Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Ikonen, Teemu

Teemu_Ikonen.jpg

 

Vastuuoppialat ja -alueet

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma (yleinen kirjallisuustiede)

Yhteystiedot

vastaanotto: torstaisin klo 13-14
sähköposti: sähköpostiosoitehaku
huone: Pinni B 5009
puhelin:040 190 1574

Tutkimusintressit

Kirjallisuudenhistoria, 1700-luvun kirjallisuus, Denis Diderot, kokeellinen kirjallisuus, kertomuksentutkimus, jälkiklassinen kertomusteoria, kirjallisuuden käsite

Tutkimustoiminta (SoleCris)

Käynnissä oleva tutkimus

Jatkan filosofisen näkökulman kehittelyä kirjallisuudenhistoriaan aikalaisuutta (contemporaneity) koskevissa hankkeissa, joissa yhdistän Rancièren ja Ricœurin ajallisuutta käsittelevää ajattelua Lotmanin teoriaan kirjallisuuden rajoista. Kysymys on yhtäältä siitä, miten ”nykykirjallisuudesta” (contemporary literature/fiction) voisi tehdä kirjallisuustieteellisen käsitteen ja toisaalta nykykirjallisuuden historian rakentamisesta.

Tutkimuksen tuloksena julkaisen monografian nykykirjallisuuden historiasta 1900-luvulla (kevät 2018, Teos). Artikkelista ”Literary Remains of a Day. Narrative (Theoretical) Consequences of Rancière's 'Non-contemporaneity'” julkaistaan ensin suomenkielinen versio Tutkijaliiton kokoomateoksessa ”Rancière ja aistisen politiikka” (työnimi; syksy 2017).

Kertomusteoreettista tutkimustani jatkan paratekstien kertovuutta koskevassa työssä sekä  jälkifenomenologista subjektivaation teoriaa kehittelevässä hankkeessani. Parhaillaan arvioitavana oleva artikkeli “From Paratextual Complications to New Chronotopes for Narrative: Boully, Jelinek, Memmott” käsittelee paratekstien kertovuutta teoksissa, joista pääteksti puuttuu.

Kokeellista kirjallisuutta käsittelevä tutkimukseni jatkuu toimittamassani kokoomateoksessa ”Menetelmällisen kirjallisuuden antologia”. Siinä kotimaisista kirjailijoista ja tutkijoista koostuva kirjoittajaryhmä tuottaa kirjoituskokoelman, joka esittelee olemassa olevia kirjoittamisen menetelmiä, kehittää uusia ja soveltaa niitä käytäntöön. Omassa osuudessani käsittelen muun muassa paratekstejä koskevia proseduureja.

Julkaisuja

Peritextual Disposition in French Eighteenth-Century Narratives. In Steinby, Liisa and Aino Mäkikalli (eds.), Narrative Concepts in the Study of Eighteenth-Century Literature (2017, painossa)

”1700-luku sellaisena kuin sen tänään kuvittelemme.” Sovittaminen historian hahmottamistapana kolmessa 1970-luvun romaanidramatisoinnissa. Avain 11 (4) (2014)

The Critique of Narrative Thinking in the French Enlightenment: Ambivalence Toward Histoire from Voltaire to Diderot. In Artemyeva Tatiana, Mikeshin Mikhail, Oittinen Vesa (eds.), The Northern Lights: Enlightenment and History (2014)

1700-luvun eurooppalaisen kirjallisuuden ensyklopedia eli Don Quijoten perilliset. Gaudeamus Helsinki University Press (2010)


ensy-1.jpg

 
Ylläpito:
Muutettu: 29.3.2017 16.12 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti