Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Marja Kivilehto

yliopistonlehtori

Vastuuoppialat ja -alueet

Pohjoismaiset kielet
Ruotsi kääntäjän työkielenä


Yhteystiedot

sähköposti: sähköpostiosoitehaku
vastaanotto: to 10-11


Tutkimusintressit

Kääntämisen opettaminen, oppikirjatekstit, erikoisalan tekstien kääntäminen

Viimeisimpiä julkaisuja

Kivilehto, Marja 2017. Miten auktorisoidun kääntäjän tutkinnon käännöstehtävät vastaavat tutkinnon tavoitteita erikoisalojen kääntämisen näkökulmasta? Teoksessa: Ritva Hartama-Heinonen Ritva ym. (toim.) MikaEL: Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu. Helsinki: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, 136–149.  (Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu 10).

Kivilehto, Marja 2016. Käännösfunktion huomiotta jättäminen, joka johtaa epätäsmälliseen lopputulokseen: Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon käännöstehtävien arvioinnista. Teoksessa: Pia Hirvonen, Daniel Rellstab & Nestori Siponkoski (toim.) Teksti ja tekstuaalisuus, Text och textualitet, Text and Textuality, Text und Textualität: VAKKI-symposiumi XXXVI 11.–12.2.2016. Vaasa: Vaasan yliopisto, 391–401. (VAKKI Publications 7).

Kivilehto, Marja & Johanna Koivisto 2016. Hur medveten är historieläraren om elevernas uppfattningar? Elever och lärare i svenskspråkiga skolor i Finland resonerar om läxläsning, studiestrategier och lärobokens begriplighet i skolämnet historia. Teoksessa: Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm & Mechtild Tronnier (toim.) Svenskans beskrivning 34: Förhandlingar vid Trettiofjärde sammankomsten i Lund den 22–24 oktober 2014. Lund: Lund University, 285–297. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A74).

Kivilehto, Marja 2015. Hur medveten är historieläraren om elevernas uppfattningar? Elever och lärare i svenskspråkiga skolor i Finland resonerar om läxläsning, studiestrategier och lärobokens begriplighet i skolämnet historia. Teoksessa: Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm & Mechtild Tronnier (toim.) Svenskans beskrivning 34: Förhandlingar vid Trettiofjärde sammankomsten i Lund den 22–24 oktober 2014. Lund: Lund University, 285–297. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A74).

Kivilehto, Marja 2015. Translating history textbooks for Swedish-speaking pupils in Finland: In search of quality in textbook translation. mTm - A Translation Journal 7, 22–44.

Kivilehto, Marja 2015. Från "Livet i början av 1800-talet" till "En enda värld": Historiskt tänkande i finlandssvenska högstadieläroböcker i historia. Historisk Tidskrift för Finland 100 (3), 322–350.

Kivilehto, Marja & Johanna Koivisto (2015). Finlandssvenska åttondeklassares uppfattningar om bilder och figurer i undervisningen i historia. Teoksessa: Mona Forsskåhl ym. (toim.) Svenskan i Finland 15. Tampere: Tampere University Press, 138–155.


 

 

 

 
Ylläpito:
Muutettu: 17.6.2017 8.35 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti