Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Härme, Juho

tohtoriopiskelija

Vastuuoppialat ja -alueet

käännöstiede venäjä

Yhteystiedot

sähköposti: juho.harme@uta.fi
huone: Pinni B5043

Tutkimusintressit

korpustutkimus, sanajärjestys, käännösuniversaalit

Käynnissä oleva tutkimus

Väitöskirja: Käännöksen aika – ajanilmausten syntaktista ja käännöstieteellistä tarkastelua suomalaisissa ja venäläisissä käännös- ja alkuperäisteksteissä

Väitöskirjani kulkee työnimellä Käännösten aika – suomen ja venäjän ajanilmaukset syntaktisessa ja käännöstieteellisessä tarkastelussa. Tarkastelen kahdesta paralleelikorpuksesta koostuvan aineiston perusteella ajan adverbiaalin sijaintia ja sijainnin vaihteluita suomessa ja venäjässä. Tavoitteena on toisaalta tehdä kattava kontrastiivinen analyysi ajanilmauksen sijaintia säätelevien periaatteiden eroista ja yhtäläisyyksistä tutkittavissa kielissä, toisaalta vertailla mahdollisia käännösten ja alkuperäiskielisten lauseiden välisiä eroja ja ajan ilmaisemisen oletettua tarkentumista käännöksissä.

 
Ylläpito:
Muutettu: 16.9.2013 16.49 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti