Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Lilja, Niina

yliopistonlehtori

 Lilja_Niina1.JPG

Vastuuoppialat ja -alueet

Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus

Yhteystiedot

vastaanotto: sopimuksen mukaan
sähköposti: niina.lilja [@] uta.fi
huone: Pinni B4022

Tutkimusintressit / Research interests

suomi toisena kielenä, vuorovaikutus, intersubjektiivisuus, vuorovaikutuksessa oppiminen, arjen tilanteisessa oppiminen, luokkahuonevuorovaikutus

Learning in interaction (CA-SLA), L2 learning "in the wild", classroom interaction, Finnish as a second language, intersubjectivity

Projektit

Arjen vuorovaikutusta muotoilemassa: https://research.uta.fi/avut/

Language learning in the wild: http://languagelearninginthewild.com

Tutkimustoiminta / Research activity

SoleCris

Julkaisuja / Selected publications

Lilja, Niina & Piirainen-Marsh, Arja 2018. Connecting the Language Classroom and the Wild: Reenactments of Language Use Experiences. Applied Linguistics. https://doi.org/10.1093/applin/amx045.

Haakana, M., Kurhila, S. Lilja, N. & M. Savijärvi 2016. Kuka, mitä, häh? Korjausaloitteet suomalaisessa arkikeskustelussa. – Virittäjä 120, s. 255–293.

Lilja, N. & H. Vaarala 2015. ”Ottakaa tämä edelleen kielikoulutuksena” Lukioon valmistavan koulutuksen ja aikuisten perusopetuksen opettajat ja opiskelijat koulutusten tavoitteita erittelemässä. Teoksessa Kalliokoski, J., K. Mård-Miettinen & T. Nikula (toim.) 2015. Kieli koulutuksen resurssina: vieraalla ja toisella kielellä oppimisen ja opetuksen näkökulmia. AFinLA-e. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2015 / 8, s. 52–71. Saatavilla: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/53772/16869

Lilja, N. 2014: Partial repetitions as other-initiations of repair in second language talk: re-establishing understanding and doing learning – Journal of Pragmatics 71 s. 98–116.

Lilja, N. 2014: Matematiikkaa vai suomea? – S2-oppijoiden oma-aloitteiset kysymykset peruskoulun matematiikan oppitunneilla.– Mutta, M., P.Lintunen, I. Ivaska & P. Peltonen (toim.) Tulevaisuuden kielenkäyttäjä. Language users of tomorrow. AFinLAn vuosikirja 2014. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 72. Jyväskylä, s. 25–48.

Lilja, Niina, Eloranta, Johanna, Piirainen-Marsh, Arja & Johanna Saario 2014: Oppija arjen sankarina – Luokasta arjen vuorovaikutustilanteisiin ja takaisin. – Kieli, koulutus ja yhteiskunta, huhtikuu 2014. Saatavilla: http://www.kieliverkosto.fi/article/oppija-arjen-sankarina-luokasta-arjen-vuorovaikutustilanteisiin-ja-takaisin

Lilja, N. 2012: Tiedätkö mikä on suo? Kielellisen tietämyksen topikalisointi kakkoskielisessä keskustelussa. – Virittäjä 116 s. 560–588.

Lilja, N. 2011: Keskustelunanalyysi ja kielen oppimisen tutkimus. – Paula Kalaja, Riikka Alanen & Hannele Dufva (toim.), Kieltä tutkimassa. Tutkielman laatijan opas s. 68–87. Helsinki: Finn Lectura.

Lilja, N. 2010: Ongelmista oppimiseen. Toisen aloittamat korjausjaksot kakkoskielisessä keskustelussa. Jyväskylä Studies in Humanities 146. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Verkossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4116-1

 

 

 
Ylläpito: maija.ohvo@uta.fi
Muutettu: 8.1.2018 12.18 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti