Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Mäkelä, Suvi

 

Vastuuoppialat ja -alueet

 

Yhteystiedot

vastaanotto:
sähköposti: sähköpostiosoitehaku
huone:
puhelin:

Research interests / Tutkimusintressit

English literature, especially John Milton. I continue my Ph.D. thesis on the same subject that I wrote my pro gradu thesis on.

Englanninkielinen kirjallisuus, varsinkin John Milton. Tein graduni samasta aiheesta, josta nyt jatkan väitöskirjassani.

Ongoing research / Käynnissä oleva tutkimus

[G]ood, wise, just, the perfect shape' - the Concepts of Beauty in John Milton’s Works

(Hyvä, viisas, oikeudenmukainen, täydellinen muoto – kauneuden käsitteet John Miltonin tuotannossa)

The concepts of beauty in the works of the British poet and political writer John Milton (1608-1674) form the topic of my Ph.D. thesis. I take a look at Milton’s texts from a philosophical, aesthetic, narratological and theological perspectives. I use both new research and classical models in my thesis. I also follow important influences on Milton. For example, the theories of the early church fathers, such as St. Augustine, and those of ancient philosophers, especially Plato, are central to my research. I want to study Milton’s texts from a new perspective and create new material to the international field of Milton studies.

Väitöskirjatutkimukseni koskee kauneuden käsitteitä englantilaisen runoilijan ja poliittisen kirjoittajan John Miltonin (1608-1674) teksteissä. Tutkin Miltonin tekstejä sekä filosofiselta, esteettiseltä, narratologiselta että teologiselta kannalta. Käytän työssäni sekä uutta tutkimusta että klassisia malleja. Otan myös huomioon Miltonille tärkeät vaikutteet. Esimerkiksi varhaisten kirkko-isien, kuten Pyhän Augustinuksen, ja antiikin filosofien, eritoten Platonin, ajatusmallit ja teoriat ovat työlleni keskeisiä. Haluan tutkia Miltonin tekstejä uudesta näkökulmasta ja luoda uutta materiaalia Milton-tutkimuksen kansainväliselle kentälle.

Related publications / Tutkimukseen liittyvät julkaisut

Mäkelä, Suvi. 2005. "Tarinoita vapaudesta: Vapahtajakertomukset mielen ja identiteetin kehyksenä Miltonin Simsonilla ja Jeesuksella." In/Teoksessa Kertomus ja mieli: Uusia (ja vanhoja) näkökulmia tajunnan esittämiseen kertomakirjallisuudessa. Julkaisuja 8. Eds./Toim. Maria Mäkelä & Pekka Tammi. Taideaineiden laitos, Tampereen yliopisto. Tampere, 1-24.

Mäkelä, Suvi. 2008. "'[E]xiled from light': Beauty, the Senses and Freedom in Samson Agonistes." In/Teoksessa Milton in France. Ed./Toim. Christophe Tournu. Bern: Peter Lang, 267-78.

 
Ylläpito:
Muutettu: 16.12.2011 12.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti