Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Latomaa, Sirkku

Sirkku Latomaa.jpg

lehtori

Vastuuoppialat ja -alueet

Monikielinen viestintä ja käännöstiede, kääntäjän suomen opinnot

Opetus lv. 20182019

  • johdatus kääntäjän suomen opintoihin
  • kääntäjän kielen- ja tekstinhuolto
  • tieteellinen kirjoittaminen

  Yhteystiedot

  sähköposti: sähköpostiosoitehaku
  huone: Pinni B4094
  puhelin: 050 318 0736

  vastaanotto: ke 10−11

  Tutkimusintressit

  Monikielisyys, kielitietoisuus, kielikoulutuspolitiikka, maahanmuuttajakielet, suomi toisena kielenä, maallikkokääntäminen ja -tulkkaus, monikielisyys kaunokirjallisuudessa ja sen kääntäminen.

   

  Valikoima julkaisuja

  Ks. myös academia.edu

   

  Toimitteet

  Harju-Autti, Raisa & Latomaa, Sirkku 2018. Kieli, koulutus ja yhteiskunta -lehden numero 9 (3), teemana kielitietoisuus.

  Latomaa, Sirkku & Luukka, Emilia & Lilja, Niina (toim.) 2017. Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa – Language awareness in an increasingly unequal society.  AFinLAn vuosikirja 2017. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA.

  Latomaa, Sirkku (toim.) 2007. Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.

  Latomaa, Sirkku (toim.) 2004. Äidinkieli ja toiset kielet. Pohjoismainen kaksikielisyystyöpaja Tampereella 18.–20.10.2002. Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Series B1. Tampere: Tampere University Press.

   

  Vertaisarvioidut julkaisut

  Lilja, Niina & Luukka, Emilia & Latomaa, Sirkku 2017. Kielitietoisuus eriarvoistumiskehitystä jarruttamassa. Teoksessa Sirkku Latomaa & Emilia Luukka & Niina Lilja (toim.) Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa – Language awareness in an increasingly unequal society.  AFinLAn vuosikirja 2017. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, 11−29.

  Honko, Mari & Latomaa, Sirkku 2016. Undervisning i och forskning om finska som andraspråk med fokus på nyanlända barn och ungdomar. Nordand, 11 (2), 65−91.

  Latomaa Sirkku 2015. Äidinkieli − kääntäjän tärkein työkieli. Teoksessa Sirkku Aaltonen, Nestori Siponkoski & Kristiina Abdallah (toim.) Käännetyt maailmat: johdatus käännösviestintään. Helsinki: Gaudeamus, 40−57.

  Latomaa, Sirkku & Moore, Kate 2015. Path to Professionalism: Training Translation Students to be Professional Editors. mTm. A Translation Journal, 7, 45−68.

  Latomaa, Sirkku 2013. Monikielisempi Suomi. Kirjallisuus kielitietoisuuden edistäjänä. Teoksessa Anna Rastas (toim.) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: SKS, 117−149.

  Latomaa, Sirkku 2013. Tamperelaiskoulujen translationaaliset käytänteet. Teoksessa Kaisa Koskinen (toim.) Tulkattu Tampere. Tampere: Tampere University Press, 211–242.

  Latomaa, Sirkku & Pöyhönen, Sari & Suni, Minna & Tarnanen, Mirja 2013. Kielikysymykset muuttoliikkeessä. Teoksessa Tuomas Martikainen & Pasi Saukkonen & Minna Säävälä (toim.) Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 163–183.

  Suni, Minna & Latomaa, Sirkku 2012. Dealing with the growing linguistic diversity in schools: The Finnish example. Teoksessa Jan Blommaert, Sirpa Leppänen, Päivi Pahta & Tiina Räisänen (toim.) Dangerous Multilingualism: Northern perspectives to order, purity and normality. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 67–95.

  Latomaa, Sirkku & Suni, Minna 2011. Multilingualism in Finnish schools: Policies and practicesJournal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 2 (2), 111−136.

  Latomaa, Sirkku 2010. ”Hänellä ei ole kieltä missä hän voisi elää” − kirjallisuus kielipolitiikan ilmentäjänä. Teoksessa Eila Rantonen (toim.) Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa. Tampere: Tampere University Press, 40−68.

  Latomaa, Sirkku 2009. Tataarista teluguun. Tampereen monet kielet. Teoksessa Harry Lönnroth (toim.) Tampere kieliyhteisönä. Helsinki: SKS, 220–245.

   

  Muut julkaisut

  Latomaa, Sirkku 2018. Ruohonjuuritason toimintaa monikielisyyden hyväksi. Suomenopettajat 9 (1), 20−24.

  Latomaa, Sirkku & Saukkonen, Pasi & Sriebaliute-Norho, Vaida 2016. Monikielisyys on luovuutta! Tutkimus monikielisyyden ja taiteen yhdistämisestä. Cuporen verkkojulkaisuja 36. Helsinki: Cupore.

  Latomaa, Sirkku 2014. Me ollaan kääntäjiä kaikki – vai ollaanko? Kieli, koulutus ja yhteiskunta, joulukuu 2014.

   

  Oppikirjat ja muut pedagogiset julkaisut

  Latomaa, Sirkku 2015. Työelämän toimeksiannoista laatua oppimiseen ja opetukseen.  Yliopistopedagogiikka 22 (1).

  Latomaa, Sirkku 2015. Tekstintarkistajia kouluttamassaKielikello 48 (1), 18−20.

  Latomaa, Sirkku & Hämäläinen, Eila 2003. Mitä kuuluu? Suomen kielen kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia. Helsinki: Finn Lectura.

  Latomaa, Sirkku 2001. Opiskelijoiden orientaatiot yliopisto-opiskelussa. Teoksessa Esa Poikela & Satu Öystilä (toim.) Tutkiminen on oppimista – ja oppiminen tutkimista. Tampere: Tampere University Press, 53–69.

   
  Ylläpito: elisa.laatikainen@uta.fi
  Muutettu: 3.9.2018 10.56 Muokkaa

  Tampereen yliopisto

  Tampereen yliopisto
  03 355 111
  kirjaamo@uta.fi


  KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

  YLIOPISTO
  Tutkimus
  Opiskelijaksi
  Ajankohtaista
  Yhteistyö ja palvelut
  Yliopisto

  AJANKOHTAISTA
  Aikalainen
  Avoimet työpaikat
  Rehtoriblogi
  Tampere3

  PALVELUT
  Aktuaarinkanslia
  Avoin yliopisto
  Hallinto
  Kansainvälisen koulutuksen keskus
  Kielikeskus
  Kielipalvelut
  Kirjaamo
  Kirjasto
  Liikuntapalvelut
  Viestintä
  Tietohallinto
  Tutkimuspalvelut
  Täydennyskoulutus
  Tietoarkisto
  » lisää palveluita

  OPISKELU
  Opetusohjelma
  Opinto-oppaat
  Opiskelijan työpöytä

  SÄHKÖISET PALVELUT
  Andor-hakupalvelu
  Uusi lainasi
  Intra
  Moodle (learning2)
  NettiOpsu / NettiRekka
  NettiKatti
  Sähköinen tenttipalvelu
  TamPub
  Office 365 webmail
  Utaposti webmail
  Wentti