Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Oksanen, Henrik

väitöskirjatutkija

Vastuuoppialat ja -alueet

Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen

Yhteystiedot

sähköposti: henrik.oksanen (at) tuni.fi
huone: B4039

Tutkimusintressit

konstruktiokielioppi, syntaksi, pragmatiikka, juridiset tekstit, juridinen kääntäminen

Meneillään oleva tutkimus

Pragmaattisten elementtien vaikutuksia saksan- ja suomenkielisten oikeudenkäytön tekstien syntaktisiin ja tekstirakenteellisiin piirteisiin (työnimi)

Tekeillä olevassa väitöskirjatutkimuksessani tarkastellaan pragmaattisten elementtien, kuten informaatiorakenteen, vaikutusta juridisten tekstien virke- ja tekstirakenteisiin. Tutkimus toteutetaan etsimällä juridisista teksteistä muodostetusta korpuksesta komplekseja virkerakenteita, kuten sisäkkäisiä sivulauseita, joiden analyysissa lähdetään liikkeelle generatiivisista tutkimusmenetelmistä. Funktionaalisten komponenttien, kuten pragmaattisten elementtien, sisällyttämiseksi tarkasteluun otetaan tarkastelun pääasialliseksi pohjaksi kuitenkin konstruktiokielioppi, sillä se mahdollistaa funktionaalisten ja formaalien komponenttien yhdistämisen yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi, konstruktioiksi. Havaittuja konstruktioita sovelletaan muihin teksteissä esiintyviin lauserakenteisiin sekä laajempien tekstikokonaisuuksien rakenteisiin, minkä avulla saadaan muodostettua laajempi synteesi informaation kulusta juridisissa teksteissä. Saatuja tuloksia verrataan saksan- ja suomenkielisten tekstien välillä käyttäen sekä alkuperäiskielisiä että molempiin suuntiin käännettyjä juridisia tekstejä.

Julkaisut

Oksanen, Henrik (2017a): Informaatiorakenne oikeuskielen komplekseissa virkerakenteissa. Teoksessa Ääniä, Röster, Voices, Stimmen. VAKKI-symposiumi XXXVII 9.–10.2.2017 (toim. Keng, Nicole; Nuopponen, Anita & Rellstab, Daniel, 2017). VAKKI Publications 8. Vaasa: VAKKI. 134–144.

Oksanen, Henrik (2017b): Informationsstruktur in komplexen rechtssprachlichen Satzkonstruktionen. Teoksessa From Theory to Practice in Language for Specific Purposes, 16–17 February 2017, Zagreb. 2nd international conference (toim. Omrčen, Darija & Krakić, Ana-Marija). Zagreb: Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions. 220–233.

Oksanen, Henrik & Virolainen, Liisa (2014): KäTu2014 – kääntämisen ja tulkkauksen myytit. Kääntäjä 3/2014, 26–27.

 
Ylläpito:
Muutettu: 6.5.2019 9.53 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti