohjelman vastuuhenkilö
Professor
Mikko.S.Lehtonen@uta.fiPÄÄT E219040 190 9798
Leisiö Timoprofessori, emeritus
Professor Emeritus
Timo.Leisio@uta.fiPÄÄT E235040 190 1512
Lempinen PetristudiomestariPetri.Lempinen@uta.fiPÄÄT A331C050 406 7972
Lowe Gregory Ferrellprofessori (mediajohtaminen)
Professor
Greg.Lowe@uta.fiPÄÄT E218050 318 5938
Luostarinen Heikkiprofessori (journalistiikka)
Professor
Heikki.Luostarinen@uta.fiPÄÄT E307050 371 4718
Männistö Anssiyliopistonlehtori (journalistiikka, visuaalinen journalismi)
University Lecturer
Anssi.A.Mannisto@uta.fiPÄÄT E333050 420 1492
Naskali Taruyliopisto-opettaja (puheviestintä)
University Instructor
Taru.Naskali@uta.fiPÄÄT E204050 318 7635
Niemi Jarkkoyliopistonlehtori (musiikintutkimus)
University Lecturer
Jarkko.Niemi@uta.fiPÄÄT E231050 318 6167
Nikkanen Hannavierailijaprofessori
Visiting Professor
Hanna.Nikkanen@uta.fiPÄÄT E244050 509 9048
Nikunen Kaarinaprofessori (mediatutkimus)
Professor
Kaarina.Nikunen@uta.fiPÄÄT E331040 190 4094
Nordenstreng Kaarleprofessori, emeritus
Professor Emeritus
Kaarle.Nordenstreng@uta.fiPÄÄT E226050 318 5941
Ojanpää MyyäänisuunnittelijaMyy.Ojanpaa@uta.fiPÄÄT A174050 374 8666
Poteri EijatietoasiantuntijaEija.Poteri@uta.fiLINNA 4085050 318 5939
Rautiainen-Keskustalo Tarjaprofessori (musiikintutkimus)
Professor
Tarja.Rautiainen@uta.fiPÄÄT E235040 190 9809
Ridell Seijaprofessori (mediatutkimus)
Professor
Seija.Ridell@uta.fiPÄÄT E309050 318 5944
Roihankorpi Rikuyliopistonlehtori (teatterin ja draaman tutkimus sekä mediakulttuuri)
University Lecturer
Riku.Roihankorpi@uta.fiPÄÄT E337040 750 0366
Ruoho Iirisyliopistonlehtori, journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö
University Lecturer
Iiris.Ruoho@uta.fiPÄÄT E335040 190 4150
Seppänen Janneprofessori (journalistiikka, visuaalinen journalismi)
Professor
Janne.Seppanen@uta.fiPÄÄT E330050 420 1493
Sivunen Piatoimittaja (Radio Moreeni)
‎Broadcast Journalist
Pia.Sivunen@uta.fiPÄÄT A178050 595 1074
Suutela Hannaprofessori (teatterin ja draaman tutkimus)
Professor
Hanna.Suutela@uta.fiPÄÄT E338040 190 1569
Tamminen PetrierikoislaboratoriomestariPetri.Tamminen@uta.fiPÄÄT E213050 587 2604
Torkkola Sinikkatutkijatohtori, pääluotto (JUKO/AKAVA)
Senior Researcher, Chief Shop Steward
Sinikka.Torkkola@uta.fiPÄÄT C1460040 190 9785
Vuoma Laurayliopisto-opettaja (journalistiikka, visuaalinen journalismi)
University Instructor
Laura.Vuoma@uta.fiPÄÄT E228050 318 6889
Välikoski Tuula-Riittayliopistonlehtori (puheviestintä)
University Lecturer
Tuula-Riitta.Valikoski@uta.fiPÄÄT E207050 395 1164
Ylönen Olliyliopisto-opettaja (avoin yliopisto-opetus)
University Instructor
Olli.Ylonen@uta.fiPÄÄT E214040 190 1823
Yrjönen Riittatiedottaja
Press and Information Officer
Riitta.Yrjonen@uta.fiPÄÄT E217040 730 4080

» Emeritusprofessorit ja dosentit

Teatterityö (Näty)

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Helin TiinapuvustonhoitajaTiina.Helin@uta.fiPÄÄT D156040 190 1521
Hokkanen Minnayliopistonlehtori (näyttelijäntaide)Minna.H.Hokkanen@uta.fiPÄÄT D115050 318 7349
Huikka TeijaopintokoordinaattoriTeija.Huikka@uta.fiPÄÄT D102040 510 8223
Hulkko Pauliinaprofessori (teatterityö)Pauliina.Hulkko@uta.fiPÄÄT D144050 318 7123
Hytönen Samulitekninen suunnittelijaSamuli.Hytonen@uta.fiPÄÄT D149040 545 4472
Kanninen Mikkoyliopistonlehtori (näyttelijäntaide)Mikko.Kanninen@uta.fiPÄÄT D105050 318 7348
Nordberg Samuliyliopistonlehtori (liike ja tanssi)Samuli.Nordberg@uta.fiPÄÄT D108050 318 7347
Palo MatiasstudiomestariMatias.Palo@uta.fiPÄÄT D148040 190 4069
Parviainen TuulateatterisihteeriTuula.Parviainen@uta.fiPÄÄT D145040 190 1522
Sariola-Lehtinen Soilayliopistonlehtori (musiikki ja laulu)Soila.Sariola-Lehtinen@uta.fiPÄÄT D114050 509 9213
Syrjä Tiinayliopistonlehtori (puhetekniikka ja ääni-ilmaisu)Tiina.Syrja@uta.fiPÄÄT D112040 190 1526
Vapaavuori NuuttinäyttämömestariNuutti.Vapaavuori@uta.fiPÄÄT D112040 742 6151


Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelmat

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Hokkanen Sariyliopisto-opettaja (käännöstiede englanti)
University Instructor
Sari.Hokkanen@uta.fi050 318 1254
Hopkins Johnlehtori, emeritus PINNI B4058050 318 0616
Kakko Tommiyliopistonlehtori (englanninkielinen kirjallisuus)
University Lecturer
Tommi.Kakko@uta.fiPINNI B4058050 318 0662
Kaunisto Markyliopistonlehtori (englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen, alana englannin kieli)
University Lecturer
Mark.Kaunisto@uta.fiPINNI B4065050 318 0549
Klemola Juhaniprofessori (englantilainen filologia), englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmavastaava
Professor
Juhani.Klemola@uta.fiPINNI B4053050 318 0668
Koskinen Kaisaprofessori (käännöstiede, kääntäminen ja tulkkaus kieliparissa suomi ja englanti)
Professor
Kaisa.A.Koskinen@uta.fiPINNI B4054050 318 1193
McGinley Kevinyliopistonlehtori (englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen, al. englanninkiel. kirjallisuus)
University Lecturer
Kevin.McGinley@uta.fiPINNI B4069050 318 1244
Moore Kathleen (Kate)lehtori (käännöstiede, englanti)
Lecturer
Kathleen.Moore@uta.fiPINNI B4061050 318 0768
Nevala Minnaprofessori englannin kieli
Professor
Minna.Nevala@uta.fiPINNI B4055040 190 1562
Norri Juhaniyliopistonlehtori (englannin kieli)
University Lecturer
Juhani.Norri@uta.fiPINNI B4064050 318 1010
Nurmi Arjayliopistonlehtori (englannin kieli, kirjall. ja käänt., al. englannin kääntäminen ja tulkkaus)
University Lecturer
Arja.Nurmi@uta.fiPINNI B4059050 318 0739
Nurminen Maryyliopisto-opettaja (englannin kieli, kirjall. ja kääntäm., alana englannin kääntäminen ja tulkkaus)
University Instructor
Mary.Nurminen@uta.fiPINNI B4062050 318 1263
Oittinen Riittayliopistonlehtori (englanti)
University Lecturer
Riitta.Oittinen@uta.fiPINNI B4057050 318 1064
Pahta Päiviprofessori (englantilainen filologia)
Professor
Paivi.Pahta@uta.fiPINNI B5029050 318 1131
Parviainen Hannayliopisto-opettaja englannin kieli
University Instructor
Hanna.E.Parviainen@uta.fiPINNI B5022050 318 0743
Piipponen Maarityliopistonlehtori (englantilainen filologia, alana englanninkielinen kirjallisuus)
University Lecturer
Maarit.Piipponen@uta.fiPINNI B4070050 318 1236
Rickman Paulyliopisto-opettaja
University Instructor
Paul.Rickman@uta.fi050 509 9190
Rudanko Juhaniprofessori emeritus (englantilainen filologia)
Professor emeritus
Juhani.Rudanko@uta.fi
Salmela Markkuyliopistonlehtori (englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen, al. englanninkiel. kirjallisuus)
University Lecturer
Markku.Salmela@uta.fiPINNI B4068050 318 1247
Slomanson Peteryliopistonlehtori
University Lecturer
Peter.Slomanson@uta.fiPINNI B4067050 318 0741
Suojanen Tyttilehtori (tekninen viestintä)
Lecturer
Tytti.Suojanen@uta.fiPINNI B4063050 318 1255

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Ameel Lievenyliopistonlehtori (yleinen kirjallisuustiede)
University Lecturer
Lieven.Ameel@uta.fiPINNI B5010040 190 1575
Pihl Erikatuntiopettaja
Adjunct Instructor
 
Jolma Nannytuntiopettaja
Adjunct Instructor
 PINNI B5004
Hatavara Mariprofessori (Suomen kirjallisuus), työstävapaana
Professor
Mari.Hatavara@uta.fiPINNI B5003040 190 1565
Hypén Tarja-Liisayliopistonlehtori (Suomen kirjallisuus)
University Lecturer
Tarja-Liisa.Hypen@uta.fiPINNI B5012040 190 1566
Ikonen Teemuyliopistonlehtori
University Lecturer
Teemu.Ikonen@uta.fiPINNI B5009040 190 1574
Isomaa Saijaprofessori (Suomen kirjallisuus), kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmavastaava
Professor
Saija.Isomaa@uta.fiPINNI B5003040 190 1564
Kivistö Sariprofessori (yleinen kirjallisuustiede)
Professor
Sari.Kivisto@uta.fiPINNI B5001050 318 1246
Laakso Mariayliopistonlehtori (Suomen kirjallisuus)
University Lecturer
Maria.S.Laakso@uta.fiPINNI B5008040 190 1571
Lahtinen Toniyliopisto-opettaja (kirjallisuustiede)
University Instructor
Toni.Lahtinen@uta.fiPINNI B5011050 318 7784
Mäkelä Mariatutkijatohtori
Postdoctoral Researcher
Maria.E.Makela@uta.fiPINNI B5041
Turunen Mikkotuntiopettaja
Adjunct Instructor
Mikko.Turunen@uta.fi

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Forsskåhl Monaprofessori, pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelmavastaava
Professor
Mona.Forsskahl@uta.fiPINNI B4105050 318 0538
Johansson Carl-Ericlehtori, emeritusCarl-Eric.Johansson@uta.fi
Kingelin-Orrenmaa Zeayliopisto-opettaja (pohjoismaiset kielet, alana ruotsin kieli ja kulttuuri)
University Instructor
Zea.Kingelin-Orrenmaa@uta.fiPINNI B4096050 318 0665
Kivilehto Marjayliopistonlehtori (ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus, erityisesti suomentaminen)
University Lecturer
Marja.Kivilehto@uta.fiPINNI B4098050 318 0666
Koivisto Johannayliopistonlehtori (pohjoismaiset kielet, opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli)
University Lecturer
Johanna.I.Koivisto@uta.fiPINNI B4097050 318 0696
Metsä Pasituntiopettaja
Adjunct Instructor
Pasi.Metsa@uta.fiPINNI B5043050 318 0707
Räisä Tiinayliopisto-opettaja
University Instructor
 PINNI B4095050 318 0661

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Hakulinen Soiliyliopistonlehtori (ranskan kieli)
University Lecturer
Soili.Hakulinen@uta.fiPINNI B4011
Havu Jukkaprofessori (ranskan kieli, alana erityisesti nykyranska, tutkinto-ohjelmavastaava
Professor
Jukka.Havu@uta.fiPINNI B4005040 190 9772
Jacob Philippelehtori (ranskan kieli, syntyperäinen)
Lecturer
Philippe.Jacob@uta.fiPINNI B4010050 318 0653
Klippi Caritayliopistonlehtori (ranskan kieli)
University Lecturer
Carita.Klippi@uta.fiPINNI B4003050 318 0670

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Bonner Witholdyliopistonlehtori (alana saksalainen kirjallisuus ja saksankielisten maiden kulttuuri)
University Lecturer
Withold.Bonner@uta.fi
Krenzler-Behm Dinahyliopisto-opettaja (käännöstiede saksa)
University Instructor
Dinah.Krenzler-Behm@uta.fiPINNI B4042050 318 1251
Liimatainen Annikkiprofessori (saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen, alana: monikielinen viestintä ja käännöstiede,
saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmavastaava
Professor
Annikki.Liimatainen@uta.fiPINNI B4004050 318 0738
Reuter Ewaldprofessori (germaaninen filologia),
Professor
Ewald.Reuter@uta.fiPINNI B4002050 318 1241
Salminen Olliyliopistonlehtori (germaaninen filologia)
University Lecturer
Olli.Salminen@uta.fiPINNI B4041050 318 1248
Schmitz Dieter Hermannlehtori (saksan kieli, kääntäminen ja tulkkaus, syntyperäiselle tarkoitettu)
Lecturer
Dieter.Hermann.Schmitz@uta.fiPINNI B4040050 318 1252
Stöckell Päivilehtori (käännöstiede, kääntäminen saksasta suomeen)
Lecturer
Paivi.Stockell@uta.fiPINNI B4043050 318 7091
Viljanmaa Anuyliopisto-opettaja (käännöstiede, erityisesti saksa)
University Instructor
Anu.Viljanmaa@uta.fiPINNI B4012050 318 1267
Schopp Jürgenlehtori, emeritusJurgen.Schopp@uta.fi

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Heikkilä Mikkotuntiopettaja
Adjunct Instructor
Mikko.K.Heikkila@uta.fiPINNI B5047040 190 4030
Hodges Hanna-Riikkatuntiopettaja
Adjunct Instructor
hanna-riikka.hodges@uta.fiPinni B4001
Honkanen Suviyliopistonlehtori
University Lecturer
Suvi.Honkanen@uta.fiPINNI B4025050 318 1258
Kuparinen Ollituntiopettaja
Adjunct Instructor
Olli.Kuparinen@uta.fi
Laalo Klausprofessori (suomen kieli)
Professor
Klaus.Laalo@uta.fiPINNI B4028050 318 0730
Leino Unni-Päiväyliopistonlehtori, suomen kielen tutkinto-ohjelmavastaava
University Lecturer
Unni-Paiva.Leino@uta.fiPINNI B4029050 318 1234
Lilja Niinayliopistonlehtori
University Lecturer
Niina.Lilja@uta.fiPINNI B4022050 318 0614
Merke Saijayliopisto-opettaja, suomen kieli ja kulttuuri
University Instructor
Saija.Merke@uta.fi
Mustanoja Liisayliopisto-opettaja (suomen kieli)
University Instructor
Liisa.Mustanoja@uta.fiPINNI B4024050 318 0769
Pajunen Anneliprofessori (suomen kieli)
Professor
Anneli.Pajunen@uta.fiPINNI B4026050 318 1132
Tervola Maijayliopisto-opettaja (suomen kieli ja kulttuuri), työstävapaa
University Instructor
Maija.Tervola@uta.fiPINNI B4021050 318 1262
Jokipohja Anna-Kaisatutkimusapulainen (suomen kieli)Anna-Kaisa.Jokipohja@uta.fi

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Kudashev Igoryliopistonlehtori (venäjän kieli ja käännöstiede)
University Lecturer
Igor.Kudashev@uta.fiPINNI B4102050 318 0714
Mikhailov Mikhailprofessori (käännöstiede, kääntäminen ja tulkkaus erityisesti kieliparissa suomi ja venäjä)
Professor
Mikhail.Mikhailov@uta.fiPINNI B4109050 318 0767
Mäntysaari Eilalehtori (slaavilainen filologia, ensisijaisesti nykyvenäjä)
Lecturer
Eila.Mantysaari@uta.fiPINNI B4107050 318 1003
Nenonen Olgayliopisto-opettaja (venäjän kieli ja kulttuuri)
University Instructor
Olga.Nenonen@uta.fiPINNI B4100050 318 1005
Rosenholm Arjaprofessori (venäjän kieli ja kulttuuri), venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Professor
Arja.Rosenholm@uta.fiPINNI B4108050 318 1245
Santalahti Miiayliopisto-opettaja venäjän kieli ja kääntäminen
University Instructor
Miia.Santalahti@uta.fiPINNI B4104050 318 0737
Savkina Irinayliopistonlehtori (venäjä, syntyperäinen)
University Lecturer
Irina.Savkina@uta.fiPINNI B4106050 318 1250
Tommola Hannuprofessori emeritus
Professor Emeritus
Hannu.Tommola@uta.fi
Zelenin Aleksandryliopistonlehtori (venäjä, syntyperäinen)
University Lecturer
Aleksandr.Zelenin@uta.fiPINNI B4104050 318 1268

Valinnaiset opinnot

Espanjan kieli

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Santisteban Fernández Josélehtori (espanjan kieli)
Lecturer
Fernandez.Santisteban@uta.fiPINNI B4044050 318 1249

Fonetiikka

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
O'Dell Michaellehtori (fonetiikka)
Lecturer
Michael.Odell@uta.fiPINNI B4045050 318 1027

Käännöstieteen suomi

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Latomaa Sirkkulehtori (suomenkielinen viestintä
Lecturer
Sirkku.Latomaa@uta.fiPINNI B4094050 318 0736
Pitkäsalo Eliisayliopisto-opettaja (monikielinen viestintä ja käännöstiede, alana käännöstieteen suomen kieli)
University Instructor
Eliisa.Pitkasalo@uta.fiPINNI B4093050 318 1238

Romanian kieli

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Cozlean Andravieraileva lehtori, romanian kieli
Visiting Lecturer, Romanian Language
andra.cozlean@uta.fiPINNI B4047050 318 7025

Ruotsi kääntäjän työkielenä

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Kivilehto Marjayliopistonlehtori (ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus, erityisesti suomentaminen)
University Lecturer
Marja.Kivilehto@uta.fiPINNI B4098050 318 0666

Russian Studies

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Rosenholm Arjaprofessori (venäjän kieli ja kulttuuri)Arja.Rosenholm@uta.fiPINNI B4108050 318 1245
Mikhailov Mikhailprofessori (käännöstiede, kääntäminen ja tulkkaus erityisesti kieliparissa suomi ja venäjä)Mikhail.Mikhailov@uta.fiPINNI B4109050 318 0767
Souma IuliiatutkimusapulainenJulia.Souma@uta.fi

Suomen kieli ja kulttuuri

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Hodges Hanna-Riikkatuntiopettaja
Adjunct Instructor
hanna-riikka.hodges@uta.fiPinni B4001
Merke Saijayliopisto-opettaja, suomen kieli ja kulttuuri
University Instructor
Saija.Merke@uta.fi

Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Lilja Niinayliopistonlehtori
University Lecturer
Niina.Lilja@uta.fiPINNI B4022050 318 0614
Merke Saijayliopisto-opettaja suomen kieli ja kulttuuri
University Instructor
Saija.Merke@uta.fi

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Suojanen Tyttilehtori (tekninen viestintä)
Lecturer (Technical Communication)
Tytti.Suojanen@uta.fiPINNI B4063050 318 1255

Tšekin kieli

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Rosenholm Arjaprofessori (venäjän kieli ja kulttuuri)Arja.Rosenholm@uta.fiPINNI B4108050 318 1245

Viron kieli ja virolainen kulttuuri

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Rodima-Takala Kairi-Liistuntiopettaja
Adjunct Instructor
Kairi-Liis.Rodima-Takala@uta.fiPinni B4023

Yleinen kielitiede

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Määttä Urhoyliopistonlehtori
University Lecturer
Urho.Maatta@uta.fiPINNI B4027050 318 1004

Yleinen käännöstiede

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Koskinen Kaisaprofessori (käännöstiede, kääntäminen ja tulkkaus kieliparissa suomi ja englanti)
Professor
Kaisa.A.Koskinen@uta.fiPINNI B4054050 318 1193

» Tiedekunnan sivulle

 
Kysymykset ja palaute
Ylläpito:
Muutettu: 29.3.2017 13.47 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti