Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Honkanen, Suvi

FT, yliopistonlehtori (suomen kieli)

Vastuuoppialat ja -alueet

Suomen kieli, Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin erikoistumiskokonaisuus (SUOT)

Yhteystiedot

Vastaanotto (kl 2017): ti 13–14

sähköposti: sähköpostiosoitehaku

huone: Pinni B 4025

Puhelin: +358 50 318 1258 (älä lähetä tekstiviestiä tähän numeroon)

 

Opetus ja muut kuulusteltavat opintojaksot lukuvuonna 2016-2017

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS; kandidaattiopinnot)

Tekstit, keskustelut ja vuorovaikutus (SUOA3)

Seminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte (SUOA8)

Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso I (SUOT2)

Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin analyysiseminaari  (SUOT3)

Diskurssintutkimus (SUOR6)

Genre kielentutkimuksessa / Genre inom språkforskningen (SUOR8/POHS16)

Työelämäopinnot (SUOS8)

Johdatus työelämäviestintään (LTLYTEV1)

 

Tutkimusintressejä / Research interests

Työelämäviestintä, työpaikan tekstikäytänteet ja päätöksenteko, strateginen kerronta, lingvistinen genretutkimus, kielioppi kirjoitetun vuorovaikutuksen välineenä, vuorovaikutuslingvistiikka, intertekstuaalisuus ja uudelleenkontekstualisointi, kirjoitetun ja puhutun kielen yhteydet.

Professional communication, workplace literacy and practices of decision making, corporate storytelling, linguistic genre studies, grammar in written interaction, interactional linguistics, intertextuality and recontextualization, interconnectedness of written and spoken language.

 

Meneillään oleva tutkimus / Ongoing research

My work as a linguist is encouraged by a dialogistic endeavour to approach written language from a profoundly communicative or interactional point of view, addressing from various perspectives how written language and written texts are used in different kinds of contexts in society. In particular, I am interested in how language is used at the workplace. To a great extent, many professional practices are constituted in and through language. That is why I believe linguistics, too, can contribute to an understanding of the challenges and characteristics of contemporary working life.

During the recent years, I have approached professional language use from a characteristically discourse analytic perspective. I am currently finishing my work in a project called "Networks of Texts and Face-to-Face Encounters as Organizational Practices”, funded by the Academy of Finland during 2011–2015. The project was led by professor Esa Lehtinen at the University of Vaasa. It brought together a group of linguists and organization researchers with conversation, text and discourse analytical backgrounds to investigate how written texts and spoken interactions shape each other in different kinds of intertextual networks to constitute and perform the strategy of an organization.

I worked in the project for two and a half years between May 2012 – July 2015. My research has mostly contributed to investigating practices of decision-making in a Finnish city conducting a large-scale organizational change in its service sector. Continuing this work, the articles in progress include i.e. a co-authored manuscript on how the city employees involved in planning the change use written texts in spoken interaction and vice versa in order to take part in deciding on what the project should aim at. Another example (also a co-authored manuscript) deals with how i.e. problem-descriptions constructed as narratives by the same employees in the meetings of the project group are recontextualized by the project secretary in the meeting memos. Other themes that I have worked with include the activity of reporting, and the use of lists in report-like genres.

In my previous research, I have investigated i.e. the generic structure potential of a group of circular letters sent to school principals by a municipal education authority. In my PhD thesis, I then used the analysis of the generic structure potential combined with influences from Cognitive and Construction Grammar to investigate the contextual distribution of different kinds of directive expressions (commands, requests etc.) in the same genre.

 

Julkaisuja / Recent publications

Nissi, Riikka & Suvi Honkanen (2016): Aitoa dialogia asiantuntijatyöhön: Kielen tuotteistamisen uudet mekanismit vuorovaikutuskoulutusta markkinoivissa kurssikuvauksissa. – Anna Solin, A., Johanna Vaattovaara, Niina Hynninen, Ulla Tiililä & Taru Nordlund (toim.): Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa. The language user in changing institutions, 184–199AFinLAn vuosikirja 2016. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 74. Jyväskylä. 

Nissi, Riikka & Suvi Honkanen (2015): Kielityön uudet muodot – kielentutkijan katse tieto- ja osaamisyhteiskuntaan. – Kieli, koulutus ja yhteiskunta 12/2015. (http://www.kieliverkosto.fi/article/kielityon-uudet-muodot-kielentutkijan-katse-tieto-ja-osaamisyhteiskuntaan/)

Honkanen, Suvi & Riikka Nissi (2014): Managing organizational change through joint vision building: an analysis of practices of recontextualization. – Anna-Malin Karlsson & Henna Makkonen (toim): Analysing text AND talk. Att analysera texter OCH samtal, 28–43. Arbetsrapporter om modern svenska; FUMS 233. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet (http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf;jsessionid=EP2U2ifuUV4_VNSSmiwwfiv3SNSMm9RnQB35M4H8.diva2-search9?pid=diva2%3A757298&dswid=5542).

Honkanen, Suvi (2013): Kuinka kuva strategisen työskentelyn kohteista rakentuu: listojen uudelleenkontekstualisoinnista ammatillisessa tekstiketjussa. – Maria Eronen & Marinella Rodi-Risberg (toim.): Haasteena näkökulma. VAKKI Publications 2, 92–103. Vaasan yliopisto, Vaasa (http://www.vakki.net/publications/no2_fin.html).

Honkanen, Suvi (2012): Kielioppi ja tekstilaji. Direktiivin muotoilusta viraston ryhmäkirjeissä. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, suomen kieli (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7731-9).

Honkanen, Suvi & Ulla Tiililä (2012): Muodon ja merkityksen yhteispeliä: jaksoanalyysi osana tekstilajitutkimusta. – Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela (toim.): Genreanalyysi. Tekstilajitutkimuksen käsikirja, 208–227. Gaudeamus, Helsinki.

Honkanen, Suvi & Jaakko Leino (2012): Teksti(laji)t ja konstruktiokielioppi. – Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela (toim.): Genreanalyysi. Tekstilajitutkimuksen käsikirja, 551–557. Gaudeamus, Helsinki.

Honkanen, Suvi, Lotta Lehti, Henna Makkonen-Craig, Mikko T. Virtanen & Tomi Visakko (2012): Genre 20 vuotta myöhemmin. – Virittäjä 116, 615–622 (http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/7491/5846).

Honkanen, Suvi (2009): Lauseet, jaksot ja (ala)laji viraston ohjailevissa kirjeissä. – Vesa Heikkinen (toim.): Kielen piirteet ja tekstilajit. Vaikuttavia valintoja tekstistä toiseen, 191–217. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Honkanen, Suvi & Ritva Pallaskallio (2008): Brasilialaisia rytmejä genretutkimukseen.  Kansainvälinen tekstilajitutkimuksen symposium Tubarãossa 15.–18.8.2007. – Virittäjä 112, 291–293.

 
Ylläpito: maija.ohvo@uta.fi
Muutettu: 2.2.2017 10.41 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti